Alla är välkomna i kyrkan. Detta mantra som används så flitigt i församlingar.

Ingen dialog utan strategi och kunskap

Tomas Lindbom

Alla är välkomna i kyrkan. Detta mantra som används så flitigt i församlingar. Så enkelt och angenämt att säga. Det smeker ens egen föreställning om vad en församling ska vara. En öppen famn, en varm och välkomnande gemenskap.

Det gäller bara att få ut budskapet. Det är en annan underbar formulering. Vet någon i dag vilket budskap Svenska kyrkan har? Förslagen är många men vilket av dem gäller? Kärlek? Förtröstan? Hopp? Det eviga? Jesus? Och vem var han? Och Gud? En svart, lesbisk kvinna, som Jonas Gardell sa en gång. Eller dogmerna? Vem tror på dem? Och vad betyder de i dag?

Frågan är hur ansvariga inom Svenska kyrkan kommunicerar i dag. Det gäller på den nationella nivån, i stiften och i församlingarna. Kommunikation handlar om att välja rätt ord och bilder men också strategier. Men kommunikation är också sammanbundet med kyrkosyn. Säg mig vilken kyrkosyn du har och jag kan tala om vilken kommunikativ strategi du kommer att välja.

Elisabeth Arborelius har visat det i sin avhandling Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? (2009) Hon visar i sin undersökning på två huvudgrupper av präster i Stockholms stift; de sändarorienterade och de mottagarorienterade. Arborelius drar som en av sina slutsatser i avhandlingen att sändarorienterade prästens uppgift är att tydligt och klart föra fram det kristna budskapet. De mottagarorienterade prästerna däremot ser som kyrkans uppgift att samtala med församlingsbor och acceptera och bejaka människors erfarenheter.

Den präst som ser som sin uppgift att föra ut det kristna budskapet behöver självfallet kommunikationskanaler som effektivt sprider detta budskap. Predikan, annonser, församlingsblad och andra kanaler som likt megafonen ropar ut sanningen till människorna.

Den som söker samtalet och vill fånga upp människors erfarenheter och låta sin kristna övertygelse färgas av den behöver andra kommunikationskanaler; möten utanför kyrkporten, enkäter och andra former av undersökningar, interaktiva medier.

Stora organisationer har i dag hunnit skaffa sig en djup kunskap om kommunikationens samspel med profilering och försäljning av varumärken, produkter och tjänster. Det var länge sedan reklamen spelade den grundläggande rollen för att nå framgång även i en privat organisation. Reklambudgetens andel av den totala kommunikationsbudgeten skiftar beroende på typ av företag och marknad. Det är ändå uppenbart att den har minskat i förhållandet till de pengar som spenderas på undersökningar, på PR-aktiviteter och olika typer av interaktiva insatser. I det senare fallet kan det röra sig om events, lobbying och annat som bygger en gemensam identitet mellan organisationen och dess kunder.

För den moderna organisationen är kommunikation med nödvändighet en ledningsfråga. Jag intervjuade för några år sedan vice vd:n för ett av Sveriges större bokförlag. ”Jag ägnar 90 procent av min tid till kommunikation”, sa han. Han intervjuade människor, byggde relationer med strategiska grupper i samhället, formulerade och vässade förlagets profil, utvecklade och granskade alla bokprodukter utifrån omvärldens ständigt förändrade behov och efterfrågan. Han la örat mot marken varje dag för att förstå hur människorna i hans närhet tänkte och handlade. Självfallet inriktades hans arbete också i stor utsträckning på att stärka den interna kommunikationen.

Svenska kyrkans församlingar som tror på en relationsskapande teologi, som vill bygga dialog med människor har en stor uppgift framför sig. Dessa församlingars ledningar och medarbetare bör omedelbart sätta sig ner och formulera en policy för sin egen kommunikation. Det är ett långsiktigt arbete av lärande. Det är många invanda föreställningar som måste ifrågasättas. Men det är en spännande väg framåt mot ökad interaktivitet med människor i och utanför den traditionella församlingskärnan. Lyssna, samtala och utveckla teologin, Med hjälp av modern, strategisk kommunikation.

1 kommentar på “Ingen dialog utan strategi och kunskap

  1. Åsa Sandström skriver:

    Jag hamnar ibland i diskussioner om hur mycket man bör ”omtolka” eller ”modernisera” eller ”uppdatera” Bibeln att passa vårt dags färska samhällssyn? Det kan till exempel handla om att vi erbjuder kvinnliga präster eller homosexuella som vigs i kyrkan… Själv är jag öppen för en relationsskapande dialog. Men visst blir jag osäker där jag går på min andliga väg. Känslan är essentiell.