[caption id="attachment_9455" align="alignleft" width="166"] Linda Vikdahl, foto: Umeå Universitet[/caption] Linda Vikdahl har doktorerat vid Umeå universitet med en avhandling om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. På söndag föreläser hon med Seglora smedja i Nacka kyrka.

Samhället måste ta ansvar för allas rätt till tro

Linda Vikdahl, foto: Umeå Universitet

Linda Vikdahl, foto: Umeå Universitet

Linda Vikdahl har doktorerat vid Umeå universitet med en avhandling om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. På söndag föreläser hon med Seglora smedja i Nacka kyrka.

– Jag valde att forska på området eftersom det varit mycket synligt för mig. Jag har själv en syster med utvecklingsstörning och vet att personer med utvecklingsstörning många gånger har särskilda livsvillkor, säger Vikdahl.

I december disputerade hon på sin avhandling ”Jag vill också vara en ängel – Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning”, som även har givits ut som bok. Söndagen den 19 mars berättar hon mer om sin forskning på en fördjupningssöndag med Seglora smedja i Nacka Kyrka, Stockholm.

– När jag var liten och gick i kyrkan har jag inga minnen av att min syster följde med. Det var helt enkelt inte möjligt med tanke på hennes funktionshinder. När jag senare prästvigdes och tjänstgjorde som präst funderade jag ofta över varför så få personer med utvecklingsstörning deltog i gudstjänstlivet.

Linda Vikdahls avhandling ”Jag vill också vara en ängel” bygger på en serie kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning. Det visar sig  att det inte bara är kyrkan som måste tillgängliggöras, utan samhället runt i kring måste också ta sitt ansvar.

Som exempel tar Linda Vikdahl upp färdtjänst, som ofta inte finns tillgänglig för gudstjänstbesök på söndagar. Gode män och förvaltare måste också få utbildning i frågor om religion. Studien ger flera exempel på hur bristande kunskap har hindrat personer med utvecklingsstörning att utöva religion.

Vikdahl hoppas att hennes arbete ska leda till att frågor om andlighet och religion ska bli mer uppmärksammade i debatten om personer med funktionshinder.

– Det spelar ingen roll om kyrkan är beredd att ta emot alla med öppna armar om inte resten av samhället kan bidra med sin del. Också personer med utvecklingsstörning har rätt till sin tro, och den behöver tas på allvar av samhället, säger Vikdahl.

Mattias Irving

Kommentarsfältet är stängt.