Jag skäms som katolik över 11 trosfränders på DAGEN 10 september under rubrik ”Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien”Häpnadsväckande att ”11 katolska forskare” i ekumenikens tidevarv 2014 i Sverige lånar sig till att gemensamt gräva fram gamla kyrkopolitiska stridsämnen från reformationens dagar. Samtidigt som kristna och religiösa minoriteter på det mest brutala sätt slaktas på andra håll i vår värld mobiliserar man sig i den katolska ankdammen i Sverige pga.

”Se hur de älskar varandra ”

Irene-Nordgren 150x150Jag skäms som katolik över 11 trosfränders debattinlägg på DAGEN 10 september under rubrik ”Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien”Häpnadsväckande att ”11 katolska forskare” i ekumenikens tidevarv 2014 i Sverige lånar sig till att gemensamt gräva fram gamla kyrkopolitiska stridsämnen från reformationens dagar.

Samtidigt som kristna och religiösa minoriteter på det mest brutala sätt slaktas på andra håll i vår värld mobiliserar man sig i den katolska ankdammen i Sverige pga. att ärkebiskop Antje Jackelén i jubileumsmässan vid påve¬stenen i Gamla Uppsala den 23 augusti kallar munken Stefan för ”vår första ärkebiskop. ”

Indignationen är stor. “Vilka är dessa ”vi” som säger ”vår” om munken Stefan som vigdes till katolsk ärkebiskop 1164? Katolikerna i Sverige? Medlemmarna i Svenska kyrkan? Alla som bor i Sverige, även om de tillhör en annan kyrka eller en annan religion?”

I en tid då särskilt från katolskt håll ofta hörs klagomål över det sekulariserade svenska samhället tar sig en grupp välrenommerade och välkända katolska professorer och docenter tid och energi till att ondgöra sig över att 850-års jubileet av Uppsala ärkestift presenteras under devisen ”Från Stefan till Antje.”

Som född katolik är jag uppfostrad med ett starkt ”vi och dom tänkande” som jag dock upplevt att i ekumenisk anda alltmer tunnats ut efter andra Vatikankonciliet såväl inom katolska som svenska kyrkan.

Nyligen dök radioprogrammet Människor och Tro ned i arkiven och gjorde en historisk tillbakablick på katolska kyrkan i Sverige under rubrik ”Den katolska faran.” Tre katoliker medverkade och fick stort utrymme för att ytterst detaljerat redogöra för alla fördomar och förbrytelser som svenska kyrkan och det svenska rättssamhället gjort sig skyldiga till mot katolska kyrkan och dess medlemmar under tidernas lopp efter reformationen i vårt land.

Mot bakgrund av detta skulle man inte enbart kunna glädja sig över att en ärkebiskop i svenska kyrkan vill härleda sina egna ärkebiskopliga rötter till Cistertiensermunken Stefan från Alvastra för 850 år sedan? Uppenbarligen inte, anser de ”11 katolska forskarna” och fullföljer därmed en mycket tråkig katolsk tradition av översitteri gentemot svenska kyrkan.

Glädjen var stor hos många när Antje Jackelén blev den första kvinnliga ärkebiskopen på 1000 år i Sverige. Men stopp och belägg utbrast Philip Geister SJ och gick i taket och krävde svar: ”Hur gammal är svenska kyrkan?”

Anna Karin Hammar svarade. “Svenska kyrkan har valt en ny ärkebiskop, Antje Jackelén. Hon blir nummer 70 i följden av ärkebiskopar i Uppsala ärkestift, sedan Sverige blev en egen kyrkoprovins 1164. Svenska kyrkan börjar inte räkna ärkebiskopar först vid reformationen, så som Philip Geister (här) tycks se som ett ideal. ” Nu har Philip Geister SJ hämtat förstärkning av ”10 katolska forskare” för att gemensamt gå till storms mot svenska kyrkan. I vilket syfte? Varför?

För att det sekulariserade Sverige ska komma till tro? För att tilltro till katolska kyrkan ska öka i Sverige? För att icke kristna i dagens Sverige- likt icke-kristna på 200-talet enligt kyrkofadern Tertullianus – ska kunna konstatera om kristna människor ”Se, hur de älskar varandra ”?

”Ekumenik (grek. oikoumenikos ”som rör den bebodda världen”, ”världsvid”) brukar definieras som kristendomens enhetssträvanden. Ekumenik har också beskrivits som att leva tillsammans i samma hus,”oikus”. Blir hussämjan bättre och chansen till fredlig samexistens större av att kristna grannar ständigt påminner varandra om ömsesidiga oförrätter och kontinuerligt blåser liv i gamla konflikter?

Noterar att de 11 katolska forskarna inte gett sig på biskop Åke Bonnier som nyligen firat ”1000-årsjubileet i Skara” trots att det står att läsa på Svenska kyrkans hemsida ”Skara stifts historia sträcker sig tillbaka till 1014 då Thurgot omnämns som den förste biskopen. Han var från Tyskland och utsågs av ärkebiskopsdömet i Hamburg-Bremen att vara biskop i ”de två götalanden”, det vill säga området kring Vänern och Vättern.”

Är det mer känsligt om en kvinnlig ärkebiskop härleder sina rötter till katolske ärkebiskopen Stefan av Alvastra än om en manlig biskop i Skara härleder sina rötter till katolske föregångaren biskop Thurgot? Apropå “att försöka ta monopol på historien. Be de ”11 katolska forskarna” beskriva den stora kyrkopolitiska schismen 1054.

Tydligare illustration på tolkningsföreträde och historiemonopol kommer med största sannolikhet bli svårt att hitta!

Irène Nordgren

3 kommentarer på “”Se hur de älskar varandra ”

 1. […] ”Se hur de älskar varandra ” […]

 2. Irène Nordgren skriver:

  ”Vi gör inte monopolanspråk” svarar Lars Åstrand domkyrkokaplan i Uppsala.

  ”Efter femtio år av ekumenisk dialog ger dokumentet ”From Conflict to Communion” från 2013 en bra bas för en gemensam syn på det förflutna och fördjupad gemenskap i framtiden. Sedan länge söker vi inspiration hos varandra och sträcker oss mot den enhet som är Jesu egen bön för sin kyrka. Låt oss fortsätta med det!”

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/vi-gor-inte-monopolansprak/

  ”Ser ni er egen arrogans, katoliker?” frågar med rätta Jan Eckerdal, Teol dr, Präst i Nyköpings församling och Strängnäs stift, Svenska kyrkan

  ”Men min enkla fråga till undertecknarna blir: Känns det bättre nu, när ni trappar upp den översittarton som ni känt av från Svenska kyrkan, genom att med råge överträffa den? Eftersom texten är undertecknad av flera röster som jag hyser stor respekt för i det nutida svenska kyrkosamtalet, blir besvikelsen desto större. Den kyrkosplittring som bland annat yttrar sig i att delar av er kyrka inte erkänner min kyrkas katolska kontinuitet råkar vara en stor sorg för mig. Därför skulle jag uppskatta om ni åtminstone en smula kunde tona ner den arrogans som sipprar igenom när ni klacksparkar bort frågan om katolicitet genom att med ett enkelt ju låtsas som att er hållning är självklar och enkel att inse.”

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/ser-ni-er-egen-arrogans-katoliker_1/

  // Irène Nordgren

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=14314

  PS Den som var först ut förra året att ondgöra sig över utsagan att Antje Jackelén var ”första kvinnliga ärkebiskopen på 1000 år” var Philip Geister SJ.
  Som född katolik på 40-talet har jag upplevt skillnaden i katolska kyrkans syn på lutherdom och reformation före och efter andra Vatikankonciliet. Detta i motsats till Philip Geister SJ som är född under andra Vatikankonciliet.

  De flesta utom 2 (ev 3 ) av de ”11 katolska forskarna ) är konvertiter.

 3. […] ”Se hur de älskar varandra ” […]