Kyrkornas världsråd samlas, 30 oktober till 8 november, till generalförsamling under temat ”Livets Gud led oss till rättvisa och fred”. Ett dokument ska antas om hur Kyrkornas Världsråd förstår begreppet ”mission”: ”Together Towards Life” på engelska,  på svenska ”Tillsammans för livet”.

En ny vision om missionen

Hanna Stenström

Kyrkornas världsråd samlas, 30 oktober till 8 november, till generalförsamling under temat ”Livets Gud led oss till rättvisa och fred”. Ett dokument ska antas om hur Kyrkornas Världsråd förstår begreppet ”mission”: ”Together Towards Life” på engelska,  på svenska ”Tillsammans för livet”. Det är resultatet av en lång process som involverat företrädare för många olika kyrkor med sinsemellan olika teologier, historier och sätt att förverkliga kristen tro i praktiken.

Grundläggande i dokumentet är insikter som växt i kyrkorna under många år. Den som kan befrielseteologi och postkolonial kritisk reflektion över kristendomens historia och praktik känner igen sig. Mission är här ett brett begrepp för hur Guds ande verkar i världen genom kyrkan och de kristna: i kyrkans liv, när vi vittnar om kristen tro, när vi möter hoten mot miljön och klimatet, i arbete för rättvisa och fred.  Mission har ju traditionellt ofta varit att kyrkor i centrum –i västvärlden – reser till folk i periferin, i marginalen, och missionerar för dem. I dokumentet vänder Kyrkornas Världsråd på perspektiven: missionen ska komma från marginalen. Människor som marginaliserats i den globala världsordningen ska inte vara missionens objekt utan dess  aktiva subjekt.

Dokumentet är ett svar på globala förändringar: kyrkorna i det globala syd och öst växer medan kyrkorna i det globala nord och väst krymper.  Kristendomen är inte längre den vite mannens religion. Detta är ingen enkel utveckling då den samtidigt innebär att kyrkor med konservativa förståelser av kön och sexualitet växer.”Marginalerna”, ”periferin” är inte enkla begrepp. Kyrkor som är i marginalen i förhållande till nordeuropeiska kyrkor kan samtidigt i sina egna samhällen vara del av ett patriarkalt och homofobiskt centrum.

Dokumentet bör kunna bli utgångspunkt för reflektion och samtal också i svenska kristna sammanhang. Det aktualiserar frågor om hur vi som del av världens rika och privilegierade centrum förhåller oss till en global världsordning där människor marginaliseras. Det visar hur kristen tro och levande kristen andlighet kan integreras med ett socialt och politiskt engagemang, något som för många av oss är självklart men som måste upprepas eftersom det hela tiden ifrågasätts – både av andra kristna och av kristendomens kritiker.

Utöver miljö- och klimatfrågorna berör två frågor vårt eget land och vår världsdel, Europa.  Den ena är hur mission från marginalen skulle se ut i Europa och i Sverige. Den andra är att dokumentet lyfter fram hur marknadsideologin, tron på marknaden som en frälsande lösning, hotar människorna och skapelsen. I dokumentet ställs frågorna hur vi i det sammanhanget kan förkunna det glada budskapet om Guds rike, hur vi kan hävda Guds rikes värderingar. Kyrkornas Världsråd arbetar i dagarna med ett dokument där arbetet med de frågorna är en integrerad del av att vara kyrka och av de enskilda kristnas liv. Vad betyder det för kyrkorna i Sverige och för enskilda kristna?

Kommentarsfältet är stängt.