Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Olle Sahlström

Olle Sahlström

Olle Sahlström är spanare i Seglora smedja, författare och långvandrare. Han har vandrat en stor del av sitt liv men först på senare år förstått att han länge har varit pilgrim. Senast utkomna bok är Gå Hem, en bok om vandring, om en livsvandring på väg mot ett andligt uppvaknande. Arbetade tidigare som ombudsman på LO med fokus på värderingsfrågor.

Vänd andra kinden till

Krönika

Med Bibeln i hand gick jag från Göteborg till Karlskoga. Vände och vred på orden i Matteusevangeliet 5:38-48 med stöd av teologer som Walter Wink, Marcus J. Borg och Ched Myers.

Vad är det att ”vända andra kinden till”, ”låt honom få din mantel också” och att gå ytterligare en mil? frågar Olle Sahlström som också i dagarna kommer ut med en bok med titeln ”Vänd andra kinden till.”

Pilgrimsvandring till Bofors

Krönika

En pilgrimsvandring för mig är andlig praktik, förvandlingspraktik. Men den här vandringen, med sitt tema om krig och vapenexport, var ett exempel en annorlunda vandring som inte vill fastna i ett pilgrimsskap light som helt fokuserar på inre vandring, sinnesro, ett slags feelgoodfilosofi, och som ängsligt undviker att engagera sig i brännande samhällsfrågor, skriver Olle Sahlström.

Varje fridfullt steg gagnar helheten

Krönika

Genom vandringen blir vi till, övar oss i uppmärksamhet och återvänder till oss själva, skriver Olle Sahlström.

Sök människan bortom kategorier och grupper

Krönika

Vi grupperar och kategoriserar varandra, ängsligheten tar struptag. Vår tid behöver ett levande förhållningssätt, som söker människorna bortom figurerna och projektionsytorna, skriver Olle Sahlström.

Ännu en tid med trång nationalism

Krönika

Mellan 1848 och 1914 grodde en närmast gränslös tro till den europeiska civilisationen, men jämsides den tron växte också en alltmer aggressiv nationalism. Lite som nu kan jag tänka när talet om ”fri rörlighet” är på väg att överröstas av nationalistisk retorik skriver Olle Sahlström.

David Petander var en vänlig rebell

Krönika

Petander gjorde det som man inte fick. Han släppte tryggheten i det bofasta och började med att förändra sig själv. Han delade med sig av sin lön, mötte alla som jämlikar och vägrade de fina middagsborden. Han gjorde sin kristendom till en motståndsrörelse, skriver Olle Sahlström.

”Nu är jag inte längre statens präst”

Krönika

Åren 1910 och fram till sommaren 1914 gick David Petander till fots, han som snart kom att kallas Vandrarprästen. Han berör mig och jag vill bättre förstå hur en ung man på den här tiden vågade bryta upp, lämna sin tjänst i Svenska kyrkan, för att ge sig ut på vägarna och predika utan ett öre på fickan, skriver Olle Sahlström.

Vi vantrivs i staden

Krönika

Någonting har gått fel på djupet i relationen mellan stad och land, mellan nomadiskt flyttande och neolitisk bofasthet. Mänskliga värden och relationer riskerar att förvrängas i en civilisation där allt blir mer och mer sig likt, skriver Olle Sahlström.

Efter hatet kommer bara tomhet

Krönika

Flera vänsterskribenter lyfter fram klasshatet som en viktig källa till engagemang och politisk hetta, men efter hatet kommer tomhet. Det är väl först nu, många år senare, som kan se hur mitt hat var en form av självsvåld, skriver Olle Sahlström.

Fly makten i den hierarkiska kyrkan

Krönika

En hierarkisk kyrka har inget att berätta i vår tid, där makten bygger murar mellar människor, skriver Olle Sahlström.

Uppbrott kräver både ord och handling

Krönika

I uppbrottet, i rörelsen, kommer Han oss till mötes. Men talet om uppbrott kan också vara en kuliss och ett maktspråk, skriver Olle Sahlström.

Skenet bedrar

Krönika

Olle Sahlström skriver om sommarens sedvanliga nyhetstorka. Kanske har den gjort oss fattiga på de där tomma fraserna att nyttja i våra möten med varandra? Kanske verkar vi lite tråkiga i varandras ögon? Men skenet bedrar.

Att gestalta Guds rike kräver mod och vision

Krönika

Att tala om Guds rike på jorden förpliktar. Olle Sahlström reflekterar över hur få präster som verkar ha modet att ta diskussionen om visionen.

En rörelse ska beröra, inte utesluta

Krönika

Den tidiga arbetarrörelsen delar många drag med väckelserörelsen. Organisation var inte alltid det viktigaste, utan gemenskapen, förmågan att beröra och sätta hjärtan i rörelse. Idag associeras ordet oftare med hierarki och slutenhet, skriver Olle Sahlström.

Andligheten föddes i grottans katedral

Krönika

Vi vandrade i årtusenden innan vi blev bofasta. Men spåren av dem som vandrade före oss raderar ut avstånden. I en grotta nära floden Allier i Frankrike hör Olle Sahlström historien tala.

”Godheten” är en plågsam film om en förlorad anda

Krönika

En anda har gått förlorad. Vi dansar kring guldkalven, men allt fler ifrågasätter nu det kapitalistiska systemet. Olle Sahlström skriver om filmen Godheten, som belönats med Svenska kyrkans filmpris.