En profetisk kyrka behövs för fred och global rättvisa. Men i kyrkan förlorar fredsrörelserna viktiga anslag, i en tid då internationella konflikter och orättvisor underblåses.

En trovärdig kyrka måste prioritera freden

Eskil Jonsson 2 150x170En profetisk kyrka behövs för fred och global rättvisa. Men i kyrkan förlorar fredsrörelserna viktiga anslag, i en tid då internationella konflikter och orättvisor underblåses. Det är inte trovärdigt, skriver ekonomen Eskil Jonsson.

Kyrkovalet har än en gång tydligt visat att vi, förutom uppdelningen i höger och vänster, även har en polarisering mellan de grupper som mest talar om den kristna tron och de som ser kyrkan mera ur ett politiskt perspektiv. Denna åtskillnad menar jag utgör ett hot mot kyrkans profetiska identitet där tro och politik egentligen inte kan skiljas åt.

Konsekvensen av denna splittring är dels att nationalistiska SD kan utnyttja det till sin fördel, men också att kyrkopolitiken begränsas till frågor som är mindre kontroversiella. Vad jag menar är att kyrkans ledningsstruktur med kyrkomöten, kyrkofullmäktige och kyrkoråd alltför mycket domineras av ekonomiska och administrativa ärenden som så att säga ”rationaliserar bort” frågor om kyrkans profetiska roll. De demokratiskt valda får mest ägna sig åt frågor om kulturarv, byggnader, storpastorat, chefsutbildning, ekonomistyrning m.m. medan t.ex. teologiska frågor om kyrka och mission lämnas åt präster och övriga anställda.

För några år sedan gjorde jag ett försök att göra fred och rättvisa i världen till en mer central trosfråga för kyrkomötet. Men motionen avslogs. Sedan dess har emellertid även rikskollekten till Liv och Fred-institutet och Kristna Fredsrörelsen tagits bort, vilket måste betraktas som en större skandal. Den kristna tron på fred och rättvisa får tydligen inte påverka mycket när kyrkomötet och kyrkoråden diskuterar och beslutar om ekonomi, maktstrukturer och en mängd andra interna och nationella angelägenheter. Det finns då också en stor risk att detta missförhållande gynnar inte minst ett nationalegocentriskt parti som Sverigedemokraterna.

Det känns särskilt besvärande när stora delar av mänskligheten hotas av miljöförstöring, skrämmande orättvisor, krig, förföljelse, flyktingkatastrofer och utvisningar. Det här borde beröra oss mycket mer om vi vill vara en profetisk kyrka. Svenska kyrkans internationella arbete omfattar även i internationella ekumeniska konferenser för fred. Det finns också lokala kyrkor och församlingar som gör viktiga enskilda insatser för fred och global rättvisa. Men överlag är det internkyrkliga och svenska angelägenheter som dominerar, trots att vi har vår viktigaste identitet gemensam med alla andra kyrkor i världen. Som förvaltare av Guds nåd, fred och rättvisa delar faktiskt kyrkan sin tro även med andra religioner.

Svenska kyrkans lokala församlingar ska i höst samlas till egna ”församlingsmöten” och för första gången utse egna församlingsråd. Ropen efter fred och rättvisa i världen borde då få bli en viktig angelägenhet för lokala församlingar. Det går t.ex. inte att komma ifrån att globaliseringen med politiska krav på ökad ekonomisk tillväxt och privatisering som nu breder ut sig över hela världen har sina rötter i USA och Europa. Det resulterar i ökade konflikter och orättvisor i stora delar av världen och utgör ett allvarligt hot mot social, ekonomisk och ekologisk rättvisa. Det är också en skam att Västvärldens stormakter ibland agerar på ett sätt som t.o.m. förvärrar förföljelsen mot kristna och andra kulturer i olika delar av världen. Den kristna kyrkan i t.ex. Sverige har därför en mycket viktig profetisk roll, även tillsammans med andra religioner, för att kräva fred, enhet och global rättvisa. För att vara trovärdig.

Eskil Jonsson

4 kommentarer på “En trovärdig kyrka måste prioritera freden

 1. Stefan Karlsson skriver:

  Visst kunde man höra lite fraser om ”den världsvida kyrkan” o.dyl. under kyrkovalsrörelsen, men kyrkans internationella arbete hade ju verkligen ingen framträdande plats. Alltför många -både förtroendevalda och kyrkligt anställda – verkar inte se bredden, höjden och djupet i kyrkans uppdrag. Uttryck för den helhetssyn, som ju faktiskt finns i uppdraget, kommer sällan fram i samtal och debatter. Det blir ofta slagsida åt ena eller andra hållet och risken är stor att det blir ett ankdammsperspektiv med skygglappar mot omvärlden. Och att ödsla tid och energi på att skapa polarisering och misstänkliggöra andras avsikter med sitt engagemang i stället för att lyfta blicken mot omvärlden kan det betraktas som annat än dåligt förvaltarskap?

 2. Anders Bergstedt skriver:

  Det är frustrerande att få se och höra hur islamisterna försöker att utrota kristna, nu senast i Pakistan.Jag upplever trycket från alla kristna organisationer som ytterst taffligt.

  Man lyckas inte ens få Riksdag och Regering att reagera.Där skjuter man ifrån sig till EU och FN som inte lyckas med någonting.Vi får verkligen hoppas att Assad sitter kvar i Syrien med stöd av Putin.Vi såg hur det gick med den Arabiska våren i bl.a. Egypten och Irak.Det var bara diktatorer som kunde hålla alla klaner i schack och skydda de kristna!

 3. Björn Backengård skriver:

  Men här har vi en kristen som lägger sig i vad som händer i världen! Moder Agnes Mariam el-Salib i Klostret St. James i Qara i Syrien.

  Hon och hennes internationella grupp har använt hundratals timmar till att granska några av de videor som påstås visa offer för gasattacken i Syrien 21 augusti. De kom fram till att det finns bedrägerier i videorna, vilket leder till att vi anar vilka som var ansvariga.

  Här finns rapporten om gruppens upptäckter om videorna:
  https://bsnews.info/wp-content/uploads/2013/09/ISTeams-Ghouta-Rreport.pdf

  Resultaten har hon presenterat i Genève för FN:s råd för mänskliga rättigheter, och på tur stod Internationella Röda Kors-kommittén för att söka klarhet om barnens öden.

  Det finns två intervjuer med Moder Agnes i nyhetskanalen Russia Today, publicerade den 6 och 18 september:
  http://rt.com/op-edge/mother-chemical-attack-footage-fraud-509/
  http://rt.com/op-edge/syria-chemical-attack-children-staged-030/

  Hennes kyrka kallas ”The Melkite greek-Catholic Church”. Här finns lite om hennes verksamhet och person:
  http://www.syrianrelieffund.org/wp-content/uploads/2013/04/mam-brochure.pdf

 4. Mattias Irving skriver:

  Hej, Björn. Kul att du läser Dagens Seglora!

  Utan att känna till fallet närmare eller ta ställning till sakfrågan vill jag ändå flagga för att Russia Today tyvärr inte är en trovärdig källa. Tidningen är mer eller mindre en propagandakanal för den ryska regimen. Den andra sajten känner jag inte till. Din kommentar skulle säkert hjälpas av att hitta andra källor.