Ylva är ett av namnen som är gångbara i film- och kultursverige. Men det går bra med nästan vilket typiskt svenskklingande namn som helst, visar Ylva Liljeholm.

Namnen som avslöjar filmsverige

Ylva Liljeholm

Ylva är ett av namnen som är gångbara i film- och kultursverige. Men det går bra med nästan vilket typiskt svenskklingande namn som helst, visar Ylva Liljeholm. I en stor genomgång av filmsverige är den dominansen närmast total.

I de nationella kulturpolitiska målen står det att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
År 2012 var ungefär 1.4 miljoner personer av befolkningen i Sverige födda utomlands, vilket motsvarar ca 15%.

De vanligaste medborgarskapsländerna för personer som invandrade samma år var Sverige följt av Syrien och Afghanistan. Därtill finns cirka 400 000 som är födda i Sverige men har föräldrar som båda är födda utomlands (www.migrationsinfo.se).

Per, Mån, Lena, Åsa, Johan, Jens, Per, Mia, Daniel, Lisa, Lukas, Pontus, Walter, Kjell-Åke, Karin, Christian, Per, Maria, Kicki, Elisabet, Mikael, Bonita, Johan, Henrik, Sonny, Tommy, Kjell och Tarek. Det är förnamnen på regissörerna till de långfilmer som just nu spelas in, klipps eller efterarbetas i Sverige och som kommer upp på biograf det närmsta året.

Linus, Magdalena, Cecilia, Suzanne, Andreas, Andra. Det är förnamnen på Svenska filminstitutets nuvarande filmkonsulenter.

Klara, Kalle, Gunilla, Axel, Göran, Patrik, Anna, Dan, Tommy, Linda, Anne-Marie, Cecilia heter de som jobbar med filmutbildningen på Akademin Valand (Filmhögskolan) i Göteborg

Helene, Eva, Maria, Helena, Lisa, Ingrid, Anette, Johanna x 2, Louise, Charlotte, sitter i styrelsen i svenska WIFT – Women in film and television

Susanne, Johan, Ingrid, Hanna, Anita, Henrik, Gunnel, Louise, Lotta, Jerry, Paola, Joakim, Birgitta, Ralf, Anna-Karin, Martin, Anna, Pia-Marie, Sebastian, Thomas, Anette. Där har ni verksamhetsledarna på landets regionala filmresurscentrum/produktionscentrum.

Kerstin, Kennet, Martin, Benny, Charlotte, Karin, Tebogo, Lars, Mats heter styrelsemedlemmarna i Statens Kulturråd.

Eva, Joakim, Carina, Catharina, Eleonor, Marcus, Per och Daniel arbetar tillsammans med Lena på Kulturdepartementet.

Gunilla, Ulf, Cecilia, Anne-Marie, Peter, Göran, Kerstin, Gustaf, Per x 2, Christina, Isak, Amir, Tina, Lars-Axel, Margareta och Lars är ordinarie ledamöter i riksdagens kulturutskott.

På Filmcentrum riks jobbar Ingeborg, Lena, Lisa, Linda, Nina och Elsa.

På Folkets Bios kansli jobbar Marie, Bettan, Rose-Marie, Katrine, Anna x 2 och deras filmpedagoger heter Johan, Mikael och Fredrik.

På Film & TV-producenternas hemsida, www.filmtvp.se, hittar man följande kontaktpersoner: Rickard, Sarah, Josh, Erik x 2, Martin, Sonia, Mikael x 3, Kristina, Pelle x 2, Fredrik x 2, Johannes, Malin, John x 2, Gila, Kalle x 2, Börje, Nils, Martina, Christer x 3, Lasse, Ralf, Carl, Michael, Johan x 5, Patrik, Claes, Matz, Jonas x 2, Daniella, Lars x 4, Alexandra, Cornelia, Tobias, Folke, Caroline, Camilla, Rebecka, Anders, Joakim, Lukas, Per, Henrik x 2, Peter x 4, Calle, Fabian, Hans, Jesper, Per, Daniel x 2, Linda x 2, Carl, Anna x 3, Jeanette, Hans, Cem, Henrik x 2, Lisa, Eva-Lotta, Tesso, Lizette, Wiktoria, Alexa, Karin, Magnus, Patrik, Ulrika, Erik, Thomas, Louise, Sauro, Magnus, Lena, Kjell, Roy, Charlotta, Marie, Colin, Gisela, Göran, Amie, Mats, Anette, Niels, Jörgen, Martin och Anni.

Svenska filminstitutets ledning och styrelse består av Göran, Josette, Anna x 3, Maaret, Per, Staffan, Marika, Sara, Jan-Erik, Johanna, Åsa, Hjalmar, Mathias och Tove

På Stockholms dramatiska högskolas film-och TV utbildning arbetar följande personer: Maria, Tinna, Lena, Hanna, Anders, Bengt, Nils, Klas, Ylva x 2, Mia, Lotta, Nina, PeÅ, My, Erika, Malin, Mirko, Michal, Stina, Line, Marianne, Harald, Jenny och Benjamin

Är filmsektorn verkligen mångfacetterad nog för att kunna nå de kulturpolitiska målen? Vad tycker du?

Ylva (uppenbarligen ett bra namn att ha om man arbetar och verkar inom filmkulturområdet i Sverige).

Kommentarsfältet är stängt.