Negativ kampanj brukar skapa polarisering och ett dåligt debattklimat. Ärkebiskopsvalet är synnerligen illa lämpat för negativa kampanjer.

Varför kampanjar Kyrkans Tidning mot Antje?

Negativ kampanj brukar skapa polarisering och ett dåligt debattklimat. Ärkebiskopsvalet är synnerligen illa lämpat för negativa kampanjer. Där går kallelsen till ämbetet genom en demokratisk process, som ska uttrycka Guds kallelse till den blivande ärkebiskopen. Ändå är det svårt att inte uppfatta Kyrkans Tidnings publiceringar under samlingsrubriken ”Åsikt ärkebiskopsvalet” som just en negativ kampanj. Tre inlägg har publicerats om valet, och alla tre är negativa mot en av kandidaterna, nämligen favoriten Antje Jackelén som fick 51 % av rösterna vid nomineringen.

En katolsk teolog ifrågasätter Jackeléns teologi. Men han presenteras enbart med sina teologiska meriter, inte som medlem i ett annat trossamfund. Det är därmed mindre överraskande att han inte har samma teologi som Antje Jackelén ifråga om jungfrufödelsen. Det kunde gott ha meddelats läsarna. Torftigt blir det också när de två andra debattörerna som kommer till tals är negativa, återigen till just Jackelén, med argument som gränsar till personkampanj. Inte många känner igen sig när Antje beskrivs som ”osäker, rädd att kompromettera sig, försiktig, och inte minst teologisk otydlig”. Det blir direkt besvärande när en debattör, sedan han inlett hela artikeln med att rikta sig till Antje Jackelén, ifrågasätter ”ÄB-kandidaters förankring i kristen tro enligt traditionen och Bibeln”.

Att bedriva negativ kampanj mot den kandidat som är favorit i alla kyrkans stift utom två är komprometterande för en tidning som vill vara hela kyrkans tidning. Det blir inte mindre besvärande av att Jackeléns främsta utmanare Ragnar Persenius är ordförande i Berling Press, som driver Kyrkans Tidning. Därtill sitter tidningens debattredaktör Barbro Matzols med vid samma styrelsebord.

Kanske ligger orsaken i den sneda fördelningen av debattinlägg hos debattredaktörens egen syn på vilken ledning kyrkan behöver? När hon (23/5) ska exemplifiera de egna leden som hon säger att ”det mullrar i” blir det ju EFS och relationerna till stockkonservativa Mekane Jesus-kyrkan i Etiopien, Missionsprovinsen och dessutom Laestadianerna. Mullrar det i Matzols värld inte på andra håll i kyrkan än från de mest konservativa ytterkanterna? Är det alltså dessa krafter som en ny Ärkebiskop ska förhålla sig till, enligt Matzols? Det skulle förklara mycket av den senaste veckans krypskytte mot den progressiva Antje Jackelén. Men hur påverkar det Kyrkans Tidnings trovärdighet som hela kyrkans tidning?

Matzols menar även (09/10) att ”den mest brännande frågan” i hela utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna var huruvida Jesus eller Mohammed ger den sannaste bilden av Gud. Är verkligen kristen kontra muslimsk identitet ”den mest brännande frågan” idag? Teologiskt viktig att förhålla sig till, inte minst för religionsdialogen naturligtvis. Men när Matzols i resten av texten drar en lans mot ”relativism” och varnar för en utarmad Svenskkyrklig tro (i anslutning till frågan om Jesus kontra Mohammed) klingar ett eko från den ”identitetsdebatt” som hennes tidning satte igång efter dåden på Utöya.

Istället för att diskutera hur vi ska leva tillsammans och bemöta hatet mot våra kusiner i tron, ville Kyrkans Tidning då diskutera kristen identitet kontra Islam. Den agendan verkar inte ha förändrats nämnvärt.

Dagens Seglora

12 kommentarer på “Varför kampanjar Kyrkans Tidning mot Antje?

 1. Fredrik Hollertz skriver:

  Det här är faktiskt tramsigt. Det anstår inte Dagens seglora. Konspirationsteorier läser man om i UFO-blaskor, inte i en tidning som vill vara seriös. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Om kyrkans tidnings ledarskribenter föredrar en annan ärkebiskop än Antje har de väl all rätt att uttrycka det. I rapporteringen däremot har KT med all önskvärd tydlighet speglat att Antje är den klara favoriten bland de allra flesta.

 2. Gustav skriver:

  Egendomligt att misstänkliggöra KT för att driva kampanj pga av att kritiken är högljudd. Det visar väl bara att AJ tar ut svängarna i sina svar alternativt är otydlig på ett sätt som väcker frågor.
  En kvalificerad gissning är väl att Dagens Seglora snarare är missnöjda med att favoriten, kanske också deras, plötsligt inte är lika given längre.
  Bättre vore att fördjupa sig i sakfrågorna. Varför skall en ärkebiskop undvika ett tydligt jakande svar på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed? Det finns ju utmärkta möjligheter att därutöver fördjupa frågan.

 3. Johan Blix skriver:

  Svenska kyrkans högsta beslutande organ i lärofrågor har beslutat:”Trosbekännelsen eller läran skall inte vara föremål för tro” Jesus frågade inte heller lärjungarna om de trodde på trosbekännnelsen,för den var ju inte ”uppfunnen” förrän långt senare.När Jesus talar om tro-handlar det aldrig om lärostrider-utan om vad människor litar på och längtar efter.

 4. […] i samspel med det politiska systemet och vissa verbalt starka opinionsbildande röster som t.ex. Dagens Seglora verkar i sitt skikt, inte sällan kritiskt inställda och bortdefinierande till de grupper inom […]

 5. Sven Andersson skriver:

  Helt fantastiskt hur olika man kan (eller
  vill) uppfatta verkligheten. Med seglora-
  glasögon blir den helt annorlunda!

 6. […] är det inte så lite anmärkningsvärt vad   Dagens Seglora  lyfter fram i gårdagens ledare Varför kampanjar Kyrkans Tidning mot Antje? ”Att bedriva negativ kampanj mot den kandidat som är favorit i alla kyrkans stift utom […]

 7. Dan skriver:

  När ska Seglora smedja sluta med sin kyrkosplittrande tabloidjournaliatik? Kyrkans tidning har belyst alla kandidater – att sedan den som fick 51% av rösterna i provvalet sätts under lupp är väl inte märkligt? Särskilt som svaren på några frågor som ställdes i hearingen inte var vad stora delar av kyrkan förväntade sig.

 8. Ragnar Persenius skriver:

  Kära ledarskribent, detta är väl ändå lågvattennivå. En styrelse och ordförande i pressbolaget har inte rätt att lägga sig i Kyrkans tidnings ledare och redaktionella frihet. Det är elementärt. För övrigt har en journalist på Kyrkans tidning redan i juni talat om vem som skulle vara aktuell enligt en egen enkät. Och senast har Lennart Lundberg slagit fast att hearingen inte ändrar något. Varför är ni så oroliga? Jag har synen att ett biskopsval handlar om Guds och kyrkans kallelse. Och något ansvar i sak för att debatten uppstått och hur den förs har jag inte. Ragnar

 9. […] oerhört bidragsberoende bloggportalen Dagens Seglora har ilat till Antje Jackeléns försvar. Inlägget, ”Varför kampanjar Kyrkans Tidning mot Antje?”  innehåller ett antal […]

 10. Andreas Holmberg skriver:

  Jag anser nog att kritiken mot Antje Jackelén och hennes teologi till största delen är saklig och relevant. (Undantag finns). Däremot håller jag med Dagens Seglora om att det är besvärande att a) övriga ärkebiskopskandidater inte granskats lika tydligt (var står t.ex. Persenius i hbt-frågor idag?) och att b) Jackeléns teologi inte sätts i relation till tidigare ärkebiskopars, t.ex. K-G Hammars men även Anders Wejryds. Det blir orättvist att hänga ut Antje Jackelén som den första eller den värsta villoläraren i kyrkans ledning.

  Kanske den negativa fokuseringen ska ses som en sorts ”kompensation” för att bl.a. KT tidigare givit Jackelén mycket positiv publicitet och medverkat till att hon ett tag såg ut som ohotad storfavorit. Enligt medielogiken ska en ju då få lite extra på nöten och som det heter tas ner på jorden (kanske särskilt om en är kvinna?).

  Själv anser jag att Ragnar Persenius var den ende som skilde ut sej positivt. Men jag är ju uppsalastiftare så jag är väl partisk. Dessutom är jag (liksom Ragnar) man, vilket ju också är problematiskt. Fast förresten – nuförtiden kan en aldrig så noga veta…

 11. Mattias Irving skriver:

  Ragnar,

  att belysa ägarstrukturer och ansvarspositioner är precis vad tidningar gör. Att kalla det ”lågvattennivå” är en besynnerlig hållning. Jämför med senaste upplagan av prestigiösa Medierna i P1 som i en programpunkt spekulerar i att Expressen vinklat sin journalistik om TV4 till följd av att de har gemensam ägare. Sådant ska belysas, för det ser konstigt ut.

  Vad journalister skriver om en enkät i din tidning i juni kan inte rimligtvis sägas väga upp de svarta färger som KT målat Jackelén med den senaste veckan. KT har naturligtvis rätt att välja hållning och profil bäst man själv finner lämpligt. Men väljer man nu en, ska vi säga, mer konservativ linje bör det då också återspeglas att man aktivt väljer bort att vara hela kyrkans tidning. Detta framgår dåligt i dagsläget.

  Den senaste veckan har den samlade kyrkpressen skrivit genomgående negativt om den mest populära kandidaten. Det är ett bevis så gott som något på att Dagens Seglora behövs och går mot strömmen. Det kyrkliga medielandskapet behöver mångfald.