Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Kultur

Nadezjda Tolokonnikova säger i Pussy Riot´s slutplädering att de ”sökte ett uttryck” för sin aktion och fann den i ”punkkonsertens heliga dårskap”. Hon ger därmed en viktig ledtråd till tolkningen av deras punk-bön och kopplar den till Paulus ord i Korinterbrevet 1:21: ”Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror,” skriver Arne Carlsson som sett den aktuella Dramatenföreställningen.

Essä

Klimatförändringarna och flyktingströmmarna – med islamofobi, muslimsk antisemitism, kristen antisemitism, sekulär antisemitism och islamitisk terrorism etc. som följd – är två enorma och inom sig oöverskådligt motsägelsefulla utmaningar som visserligen inte helt och hållet framstår som okända om man betraktar saken i historiskt perspektiv, men som idag möter oss med en helt ny kraft genom att de gamla stora berättelsernas strukturer är fullständigt satta ur spel.

Enkelt uttryckt: vi finner inte svaren på våra frågor genom att hänvisa till Gud eller till förnuftet, skriver Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi vid Uppsala universitet i denna essä.

Kultur

En konflikt har blossat upp mellan gatutidningarna, och det är de romska försäljarna som hamnar i kläm. Det vore lämpligt att aktörerna påbörjade en dialog, skriver Stefan Bergmark.

Essä

Både de stora gudstjänstfirande gemenskaperna och den inre, kontemplativa bönen är värdefulla uttryck för tron. Vi finner alla olika sätt att förnimma och sprida Andens väldoft, skriver Are Victor i en fredagsessä om trons många levande uttrycksformer.

Kultur

Linda Vikdahl har doktorerat vid Umeå universitet med en avhandling om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. På söndag föreläser hon med Seglora smedja i Nacka kyrka.

Kultur

Den 19 april har Seglora smedja fördjupningssöndag i Nacka kyrka på temat ”Jag vill också vara en ängel” – Om att vara lika olika och unika.

Föreläsning och samtal med prästen Linda Vikdal som nyligen doktorerat på en avhandling om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer vars kognitiva funktionsuppsättningar inte speglar majoritetssamhället. I gudstjänsten predikar Seglora smedjas Ewa Lindqvist-Hotz.

Söndagen börjar med gudstjänst klockan 11, därefter kyrklunch, föredrag och diskussion.

Kultur

I mörkret faller ljuset som klarast
men det är ett vågspel att be Gud upplysa hjärtat,
de svar som hjärtat ger kan berätta om hjärtlöshet,
vars mening endast Gud förstår.

Cecilia Persson

Foto: Vogler – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Kultur

Seglora smedja och Nacka församling ger nu på söndag den 22 februari en temasöndag om Nathan Söderblom och mångfalden, med biskop emeritus Jonas Jonson, aktuell med boken ”Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst”.

Kultur

Sverige tog vårt språk ifrån oss och koloniserade oss. Kyrkomötet har försuttit sin chans att stödja den ILO-konvention som hade säkrat samiska rättigheter. På Samefolkets dag predikade Erik-Oscar Oscarsson, same och präst i Norsjö församling. Han är förste ersättare i sametinget och vice ordf. Sametingets kulturråd. Oscarsson forskar och skriver om rasism, skolfrågor och litteratur om samer. Idag publiceras hans predikan i Dagens Seglora.

Kultur

Invänta. Leva i en längtande väntan. Är det svar eller frid som jag längtar efter? Vad är möjligt i en omöjlig värld? Jag kan inte hjälpa tiggarna på gatorna. Våldets mekanismer. Människoföraktet, I går svarade jag på ett brev från en vän som sörjde den inställda revolutionen att den enda revolution jag tror är möjlig är den som skapar en islossning inombords. Är det att vara uppgiven eller att vara klok?

– Cecilia Persson