Sent i lördagskväll bestämde sig Omar Mustafa för att lämna alla sina politiska uppdrag för Socialdemokraterna. Vid ett krismöte med Stockholms arbetarekommun blev han uppmanad att lämna partistyrelsen men inte de lokala uppdragen.

Mustafa lämnar alla S-uppdrag

Sent i lördagskväll bestämde sig Omar Mustafa för att lämna alla sina politiska uppdrag för Socialdemokraterna. Vid ett krismöte med Stockholms arbetarekommun blev han uppmanad att lämna partistyrelsen men inte de lokala uppdragen. Mustafa valde att lämna alla sina uppdrag.

Omar Mustafa har fått kritik för sin roll som ordförande i Islamiska förbundet där han ordnat konferenser där inbjudna talare i andra sammanhang uttalat djupt antisemitiska åsikter. Dagens Seglora krävde att Mustafa förtydligar sin hållning. Mustafa har därefter tagit avstånd från antisemitismen och framhävt behovet av att Islamiska förbundet ser över sin policy. Expo var nöjd med hans förtydligande.

I lördagskväll bestämde sig Mustafa efter en veckas mediedrev för att lämna alla sina S-uppdrag. Han publicerade ett öppet brev i Aftonbladet där han skriver att han uppfattar det som att partiledningen inte har förtroende för honom. Han skriver också:

”Partiledningen menar dock att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklagligt, det är även en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater.”

På lördagkvällen uttalade sig ingen från partiledningens sida utan bara Veronica Palm från Stockholms arbetarekommun som hade nominerat Mustafa till partistyrelsen. Palm förklarade för medierna att situationen hade blivit ohållbara – den senaste veckans drev, ryktesspridning och hat blev ”sammantaget” för mycket. Mustafa skulle inte kunna göra något bra jobb i partistyrelsen. Hon hade uppmanat honom att lämna sitt PS-uppdrag men inte de lokala uppdragen i Stockholm.

I dag, söndag, har partisekreteraren Carin Jämtin förklarat att frågan har legat hos Stockholms arbetarekommun då det inte är partiledningen som tillsätter partistyrelsen. Förtroendefrågan måste avhandlas hos den som nominerat. Jämtin sade vidare att man visst kan vara aktiv muslim och socialdemokrat, precis som man kan vara kristen eller icke-troende och socialdemokrat.

Många har uttryckt kritik mot Socialdemokraternas hantering av Mustafa-affären, bland andra statsvetaren Marie Demker.

Dagens Segloras chefredaktör, Helle Klein, medverkar i SVT:s Gomorron Sverige måndag morgon kl.7.15 och diskuterar frågan.

 

 

1 kommentar på “Mustafa lämnar alla S-uppdrag

  1. olov sandegård skriver:

    Det finns sedan generationer tillbaka en skrämmande okunskap inom arbetarrörelsen i religionsfrågar. Detta har medfört att man klumpar ihop kategorier av troende människor i grupper som ”muslimer”, ”kristna” o.s.v., utan att beakta att varje kategori består av enskilda människor med konkreta värderingar i olika frågor och självfallet olika hållningar i demokrati- och jämlikhetsfrågor.