Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Debatt

Jag skäms, skriver katoliken Irene Nordgren, över att 11 trosfränder ägnar sig åt att gräva fram stridsämnen från reformationens dagar. Är det mer känsligt om en kvinnlig ärkebiskop härleder sina rötter till katolske ärkebiskopen Stefan av Alvastra än om en manlig biskop i Skara härleder sina rötter till katolske föregångaren biskop Thurgot?

Debatt

Rasismen är just nu det mest aktuella uttrycket för de krafter som vill montera ner och rasera det Sverige som vi byggt gemensamt. Samtidigt har det organiserade politiska engagemanget i samhället sjunkit drastiskt. När vi säger att politiker inte lyssnar kanske vi ska fundera över hur vi själva kommunicerar, skriver Staffan Simonsson, präst i Svenska kyrkan.

Debatt

På flera centrala områden återskapar svenska feminister patriarkala värderingar istället för att bekämpa dem. Då får vi feminism enbart för de privilegierade och den emancipatoriska dimensionen försvinner. Det är dags att bli mer radikal, skriver Lovisa Nyman, präst i Svenska kyrkan och doktorand i systematisk teologi vid Lunds universitet.

Debatt

En del tror att svenska muslimer inte gör något för att ta avstånd och bekämpa IS men det stämmer inte. Vi är många som dagligen, på olika nivåer motarbetar IS idévärld. Genom vardagskontakter och i sociala media, genom föreläsningar, utbildningar och predikningar försöker vi sprida kunskap och argumentera för en annan väg, en annan syn på islam.

Debatt

Fi är det parti som har den mest utvecklade analysen och politiken för att mota rasismen. Det borde inte vara någon nyhet för debattören Kawa Zolfagary, skriver Fi:s riksdagskandidater Mehrtab Motavvas och Victoria Kawesa.

Debatt

Cecilia Magnusson (M) vill förbjuda tiggeriet, för det handlar om sådant som Moderaterna inte vill kännas vid, skriver Kim Fredriksson, styrelseledamot i RUNG.

Debatt

Utstuderade spydigheter och gammal högerretorik när Svenska Dagbladets Maria Ludvigsson öppnar eld mot Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet. Samtidigt växer den ekologiska skulden till planeten. Bromsen för ”den eviga tillväxten” kan slå till med förfärande kraft, skriver teol. dr. Bo Nylund.

Debatt

Nazisterna i Jönköping påbörjar sin marsch imorgon efter kyrkornas gemensamma gudstjänst. Stanna på torget och sjung fredens psalmer för människovärdet med mig och många andra när nazisterna tågar, uppmanar Elias Ytterbrink, kristen miljöpartist.

Debatt

Polisen prioriterar att åtala aktivister som ”trummar för högt på trummor” och tvingar systematiskt bort EU-migranter från deras tillfälliga hem. Det är fel prioritering och politiker borde sluta tiga om samhällets svagaste, skriver Sara Abdollahi, frilansskribent.

Debatt

Vi är snabba att fördöma Uganda. Men hur ser det ut här hemma egentligen, frågar sig prästen Peter Englund. Homofobin och motståndet mot samkönade vigslar lever kvar även i Svenska kyrkan. Vill vi ha en sådan kyrka?