Lever Kings dröm idag? I Martin Luther Kings hemkvarter känns historiens vingslag. I hans hemförsamling, Ebenezer Baptist Church, samlas varje vecka tusentals människor av olika hudfärg – något som fortfarande är ovanligt i USA, skriver Helena Ekhem.

Kampen pågår om allas lika värde

Helena Ekhem

Lever Kings dröm idag? I Martin Luther Kings hemkvarter känns historiens vingslag. I hans hemförsamling, Ebenezer Baptist Church, samlas varje vecka tusentals människor av olika hudfärg – något som fortfarande är ovanligt i USA, skriver Helena Ekhem.

Det är söndagsmorgon i centrala Atlanta, i det land där Obamacare försöker ta sina första stapplande steg. I en portuppgång syns en hemlös man vika sin filt och plocka ihop sina saker efter natten. Området där han befinner sig är historiskt. Det är här som Martin Luther King Jr tog sina första steg. Här ligger medborgarrättsrörelsens främste förkämpes barndomshem, liksom kyrkan, Ebenezer Baptist Church, där hans far Martin Luther King Sr var präst.

Även om det inte var så länge sedan, så känns historiens vingslag i dessa kvarter. Här berättas berättelsen om Martin Luther King Jr, en man som vågade drömma, som vågade trotsa djupt ingrodda samhällsklyftor och som vågade tro på och genomföra fredliga protester. I de olika museerna i det historiska distriktet berättas episoder ur hans liv och de erfarenheter som format honom.

Här finns rum tillägnade Ghandi, Rosa Parks och Coretta Scott King (hans hustru). Här ligger huset där Kings vita lekkamrat bodde, vars föräldrar sedermera förbjöd dem att leka med varandra. Här ligger den gamla brandstationen som den unge King gick förbi dagligen, och ibland spelade basket med brandsoldaterna av blandad hudfärg. Och några kvarter bort ligger lokalen som var den skoaffär där King och hans pappa förpassats längst bak i affären när de skulle köpa skor. Värdighet, min son, hade pappan sagt den gången, tagit den unge King i handen och stormat ut.

Mitt i en stor basäng med vattenfall ligger Martin Luther King Jrs grav, i en park intill Freedom Hall. Frihet, detta viktiga ord i det amerikanska samhället och som i dagens debatt används mot Obamacare – en debatt vars argumentation är ovärdig ett framstående land. För King handlade frihet med självklarhet om alla människors lika värde. Det som uttrycks i FN’s förklaring om de mänskliga rättigheterna: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, eller ”lika i värdighet” (dignity) som det står i den engelska formuleringen.

Freedom Hall har fått namn efter det demonstrationståg, Walk for Freedom, som King genomförde för 50 år sedan. Nutidshistoria eller dåtidshistoria? Är dessa kvarter bara ett museum och nostalgi eller lever Kings dröm idag?

Församlingen Ebenezer Baptist Church ligger intill Walk of Freedom. Idag har de byggt nya, större lokaler. Här samlas varje vecka tusentals människor av blandad hudfärg, något som fortfarande är ovanligt i denna del av USA, för att sjunga gospel och fira gudstjänst. Det handlar inte främst om att frälsa själar, säger pastor Raphael Warnock, det handlar om social förändring. I sin framtoning, predikan och sätt att vara, för han vidare Kings tradition. Den här dagen predikar han i träningsoverall. Efter gudstjänsten är det samling i sporthallen intill. Här kommer det att erbjudas Zumba och andra sportaktiviteter gratis, i en vilja att uppmana församlingsmedlemmarna att se kropp och själ som en helhet och att adressera ett av USAs största hälsoproblem – övervikt. Ett litet steg på vägen mot att återfå värdighet och självrespekt.

Den hemlöse mannen i den närliggande porten öppnar sin plastpåse, tar fram tandborste och tandkräm och borstar tänderna. Värdighet och självrespekt, även i det lilla.

1 kommentar på “Kampen pågår om allas lika värde

  1. Allan Karlsson skriver:

    Helena, som vi lever nu kommer vi aldrig så långt att alla får lika värde. Vad är jag värd, fattigpensionär som inte har högre pension än 15.000 kr. före skatt. För det är ju så att ju högre lön vi har, dess mer är vi värda. Vad har du för lön, min fråga men jag kräver inget svar. Jag vet ju ändå att du har mer än dubbelt mot mig. Fullt aktiv med 70 timmars jobb i veckan i trettio år så kom jag inget år upp till ens 20 tusen kr.
    Det är skillnaden ser du.