Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Debatt

I strid med internationell rätt ockuperar Marocko området Västsahara. FN-styrkor har sedan 1991 haft uppdrag att genomföra en folkomröstning om självständighet. Det har ännu inte blivit av. Hur länge ska de förtryckta negligeras, frågar Lena Thunberg, redaktör på Tidskriften Västsahara.

Debatt

”Here we go again”, skriver religionsvetaren Jonatan Bäckelie apropå att SvD:s ledarskribent Sanna Rayman angripit journalister med en postmodernistisk inställning i samhällsdebatten. Postmodernismen handlar om att kontextualisera kunskap, inte att relativisera den, skriver Bäckelie.

Debatt

Kyrkan har fått en ny viktig roll idag, att värna dem som slås ut, kritisera makten och ifrågasätta de sociala orättvisorna, skriver Peter Englund. OECD:s dramatiska nya rapport om stegrande orättvisor uppmanar till ett befrielseteologiskt arbete.

Debatt

Det är en tröstlös uppgift att vara diakon i ett Sverige där över 300 000 människor har kastats ut i fattigdom, skriver Marie Larsson som är diakon i Visby.

Debatt

Församlingar och medarbetare har rätt att få korrekt information och kompetent vägledning. Men Domkapitlen kännetecknas av sekretess och floskler, skriver Mats Jonsson som tidigare var präst i Stenhagen, nu ledamot för Centern i kommunfullmäktige i Uppsala och ersättare i stiftsstyrelsen i Uppsala stift.

Debatt

Kyrkans Tidning är Svenska kyrkans egen officiella veckotidning. Men den behandlar inte alla kyrkopolitiska åsiktsbildningar likvärdigt. Den bör se upp med att inte själv göra sig till en deltagande aktör som tar parti i maktspelet i kyrkovalet, skriver Irène Nordgren.

Debatt

Prästen Peter Englund skriver om vikten att syresätta debatten och att inte oroas när den kyrkliga dammens dy kommer i dager.

Debatt

De senaste veckorna har flera kritiska debattartiklar publicerats om Dagens Seglora. I Kyrkans Tidning publicerades förra veckan en helsidesartikel och på torsdagen följdes den upp. Detta skriver även Seglora smedjas styrelse om och undrar över i en replik. Här bemöter Helena Myrstener Eva Brunnes artikel i KT om att allt som skrivs också ska kunna sägas mellan fyra ögon. Detta debattinlägg refuserades av Kyrkans tidnings debattredaktör.

Debatt

Som katolsk Kyrkans tidning- läsare blev jag inte så lite förvånad över det öppna brev som Annika Borg mfl skriver till svenska kyrkans biskopar under rubrik ”Biskopar: Hur vill ni ha det? ” (KT nr 15). Annika Borg med flera hävdar att ”Kristus ständigt kommer i skymundan”. Ska det underförstått tolkas som att Borg mfl. genom sina debattinlägg i Kyrkans tidning ger Kristus möjlighet att komma i förgrunden, undrar reformkatoliken Irène Nordgren som reagerat på debattartiklar som publicerats i Kyrkans tidning senaste veckan. Detta inlägg refuserades av Kyrkans tidnings debattredaktör.

Debatt

Idag publicerar Kyrkans Tidning ett kort svar från Smedjans styrelse till förra veckans bildsatta helsidesartikel där flera debattörer går till angrepp på Seglora smedja. Samtliga namn och titlar i styrelsen kom inte med i svaret i KT:s papperstidning. Här kan svaret läsas i sin helhet.