[caption id="attachment_2154" align="alignleft" width="150"] Cristina Grenholm, foto Magnus Aronson/IKON[/caption] Inom ramen för Projekt Människovärde arrangerar kyrkokansliet en kunskapsdag om främlingsfientlighet den 7 mars i Uppsala. Utbildningen sker i samarbete med den antirasistiska stiftelsen Expo.

Svenska kyrkan ordnar dag om rasism

Cristina Grenholm, foto Magnus Aronson/Ikon

Cristina Grenholm, foto Magnus Aronson/IKON

Inom ramen för Projekt Människovärde arrangerar kyrkokansliet en kunskapsdag om främlingsfientlighet den 7 mars i Uppsala. Utbildningen sker i samarbete med den antirasistiska stiftelsen Expo.

Projekt Människovärde började 2010 och drivs av Svenska kyrkan, Svenska kyrkans Unga och studieförbundet Sensus. Under 2013 kommer projektet satsa på så kallade ”ambassadörsutbildningar” av engagerade personer som kan utgöra resurspersoner i frågor om människovärde och främlingsfientlighet.

En viktig del i Projekt Människovärde är att utbilda ”ambassadörer”, engagerade personer som kan driva frågor om människovärde och arbete mot främlingsfientlighet och rasism i sina egna sammanhang och vara resurspersoner i andras, skriver kyrkokansliet  i ett meddelande.

Under dagen kommer bland annat Svenska kyrkans chefsteolog Cristina Grenholm göra en reflektion om främlingsfientlighet och teologi.

Kommentarsfältet är stängt.