Stiftsstyrelsen i Stockholms stift gick på mötet i slutet på oktober emot biskop Eva Brunne, som drivit på för att anslå pengar till den nyligen grundade insamlingsstiftelsen för Guds hus i Fisksätra. Insamlingsstiftelsen hade tidigare fått signaler från Stiftsstyrelsen om att man avsåg att anslå pengar till Stiftelsen, vars syfte är att i religionsdialogens anda samla in pengar till moskédelen av projektet Guds hus i Fisksätra.

Oväntat nej från stiftet: Inga pengar till Guds hus

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift gick på mötet i slutet på oktober emot biskop Eva Brunne, som drivit på för att anslå pengar till den nyligen grundade insamlingsstiftelsen för Guds hus i Fisksätra.

Insamlingsstiftelsen hade tidigare fått signaler från Stiftsstyrelsen om att man avsåg att anslå pengar till Stiftelsen, vars syfte är att i religionsdialogens anda samla in pengar till moskédelen av projektet Guds hus i Fisksätra. Nu får stiftelsen söka medel på annat håll.

Samtliga borgerliga ledamöter röstade emot förslaget, som därmed förlorade med 7 röster mot 6. Därmed fattades beslut att inte bistå stiftelsen med anslag. Biskopen och de övriga ledamöterna på ja-sidan reserverade sig samtliga mot beslutet, men Brunne tonar ner oenigheten när Dagens Seglora frågar om hur hon ser på det uppkomna läget.

– Det är ovanligt med reservationer i vårt sammanhang, men också en möjlighet i ett demokratiskt system att visa sin åsikt. Ibland är vi oeniga. Märkligare än så är det inte, säger Brunne.

Från Insamlingsstiftelsens sida är man förvånade över Stiftets nej. Borde frågan ha förankrats bättre i Stiftsstyrelsen?

– Denna frågan, liksom många frågor, bereds av medarbetare på stiftskansliet och i stiftsstyrelsens verksamhetsutskott. Ingen fråga är klar och avgjord när den kommer på stiftsstyrelsens bord. Det skulle förminska och dränera de demokratiska möjligheterna. Också i denna fråga diskuterades förslaget till beslut i stiftsstyrelsen, som med en majoritet kom till en annan slutsats än den som beredarna föreslagit.

Har du för avsikt att finna andra vägar för att gå vidare och stödja Guds hus?

– Det är viktigt att betona att det stiftsstyrelsen sa nej till var att ge projektbidrag i form av ekonomiska medel till insamlingsstiftelsen Guds hus. Det var inte ett nej till Guds hus som sådant, säger Brunne.

Dagens Seglora har vid upprepade tillfällen i nästan en vecka sökt tre av de stiftsstyrelseledamöter (POSK, FISK och BA) som röstat ner förslaget, och frågat dem hur de resonerat i det föreliggande ärendet och vad de anser om Guds hus i Fisksätra. Ingen har återkommit med svar.

– Jag tycker att Guds hus-projektet är oerhört viktigt och följer arbetet. Jag har återinvigt Fisksätra kyrka som en del av projektet. Jag ber för och uppmuntrar projektet. Det fortsätter jag med. Däremot förfogar jag inte ensam över projektmedel. Det gör stiftsstyrelsen som helhet, säger Eva Brunne.

10 kommentarer på “Oväntat nej från stiftet: Inga pengar till Guds hus

 1. Anders Lundberg skriver:

  Beslutet är inte alls oväntat. Det är fullt väntat. Församlingen har lovat att inte ta kyrkoavgiften i anspråk och byggt hela sitt försvar på det. Självklart blir de borgerliga sura när man ändå söker pengar som kommer från kyrkoavgiften.

 2. Per Westberg skriver:

  Även POSK röstade emot.
  Det är nog mycket sannolikt att ett bidrag till en insamlingsstiftelse enligt detta ändamål skulle ha upphävts av domkapitlet. Detta eftersom det med stor sannolikhet inte är kompetensenligt för stiftet att stödja andra samfunds byggnader. Möjligen skulle det kunna se annorlunda ut om inte moskén skulle utgöra en egen fastighet med egen ägare. Att den andra delen av huset är tillsammans med en katolsk församling är sannolikt inget problem.

 3. Isak Gerson skriver:

  Pers kommentar förvirrar mig. Är inte POSK ett borgerligt parti? Har jag förstått fel?

 4. Kerstin Wimmer skriver:

  Det är inte lätt att vara före sin tid……..Men i Guds hus ”finns många rum,” som Jesus säger (Matt. 14:2). Ingen vet hur många. Visst vilar freden i hoppet om att det finns rum för alla i Guds hus?
  Vem vill annars vara där?

 5. Helle Klein skriver:

  Per: Ärendet om att Nacka församling är med och bildar denna insamlingsstiftelse och avsätter resurser för administration etc. är redan prövat. Domkapitlet har gett tydligt klartecken. Stiftet har också uppmanat församlingen att söka pengar (som var tänkta som startbidrag just för att komma igång med stiftelsens arbete, alltså inte täcka kostnader för själva bygget). Därför både oväntat och paradoxalt att stiftsstyrelsens nu med en rösts övervikt sa nej.

 6. Helle Klein skriver:

  Isak: Nej POSK är ett så kallat politiskt oberoende kyrkparti.

 7. Ola Vettergren skriver:

  Guds Hus inte bara ett hus. Det är hela idén om fredsarbete på religionsdialogens grund. Ett fredsarbete som bland annat visar sig i konkret handling tillsammans med Stockholms stadsmission i stödcentret Källan, i samarbete mellan företrädarna för de lokala muslimerna, lutheranerna och katolikerna samt i ett folkbildningsarbete genom Guds Hus vänförening. Nu har man också bestämt sig för att bygga ett hus tillsammans. Unikt och fantastiskt. Att utveckla folkbildning och insamling kräver pengar. Det saknas inte, men man har inte tillräckligt stort startkapital ännu, så finansieringsarbetet fortsätter. Stödet är stort, inte minst inom Svenska kyrkan, där Stockholms biskop och andra ledande personer är mycket positiva. Alla är inte med på båten, konstigt vore det väl annars. Åsikterna går isär. De av oss som vill närma oss ”de andra” och ser Guds Hus som en fantastisk möjlighet, väljer att lägga på ett kol för att detta ska bli verklighet!

 8. Anders Lundberg skriver:

  Helle: Att tjänstemännen på stiftet lovat 1,6 miljoner i bidrag för att er insamlingsstiftelse skall kunna anställa era PR-konsulter och att domkapitlet säger att något är tillåtet är inte samma sak som att kyrkopolitikerna är övertygade. Kyrkopolitikerna måste också övertygas. Därför är stiftstyrelsens beslut varken oväntat eller paradoxalt.

  Och att bidraget skulle vara ett ”startbidrag” må ha varit er idé men oavsett vad ni kallar det är det likväl stiftelsens stadgar som anger målet för medlens förvaltning, vare sig det gäller första eller sista kronan.

 9. Anders Lundberg skriver:

  Ola:
  Jag skulle vilja bemöta flera saker av det du skriver men detta är nog inte rätt forum. Om du är en av de pr-konsulter som behövs för att sprida ”engagemanget” om ”gräsrotsprojektet” Guds hus vore det bra om du förtydligade det. En sak vill jag dock bemöta, nämligen din antydan om att de som är emot detta projekt skulle motsätta sig ett möte med ”den Andre”. Du borde veta att konfliktpunkten inte är om samarbete och möte ska ske mellan människor utan på vilket sätt detta är lämpligt och mest effektivt. Vänligen inrikta därför din kritik emot sak och inte person.

 10. JAN ERIK AMILÉN skriver:

  Helle: bra, POSK är inte ”borgerligt”. Märkligt att red:s text packar inop denna majoritet som borgerlig.
  Mig veterligt finns inga blockbildningar bland de valda i Stockholms stiftsfullmäktige. Ska kolla på nätet vilka ”partier” de 4 tillhör som röstade för förslaget (utöver biskopen).
  Att ALLA fem i minoritet reserverade sig är ovanligt vid beslut i en stiftstyrelse, tror jag. Helt enkelt: ett ovanligt ärende!