Den katolska tidskriften Signum har publicerat en islamofob artikel av Mordechai Nisan, professor i Mellanösternstudier i Jerusalem. Det berättar den reformkatolska idag.

Signum publicerar islamofob artikel

Den katolska tidskriften Signum har publicerat en islamofob artikel av Mordechai Nisan, professor i Mellanösternstudier i Jerusalem. Det berättar den reformkatolska bloggen Katolsk Vision idag. I Artikeln (Kristna i Galileen tar sig ur underläge – dhimmistatus mot sitt slut) kan man läsa att Mellanösterns ”dhimmis” nu sluter sig samman för att få ett slut på muslimskt förtryck.

Konceptet ”Dhimmi” lanserades av författaren Bat Ye’or, som är en centralfigur i den counterjihadistiska miljön och en viktig tänkare bakom Anders Behring Breiviks ideologi. I texten som publiceras av Signum nämns också Bat Ye’or som källa.

Texten handlar om ett nytt rekryteringsinitiativ bland kristna i mellanöstern, under namnet ”Christian recruitment forum”. Kristna ska uppmuntras att göra frivillig värnplikt för staten Israel, till stöd mot landets fiender. Staten Israel beskrivs i artikeln som ”en judisk nationell befrielserörelse gentemot muslimsk kolonialism /…/ samt mot arabisk imperialism i hela Mellanöstern”, och artikeln menar att de kristna i området skulle ”jagas ut ur landet (eller värre)” om Israel blev ”till ett arabiskt Palestina”.

”Att kristna förföljs av muslimer i Mellanöstern är en katastrof. Att judar åter börjar förföljas i Europa är en katastrof. Men om judar och kristna nu vill slå sig ihop genom att kristna uppmanas att frivilligt göra militärtjänstgöring i Israel för att miltärt tillsammans bekämpa islam och muslimer är likaså en katastrof”, skriver Irène Nordgren på Katolsk Vision.

Artikelns författare Mordechai Nisan kan bland annat ses på Youtube, där han hävdar att muslimer vill utrota både judar och kristna.

13 kommentarer på “Signum publicerar islamofob artikel

 1. Irène Nordgren skriver:

  Redaktionen

  I detta sammanhang åter viktigt att påminna om att i Sverige finns

  ”Abrahams Barn

  Abrahams Barn, som är religiöst och politiskt obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier.
  Verksamheten omfattar kulturmöten och språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter.
  Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Denna utgår från berättelser och berättande och inbegriper bland annat identifikationsövningar i tal och skrift.”

  http://www.abrahamsbarn.se/

  // Irène

  PS Ett ”Abrahams Barn” program borde finnas i varenda kristen, judisk och muslimsk skola i hel världen !

 2. Johannes skriver:

  Ursäkta, jag fattar inte alls. Konceptet ‘Dhimmi’ är ett klassiskt muslimskt begrepp. Skulle det vara ”lanserat” av Bat Ye’or? Artikelförfattaren får nog förklara sig.

  För begreppets bakgrund, se t.ex. Encyclopedia of Islam, red. Bearman och Garborieau (Brill: 2002), ”Dhimma”:

  ”The Arabic term dhimma means “treaty” or “obligation.” The Qurʾān uses the word in its denunciation of idolaters who do not fulfil their obligations to the believers (Q 9:8, 10). In prophetic tradition (ḥadīth) and in Islamic legal literature the term dhimma is used for the obligation of Muslims in general and of Muslim rulers in particular to grant protection to non-Muslims living under their rule. The religious communities granted this protection were designated “protected people” (ahl al-dhimma, or dhimmīs). In most periods of Islamic history, dhimmīs were allowed to continue practising their religion on the condition that they paid a special tax (jizya), recognised the exaltedness of Islam, and lived according to the Islamic laws pertaining to them. … Dhimma in the sense of protection granted non-Muslims is not mentioned explicitly in the Qurʾān, but 9:29—“Fight those who believe not in God and the Last Day and do not forbid what God and His Messenger have forbidden (such men as practise not the religion of truth, being amongst those who have been given the Book) until they pay the tribute (jizya) out of hand and have been humbled”—serves as the Qurʾānic basis for the concept, because the purpose of the war mentioned in the verse is not the killing of enemies or their conversion; it is rather their submission, payment of the jizya, acquiescence to a lowly status, and acknowledgement of the exaltedness of Islam. This principle was applied everywhere but in the Arabian Peninsula, which was explicitly excluded from this rule by a prophetic tradition that asserts that “there can be no two religions in the Arabian Peninsula” (lā yajtamiʿu fī jazīrat al-ʿArab dīnāni) and legitimises the expulsion of non-Muslims from it (pace Cahen). Yemen, which had a substantial Jewish population, was not included in the areas from which non-Muslims were to be expelled (Friedmann, Tolerance, 91–3).”

 3. Mattias Irving skriver:

  Hej Johannes! Tack för din kommentar. Du har naturligtvis helt rätt i att ”dhimmi” är ett muslimskt begrepp. Artikeln nämner inte detta, men kunde gott ha länkat till en relevant källa för mer info. Att Bat Ye’or har lanserat Eurabiateoretikernas version av ”dhimmitud” stämmer dock. Och det är i detta avseende texten får läsas.

 4. Johannes skriver:

  Tack för ditt svar Mattias! Detta var tydligt av dig. Stort tack! Allt gott!

 5. Irène Nordgren skriver:

  På IOA (Israeli Occupation Arcive) varnade Jonathan Cook redan i augusti förra året för ett israelisk-kristet värvningsforum med syfte bla att staten Israel ska kunna dra militära fördelar genom att öka splittringen mellan kristna och muslimer. Detta får som konsekvens också ökad splittring inom kristenheten.

  ”Leaders of Israel’s Palestinian minority have accused the Israeli authorities of intensifying efforts to push Christian and Muslim communities into conflict, as part of a long-running divide-and-rule strategy towards the country’s Palestinian citizens.”

  http://www.jonathan-cook.net/2013-07-31/israeli-army-recruitment-plan-aims-to-incite-christian-muslim-tensions/

  http://www.israeli-occupation.org/about/about-us/

  Här är länk till ett tal som hålls av yrkesmilitären Shadi Khalloul en av grundarna och språkrör för ”The Israel Christian Recruitment Forum”.

  Han bemödar sig oerhört för att bla påvisa hur judar och kristna har samma abrahamitiska rötter. Inte ett ord om att även muslimer har samma rötter.

  Shadi Khalloul åberopar också Zeev Jabotinksy den militante grundaren av den sionistiska terrororganisationen Irgun.

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/jabotinsky.html

  I Sverige hyllas Jabotinsky av Ulf Ekman som uppkallat Livets Ords hjälporganisation ”Operation Jabotinsky. ”

  Så här fridfullt presenteras Operation Jabotinsky på Livets Ords Hemsida

  http://old.livetsord.se/default.aspx?idStructure=530

  Så här låter det om samma Operation Jabotinsky på Göteborgs Palestinagrupps hemsida.

  ”Livets ord hjälper genom organisationen Operation Jabotinsky ryska judar att bosätta sig i Israel. Ofta hamnar de i bosättningar på Västbanken. Därmed bidrar kristna svenskar till konflikten i Israel och Palestina. Okristligt” skriver Gunnar Olofsson från Göteborgs Palestinagrupp.

  http://www.fria.nu/artikel/82039

  Att Dispatch International delar de värderingar som ”The Israel Christian Recruitment Forum” pläderar för som i klartext innebär ett gemensamt militärt kristet –judiskt KORSTÅG mot islam är ju inte förvånande men att Signum gör det är HÅRRESANDE.

  // Irène

  PS PS Jag delar Avraham Burgs uppfattning ”Bosättarna på Västbanken är Israels verkliga fiender”

  ”Avraham Burg var talman i knesset (det israe¬liska parlamentet) 1999–2003 och är före detta ordförande för Jewish Agency och World Zionist Organization.”

  http://www.dn.se/debatt/bosattarna-pa-vastbanken-ar-israels-verkliga-fiender/

  ”Det är inte Israel som styr bosättarna utan bosättarna som styr Israel ” säger israeliske fredsaktivisten Uri Avnery.

 6. Markus Stettiner skriver:

  Jag har nu läst artikeln i Signum och förstår mycket väl Segloras upprördhet. Svenska Kyrkan i allmänhet och dess ”progressiva” företrädare i synnerhet har ju officiellt tagit till sig Kairos Palestina dokumentet, där Gamla Testamentet förklaras vara ”ett dött ord”, ett behov av att rensa judar från Mellanösterns historia understryks och mördande av civila glorifieras. Förlåt en icke-troendes undran: vad återstår av den kristna tron efter detta?

  Det enda landet i Mellanöstern, där antalet kristna växer är Israel. Dess befolkning, oavsett religion, ser död, elände och etnisk rensning var de än tittar utanför landets gränser. Det är så man kan förklara de kristna israelernas insikt att deras framtid ligger i en full integrering i det omgivande samhället. Och det är så man kan förklara de muslimska medborgarnas upprördhet, när revidering av gränser kommer på tal. Få vill leva under palestinaarabisk överhet.

  Mattias Irving kallar artikeln ”islamofob”. Först låtsas han att det lika gamla som islam dhimmi-begreppet är ett påhitt av counterjihadrörelsen. Sedan citerar han med ogillande stycken om ”arabisk kolonialism” och ”islamisk imperialism”, som om den rörelsen som startade på den arabiska halvön spred sig från Spanien till Kina med hjälp av den Heliga Anden.

  Desmond Tutu, det närmaste man kan komma levande helgon i de vänsterfundamentala kristna kretsarna, kallade judarna för ”okristliga”, som måste väl anses vara det värsta en man av kyrkan kan komma på. Det finns nåd för nazisterna, men inte för lördagsfolket, anser han. Det verkar som om Svenska Kyrkan är av samma åsikt.

 7. John Nilsson skriver:

  Mordechai Nisan:
  ”Den nya rörelsen står för avveckling av den blandning av rädsla och underlägsenhet som den egyptisk-brittiska historikern Bat Ye’or kallar dhimmitude, vilken lämnat ärr i sinnet bland judar och kristna i öst under många generationer.”

  Att inte längre känna rädsla eller underlägsenhet, inför en grupp som tidigare har haft makt över en, och att vidta åtgärder för att denna grupp inte skall få makt över en igen – har Dagens Seglora problem med sådant? Är inte det vad ni brukar argumentera för, när ”grupperna” är de rätta, så att säga? Men precis som det verkar finnas ett ”fint” och godkänt feministiskt och antirasistiskt vänsterhat, kanske det också finns ett ”fint” muslimskt förtryck av kristna och judar? Eller vad menar ni?

  De som har levat och erfarit ett muslimskt styre, där de har upplevt sig vara förtryckta, vet ju vad detta och vad ”islam” har inneburit för dem. De är inte okunniga, vare sig om islam eller om sina muslimska grannar. Att kalla dem för ”islamofober” är väl ändå lite väl magstarkt? Det låter mera som att förneka dem deras rätt att se på världen ur sitt eget perspektiv, tycker jag.

  En spontan reaktion bara.

 8. Torgny Rabe skriver:

  Frågor:
  Vem definierar vad som är islamofobi,-Dagens Seglora och andra vänsterradikala redaktioner?
  Vem betecknar Katolsk Vision som reformkatolsk mer än de själva och Dagens Seglora?
  Vad hindrar Signum eller annan tidskrift att publicera en artikel av en av Mellanösterns mest erkända religionshistoriker bara för att den inte faller i linje med svenska vänsterradikaler?
  Mvh, Torgny Rabe

 9. Mattias Irving skriver:

  Torgny, efter lite efterforskningar har jag funnit att Mordechai Nisan har förespråkat de mest vansinniga idéer. Du kan kalla honom ”erkänd religionshistoriker”, men se upp med vem du väljer att skänka ditt stöd, för din egen trovärdighets skull. Bat Ye’or är Breiviks och Eurabiateorins chefsideolog, och att citera denna person som en vederhäftig källa i frågor om islam borde falla på sin egen orimlighet – eller hur?

 10. Mattias Irving skriver:

  Markus, som påpekas i kommentarsfältet är ”dhimmi” ett vedertaget begrepp inom islam. Men artikeln diskuterar begreppet så som det lanserats av Breiviks chefsideolog Bat Ye’or. Att inte kalla Bat Ye’or för ”islamofob” vore direkt bisarrt. Vad gäller Nisan själv är det tydligt att han stöder sig på Ye’ors tankevärld om ”arabisk imperialism” och islam som en monolitisk, expansiv religion. Dessa tankar har ingen verklighetsanknytning och tjänar bara till att skuldbelägga den ena parten i en konflikt som har flera kontrahenter.

 11. Torgny Rabe skriver:

  MI: Jag har inte uttalat mitt stöd för Mordechai Nisan och över huvet taget inte nämnt Bat Ye´or. Jag ifrågasätter Ditt sätt att slänga anklagelser och (om)definierigar omkring dej, – absolut inte bra för trovärdigheten. Mvh, Torgny Rabe

 12. Mattias Irving skriver:

  Torgny, du för ett jättekonstigt resonemang nu. Antingen är Mordechai Nisan författare av en islamofob text, eller så är han det inte. Utifrån givna argument påstår vi att så är fallet. Du kan gott säga att nej, de argumenten håller inte, eller så säger du att nej, den här problemformuleringen håller inte. Sen kan vi väga argumenten mot vad vi känner till, och diskutera utifrån forskning. Då resonerar vi med varandra. Nu säger du att du inte gillar att jag ”slänger anklagelser omkring mig”. Med andra ord att vi inte borde skriva alls då, eller inte borde ha berättat för våra läsare vilken slags text det är. Inget av alternativen verkar särskilt rimliga. Så, hur resonerar du?

 13. Torgny Rabe skriver:

  MI: V.g. se min tidigare kommentar och var vänlig lägg inte ord i min mun. För övrgt, jag är bortskämd med att umgås med vad jag uppfattar som likar, alltså kommer jag att avstå från vidare inlägg i DS.
  Mvh, Torgny Rabe