Fredsfrågan är den viktigaste politiska frågan i världen idag och en viktig fråga också i den svenska valrörelserna. Fred på jorden kan bara uppnås om man bygger förtroende mellan människor och nationer.

Världens och valets viktigaste fråga är freden

Ann-Cathrin Jarl

Fredsfrågan är den viktigaste politiska frågan i världen idag och en viktig fråga också i den svenska valrörelserna. Fred på jorden kan bara uppnås om man bygger förtroende mellan människor och nationer. Kvinnornas bidrag i den utvecklingen är central och effektiv skriver Ann-Cathrin Jarl.

Sommaren har varit full av rapporter om olika våldshandlingar, krig och terrorism mellan fraktioner och stater.. Det finns ingen brist på vapen och villiga händer att hantera dom. Unga män reser över gränser och mellan länder för att liera sig med en stridande grupp eller fraktion. Eller för en nation t.ex. Ryssland. Reinfeldt vill göra det olagligt att delta i våldshandlingar i andra länder. Som om det är lagligt att delta i krig och våld. Bristen på laglydighet upphör när skjutglada män får tag på vapen. Vilka är dessa män?Vem ger dom rätt och status att agera? Var kommer vapnen ifrån?

Kvinnoförtrycket blir tydligt i våldsamma konflikter. Kvinnorna blir utsatta för olika former av gräsligt våld, kvinnorna finns inte i förhandlingsrummen, kvinnorna får ta ansvar för barnen när männen ägnar sig åt våld. Männen flyr eller deltar i våldet. Bristen på kvinnors mänskliga rättigheter är obscen. Kvinnor hindras att gå i skolan, delta i det offentliga livet, de saknar rörelsefrihet och rätten till sin egen kropp.

Kvinnornas fredsrörelse har kämpat i många år och under svåra omständigheter. Hundra år senare har världen sett ljuset av internationellt samarbete inom flera internationaler och främst av dom är Förenta Nationerna.

Där har Sverige spelat roll. Idag har den svenska regeringen bytt fot. Nu är det militarismen som gäller. Hur skall vi tänka i strategiska termer? Hur skall vi ytterligare öka svensk vapenhandel? Vapenexporten växte med 10% 2013 enligt SIPRI. Tillgången till vapen är skrämmande och de som producerar vapen tänker på sin egen vinst – hur vapnen används är inte deras problem. De svenska partierna har övertrumfat varandra i viljan att beväpna Sverige. Det är absurt. Den säkerhetspolitiska debatten lyser med sin frånvaro.

Fredlig konfliktlösning räddar människoliv, ökar tryggheten, frigör resurser som kan tillgodose alla människors grundläggande behov. Flyktingströmmarna och det enorma lidande som följer i terrorismens och statsterrorismen fotspår är en stor utmaning för de som vill leda oss framåt. Sverige har en historia som konfliktlösare och aktör inom FN systemet men av det hörs ingenting i valrörelsen.
”Fred är vägen till fred.”

Det är en slogan som har uppväckts på nytt och som är djupt grundad i människors längtan efter fred och frihet. Tage G Petterson argumenterade under sommaren i Göteborgsposten för behovet av en ny och stark fredsrörelse, och önskar nytt liv och vitalitet i frågan.

Fredsfrågan är den viktigaste politiska frågan i världen idag och en viktig fråga också i den svenska valrörelserna. Alla partier utom Fi har uttalat sig för höjda försvarsanslag i ljuset av det som sker i Ukraina. Regeringen har beslutat att ingå i ett tätare samarbete med NATO’s snabbinsatsstyrka och frågan behandlades igår med starkt stöd från alla partier utom Fi och V.

NATO’s Nordic Battlegroup har länge övat i norra Sverige och regeringen vill nu utvidga det samarbetet. Allt under det att engagemanget i FN minskar. I hundra år har kvinnorörelsen varit aktiv inom säkerhetspolitiken. Kvinnornas fredsrörelse gör stora och viktiga insatser genom att insistera på att världens nationer måste finna fredliga lösningar på konflikter.

Fred på jorden kan bara uppnås om man bygger förtroende mellan människor och nationer. Kvinnornas bidrag i den utvecklingen är central och effektiv. För mer info se Fredspolitik.se

Kommentarsfältet är stängt.