I debatten ser vi ofta betoning på olikheter, och därför har vi ställt oss frågan: Varför är det så? Varför läggs fokus ofta på det som skiljer, istället för det som förenar? Olikheter bör och kommer alltid att finnas, men för att kunna arbeta mot samma mål tror vi att det krävs dialog. Vi vill föra fram humanismen som en positiv kraft för förändring och fokusera på det som förenar, skriver fem unga humanistiska debattörer, däribland Unga Humanisters fd ordförande Jessica Schedvin.

En positiv humanism ser till det som förenar

I debatten ser vi ofta betoning på olikheter, och därför har vi ställt oss frågan: Varför är det så? Varför läggs fokus ofta på det som skiljer, istället för det som förenar? Olikheter bör och kommer alltid att finnas, men för att kunna arbeta mot samma mål tror vi att det krävs dialog. Vi vill föra fram humanismen som en positiv kraft för förändring och fokusera på det som förenar, skriver fem unga humanistiska debattörer, däribland Unga Humanisters fd ordförande Jessica Schedvin.

Det finns ett ord vars innebörd vi alla påverkas av, oavsett om vi vill eller inte. Humanism.

Idag är Sverige ett av väldens mest sekulära länder. Religion och stat hålls skilda, men det innebär inte att humanism inte längre behövs. Tvärtom. Fortfarande finns det lagstiftning och andra regler som särbehandlar religioner och livsåskådningar gentemot såväl varandra som andra organisationer. Det finns också mycket kvar att göra för att göra en positiv människosyn, med en stark tro på förnuftet, till den gemensamma grund som samhället vilar på.

Vi vill fokusera på humanism i dess breda bemärkelse – inte låta någon ta patent på ordet och göra det till någonting som det inte är. Humanism står för medmänsklighet, demokrati, förnuft, öppenhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna. Frågor som är högaktuella i Sverige idag.

En stat som vill representera alla sina medborgare måste vara neutral i frågor om livsåskådning. Därför måste lagstiftning och myndighetsutövning ske sekulärt utan att särbehandla utifrån religion eller livsåskådning. Alla har också rätt att tro vad de vill, därför måste samhället till sin natur vara pluralistiskt och mångkulturellt. Vi har var och en ett ansvar att respektera varandra och att verka för ett samhälle som fokuserar på det som förenar snarare än det som skiljer oss åt.

Här vill vi föra fram humanismen som en positiv kraft för förändring!

Ett pluralistiskt samhälle grundat på respekt och förståelse kräver såväl rättigheter och friheter som skyldigheter och ansvar. Demokrati, mänskliga rättigheter, integritet och jämlikhet är värden som förenar det moderna, humanistiska samhället.

I debatten ser vi ofta betoning på olikheter, och därför har vi ställt oss frågan: Varför är det så? Varför läggs fokus ofta på det som skiljer, istället för det som förenar? Olikheter bör och kommer alltid att finnas, men för att kunna arbeta mot samma mål tror vi att det krävs dialog. Den som långsiktigt vill påverka attityder i samhället måste föra en dialog med såväl anhängare som motståndare. I det moderna Sverige vill vi se en dialog med ömsesidig förståelse och fokus på det som förenar. Vi vill se mer respekt för varandras åsikter och i debatter.

Omtanke och medkänsla är grundläggande ideal för att förena människor i ett pluralistiskt samhälle. Även där åsikter och uppfattningar skiljer sig åt måste det finnas respekt och förståelse för varandra. Vi har en religionsfrihet som garanterar att alla människor får tro på vilka övernaturliga väsen de vill, eller på inga alls. Det gör frågan angående gudarnas icke-existens till en icke-fråga i den svenska debatten. Vi har kommit så långt att vi borde inse att samhällsbilden är större än så.

Humanism har mycket att ge. Med fokus på människans förnuft, vetenskap och medmänsklighet kan en ny dimension föras in i debatten och vi vill lyfta den till att handla om hur vi humanister vill förändra samhället till något mänskligare och något större.

Därför förespråkar vi en positiv humanism, som fokuserar på vad som förenar oss alla som människor och som driver de humanistiska idealen om mänskliga rättigheter, förnuft, vetenskap och medmänsklighet. Vi tror på människans potential att skapa ett medmänskligt samhälle för alla, med ömsesidig respekt för varandras åsikter. Tillsammans, i förening, kan vi skapa den förståelse som krävs för att åstadkomma varaktig, positiv förändring.

Per Pettersson
Staffan Betnér
Jessica Schedvin
André Frisk
Felix Martinsson

 

7 kommentarer på “En positiv humanism ser till det som förenar

 1. Mellanmjölkshumanism.

  Jag tror istället att Humanisternas uppgift är att stå rakt i blåsten kring obekväma frågor som har med mänskliga rättigheter och individuell frihet att göra. Frågor som andra backar undan ifrån. Nej till religiösa friskolor, krav på en neutral skola, krav på en sekulär stat, nej till slöjtvång, nej till omskärelse av barn, nej till islamism, ja till fri invandring, nej till ärftligt statsöverhuvud, jag till stamcellsforskning, abort och dödshjälp, listan fortsätter. Mellanmjölkshumanism låter vackert, men den förändrar inte världen till det bättre. Vill man förändra måste man fokusera på problemen.

 2. Fredrik Bendz skriver:

  Jag anser iofs att det som beskrivs i artikeln redan finns inom ramarna för den sekulära Humanismen. Jag skulle inte vilja kalla det ”mellanmjälkshumanism” utan snarare sunt förnuft.

  Tyvärr finns det krafter som vill vrida klockan tillbaks. Därför behövs även en motkraft inom Humanismen.

  Man kan hålla två bollar i luften.

 3. Tomas Gradin skriver:

  @Patrik Lindenfors

  Den där listan du rabblar upp är dina politiska preferenser och har mycket lite med humanism att göra.

  Jag säger absolut nej till omskärelse av barn och är för stamcellsforskning, samtidigt är jag rojalist och emot fri invandring. Fri invandring är inte en ”mänsklig rättighet”, och jag tycker definitivt att en kung är en bättre representant för hela folket än en avdankad politiker.

  Är du då humanist och jag inte? Knappast!

  Det är just detta dina ”mellanmjölkshumanister” vill komma bort ifrån: att monopolisera urdet humanist.

 4. Per Hallgren skriver:

  @Tomas G, dina politiska preferenser är mycket svårare att logiskt införliva i en humanistisk hållning än Patriks politiska eller existentiella uppfattningar. Grunden till många monarkier har varit en tro att makten är given till monarken av någon typ av gud. Kung betyder också i många sammanhang guds son. I Sverige var det också i samband med införandet av en statskyrka, som man gick från valmonarki till en arvsmonarki. En rojalistisk inställning blir därför märklig ut en sekulär humanistisk hållning.

  Migration och spridning är en grundläggande egenskap hos alla levande organismer. Det är därför betydligt mer förenligt med en naturalistisk eller humanistisk hållning att också vara liberal till mänsklig migration. Hade inte människor, som andra djur, spritt sig till nya områden, hade vi inte befolkat den här delen av världen. Att inskränka rätten att anpassa sitt liv till miljön, genom migration eller spridning, är en väldigt stor inskränkning i andra människors liv. Att begränsa rätten för dig att flytta t ex från ett arbete i Umeå till ett annat arbete i Sundsvall, skulle vara helt orimligt. Varför, ur ett rent humanistiskt perspektiv skulle det vara skillnad om du flyttade från Kabul till Umeå? Det kan säkert finnas praktiska skäl till åsikter om begränsad migration, men knappast filosofiska skäl, som är förenliga med vad man normalt betraktar som humanism.

 5. panoptikon skriver:

  Bra att Humanister skriver på Dagens Seglora, är själv medlem i förbundet Humanisterna och har aldrig Sett denna sajt eller den föregående som något hot eller något som står i motsats förhållande till Humanisternas grundprinciper och värderingar. Tvärtom.

  Det finns något som kallas mänskliga versaler och de dyker upp hos alla mänskliga samhällen och kulturer oberoende av varandra. Och det är viljan att få skydd ,värme, bli älskad och respekterad av gruppen,altruism, empati. Människor vill mycket hellre bli förstådda än missförstådda, människor vill bli älskade inte hatade . Människor vill ha lugn och ro och leva i fred hellre än i krig och misär. Det är de mänskliga versalerna som förenar de flesta människorna på denna planet och de står över kulturella ,religiösa och oftast ideologiska skillnader.