”Vi hör också till kyrkan. Vi har rätt till den och vi har ansvar för dess framtid.

Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln

Hanna Stenström

”Vi hör också till kyrkan. Vi har rätt till den och vi har ansvar för dess framtid.” Så skrev bibelforskaren Erik Sjöberg i 1950-talets debatt om prästvigning av kvinnor i Svenska kyrkan. Orden skrevs i ett sammanhang där debatten var het. Sjöberg hade själv fått mycket kritik för att han i den statliga utredning som behandlade frågan argumenterat för att prästvigning av kvnnor var teologiskt legitimt. Han drev till skillnad från de flesta av sina bibelforskarkollegor en modell för bibeltolkning som erkände att den syn på kvinnors uppgifter i kyrka och samhälle som vi möter i Bibeln inte stämmer med nutidens jämställdhetsideal, men som inte gjorde denna syn bindande för Svenska kyrkan idag.

I debatten framställdes ofta prästvigning av kvinnor som oförenligt med det kyrkan är och bör vara. Kvinnor och män som kämpade för kvinnors rätt att bli präster på samma villkor som män kom i praktiken att framstå som avvikarna från rätt kristen tro, som ville göra kyrkan till något den inte ska vara. Det är därför Sjöberg hävdar sin rätt att räknas till kyrkan och att ta ansvar för dess framtid.

Nu är vi i den framtid som Sjöberg såg mot och ville ta ansvar för. Antje Jackelén har valts till ärkebiskop. I debatten som föregick valet väcktes återigen frågan om i fall jungfrufödseln ska tolkas bokstavligt eller symboliskt. Det är sedan länge väl känt att två av evangelierna använder sin tids och kulturs etablerade språk för att tala om Jesus som en extraordinär människa genom att tala om hans övernaturliga tillkomst, och att liknande saker berättades om andra (inklusive Buddha).

Att ta de kunskaperna på allvar och integrera dem i en kristen trostolkning har återigen kunnat framställas som något udda. Religionsteologins och religionsdialogens komplexa och brännande frågor som ägnats mycken nyanserad reflektion internationellt och ekumeniskt förvandlades i debatten till enkla motsättningar som man ska kunna möta med enkla ja eller nej.

Därför kom Erik Sjöbergs ord tillbaka till mig när Antje Jackelén valdes, så vitt jag kan förstå utifrån det förtroende hon skapat genom det hon faktiskt gjort i olika uppgifter och olika sammanhang. Vi som vill kunna integrera kristen tro och historiska kunskaper, kristen tro och naturvetenskap, vi som är övertygade om att kristendomen som alla traditioner bevarar sin identitet genom ständigt pågående tolkningsprocesser. Vi har återigen sagt: Vi hör också till kyrkan. Vi har rätt till den och vi har ansvar för dess framtid.”

10 kommentarer på “Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln

 1. Ulf Hjertén skriver:

  Välskrivet och väl underbyggt ledarstick av Hanna. Jag vill också vara med och ta ansvar för kyrkan och sprida evangeliet om Jesus som världens ljus och hopp. Min framtidstro och min byggkraft berörs inte av om avelsen tolkas biologiskt eller symboliskt.

 2. […] Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln […]

 3. Allan Karlssonm skriver:

  Har det inte hänt, jungfrufödseln, då skall vi inte mer fira bebådelsedagen. Det var då som Maria fick veta att hon skulle föda Guds son. Läs bibeln som det står i de gamla upplagorna och tro på det skrivna där.
  Nu har den gamle sagt sitt och därmed basta. Ha en bra dag ändå!

 4. Sven Andersson skriver:

  Men detta är personligt tyckande. Vår kristna tro har formulerats i vår tros-
  bekännelse. Den måste gälla och det går
  inte att säja: syndernas förlåtelse är
  symolisk eller de dödas uppståndelse är
  symbolisk. Alla sådana avvikelser ifrån
  vår trosbekännelse måste betecknas som rent avfall ifrån den rätta/vedertagna läran.
  Alla drabbas vi väl av tvivel någon gång,
  men vi kan inte upphöja det till ”ny tolk-
  ning”.

 5. Bo Rydén skriver:

  Men vi som menar att det finns en poäng med både den fysiska och den symboliska jungfrufödseln, får vi höra till kyrkan?

  Det är ju faktiskt ingen ny kunskap för kyrkan att jungfrufödsel förekommer i legender kring andra personer eller att det beskrivs i två av evangelierna och utelämnas i två. Medveten om detta har Kyrkan länge menat att jungfrufödseln har en biologisk betydelse även om man inte begränsar det till enbart en fråga om biologi.

 6. Karin Ranieli skriver:

  Jag tror inte att Jesus mor Maria ljög, när hon sa att hon inte haft sexuellt umgänge med någon man…inte heller ljög evangelisten Lukas…varför ska det anses att vi som tror så som det berättas har missat poängen? För Gud är inget omöjligt! Jesus var Gud kommen i köttet, född men icke skapad…det är ingen legend…för då kam man ju på samma sätt avfärda snart sagt allt som sägs om vår Frälsare…

 7. Torgny Rabe skriver:

  Fel utgångspunkt tycker jag, beslut om kvinnliga präster i SvK liksom beslut om neutral(samkönad) vigsel togs först av riksdagen och därefter av SvK. Det har ingenting med teologi att göra utan med politik.
  Mvh, Torgny Rabe

 8. […] har vid det här laget läst, ett antal gånger, ledaren, ”Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln” I Dagens Seglora skriven av Hanna Stenström. Jag är något förvånad över ordet modern i […]

 9. Allan Karlssonm skriver:

  Jag vet att jungfrufödseln är verklig, vi fick ju veta att den skulle komma, ängeln talade om det och vi firar nu Marie bebådelsedag, om inte varför firar vi den eljest? Nio månader för juldagen.

 10. Andreas Holmberg skriver:

  Allan, vi firar väl att Jesus blev till i moderlivet? Det kan väl vara värt att fira även om Josef var inblandad. Men nog var det en välda massa tjafs om änglabesök och Helig Ande, det måste man ju säga. Bara för att tala om att Jesus var en speciell kille.

  (Jag tror vi bör skriva om kyrkans julspel snart och ge Josef en aktivare roll. Jag gillar inte att lura små barn som inte har en chans att genomskåda gammal föråldrad jungfrusymbolik o.s.v.).