Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Debatt

Kan en som tillhör kyrkans ledning vara diskriminerad och oliktänkande? Dag Sandahls självpåtagna martyrroll är inte klädsam, skriver Bengt Olof Dike i en debattartikel.

Debatt

Kvotering är ett viktigt steg, men vill vi se jämställda styrelser i nuvarande takt måste vi vänta 70 år till. Det krävs omfattande strukturella förändringar för att förändra folks attityder. Det skriver Julia Bahner, styrelseledamot för Feministiskt initiativ.

Debatt

Idag för 65 år sedan undertecknade generalförsamlingen den välkända deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Under åren har FN deltagit med många viktiga interventioner i världen, bland annat under Kongokrisen för 50 år sen. Men vad görs för att värna svenska FN-soldaters mänskliga rättighet till vård efter en genomförd insats, frågar Mats Egfors.

Debatt

I det nya kyrkomötet har progressiva krafter fått ökat inflytande. Det är glädjande, men kyrkomötet måste nu ta den nödvändiga diskussionen om hur man ska hantera de nomineringsgrupper som inte ställer upp på kyrkans egen värdegrund.

Debatt

Religionsvetaren Jonatan Bäckelie efterlyser en vänster som inte redan från början har alla svar, men som ändå vågar drivas framåt av en vision om samhället. Högern har de senaste decennierna vunnit mark just genom förmågan att ändra icke gångbara ståndpunkter utan att ändra vision, skriver Bäckelie.

Debatt

En profetisk kyrka behövs för fred och global rättvisa. Men i kyrkan förlorar fredsrörelserna viktiga anslag, i en tid då internationella konflikter och orättvisor underblåses. Det är inte trovärdigt, skriver ekonomen Eskil Jonsson.

Debatt

Robert Hannah kandiderar för ett parti som suttit vid makten i sju år. Men vad har den borgerliga regeringen gjort för de hedersutsatta under den tiden? Det är dags att börja konkretisera hedersvåldsdebatten och lyssna på forskningen, skriver Mehrtab Motavvas (FI) och Shahin Shirazi (FI) i en replik till Robert Hannah.

Debatt

I sin replik på professor Stefan Jonssons debattartikel i Dagens Nyheter tar Folkpartiets riksdagskandidat, Robert Hannah, till flera retoriska knep för att vinna den infekterade hedersdebatten. Men i förlängningen riskerar hans ohederliga knep att kväva debatten och därigenom missgynna offer för våld och förtryck i hederns namn. Det skriver Mehrtab Motavvas och Shahin Shirazi i Feministiskt initiativ.

Debatt

Frimodig kyrka intar ståndpunkter som skulle förvandla Svenska kyrkan i grunden om de fick genomslag. En öppen folkkyrka skulle inskränkas till en klubb för de teologer som rätt uttolkar evangeliet, skriver Peter Englund.

Debatt

Av rädsla för att uppfattas som partipolitisk avstår Svenska kyrkan ofta från att greppa det analysverktyg som ligger närmast till hands i många samhällsfrågor, nämligen klassbegreppet. Vi måste se och relatera till dessa inneboende konflikter i samhället för att inte riskera att bli offer för dem, skriver Peter Englund.