Journalisten Emanuel Karlsten ett annorlunda ärende som behandlats av Domkapitlet i Lunds stift. Det är prästen i TV4:s humorserie Halvvägs till himlen, spelad av Johan Glans, som anmälts till Domkapitlet i Lund.

Halvvägs till himlen-präst anmäld till Domkapitlet

Journalisten Emanuel Karlsten uppmärksammar på sin blogg ett annorlunda ärende som behandlats av Domkapitlet i Lunds stift. Det är prästen i TV4:s humorserie Halvvägs till himlen, spelad av Johan Glans, som anmälts till Domkapitlet i Lund. Anmälaren menar att ”dokumentären” Halvvägs till himlen skildrar en präst vars agerande ”skadar kyrkans anseende”.

Karlsten återger Domkapitlets svar. ”Efter ingående samtal” har man konstaterat att programmet inte är en dokumentär: ”Domkapitlet har därför beslutat att ärendet inte ska föranleda någon åtgärd från Domkapitlets sida. Domkapitlet har därefter med beaktande och glädje lagt Er skrivelse till handlingarna”.

Vid närmare påseende visar det sig att anmälan av den fiktiva prästen utförts av en fiktiv person – Elof Sundin, en fiktiv uppsalastudent som föddes 1943, bedrev teologiska studier och tillhörde Norrlands nation. Elof Sundin ska ha kommit till genom ett felaktigt namnupprop i en kurs i gamla testamentets exegetik på 60-talet, enligt hans Wikipedia-sida.

Den udda historien sprids nu i sociala medier och kan nog bäst betraktas som ett lyckat studentskämt.

1 kommentar på “Halvvägs till himlen-präst anmäld till Domkapitlet

 1. Elof Sundin skriver:

  Avskrift av min anmälan:

  Uppsala tjugoandra söndagen efter Trefaldighet
  i Nådens år 2013

  Högt vördade domkapitel i Lunds stift!

  Undertecknad har i flera veckors tid följt dokumentären ”Halvvägs till Himlen”, som bit för bit har sänts i TV4, och önskar att i det fall förhållandena i församlingen gått högvördiga domkapitlet förbi, göra högvördiga domkapitlet uppmärksamt på nämnda förhållanden.

  Östra Nöbberups församling torde överhuvudtaget vara i behov av högvördiga domkapitlets omedelbara tillsyn, då gudstjänstlivet alldeles stagnerat, styrning och ledning inte verkar fungera och då dokumentären synliggör flera frågetecken kring processen vid vilken den nuvarande kyrkoherden tillsattes.

  Akutast torde frågan om nämnda kyrkoherde vara. Inte nog med att han uppenbarligen går ovarsamt fram med den hjord han är satt att vårda, i den senaste delen (sänd den 23:e dennes) av dokumentären framgick tydligt att kyrkoherden är en uppenbar syndare som obotfärdligen bryter och ringaktar Guds sjätte bud. Förhållandet framstår som särskilt svårt då han brutit en församlingsbos äktenskap, samtidigt som han i församlingens familjerådgivning haft att värna samma äktenskap och skydda dess helgd.

  Jag önskar därför att högvördiga domkapitlet i Lunds stift prövar om kyrkoherden Albin Olsson på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha (KO kap 31, §12:4)

  dag som ovan

  Elof Sundin, TD

  Sankt Johannesgatan 16
  753 12 Uppsala