Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Irène Nordgren

Irène Nordgren

Iréne Nordgren är leg. psykoterapeut, progressiv katolik och har skrivit och debatterat i många frågor om katolicismen i Sverige.

Jungfru Maria #metoo

Krönika

Såväl Matteus som Lukas har lämnat spår i sina evangelier som tyder på att de kände till att Jesus avlats illegitimt – vilket ju innebär en jordisk biologisk far.

Riksmötets öppnande

Krönika

För katoliker i Sverige var det en historisk händelse att en katolik för första gången efter reformationen ”predikar” från predikstolen under en gudstjänst i Storkyrkan dvs i  ett högtidligt officiellt svenskkyrkligt sammanhang och håller högtidstalet i samband med Riksmötets öppnande 2017.  

Jesusbranschen

Krönika

Ulf Ekman ville helst bara tala om Jesus och andliga ting och andliga resor –  inte  ta upp tid i Sveriges Radio med att berätta om asiatiska stenrika kollegor i Jesusbranchen som fått fängelstraff pga att de trott mer på pengar än på Jesus.

Att leva som man lär

Krönika

Att leva som man lär handlar denna krönika om. Och om samvets-och yttrandefrihet inom katolska kyrkan och 15 präster som undertecknat ett förslag till reformer. Ett upprop som de bestraffats för.

Livsmodshelgens röda tråd

Krönika

Som en röd tråd genom hela Befriande Teologiskt Forum gick vittnesmål om människovärdet och där vittnesmål om hopp och tillit var ämnade att ge inspiration och livsmod att hålla hoppet om en framtid med fred, jämlikhet och rättvisa för jordens folk vid liv, skriver Iréne Nordgren som sammanfattar helgen om Livsmod.

Jag är inne på min sjunde påve…

Krönika

Franciskus för mig hittills viktigaste handling har varit att han önskar att det ska råda parrhesia dvs att katoliker – utan att få sanktioner – ska få tala öppet, ärligt och frimodigt. Det är detta som på sikt också kan ändra synen på kvinnor och kvinnliga ämbetsbärare och på sikt leda till en mer demokratisk kyrka, skriver Irene Nordgren som också medverkade på Dagens Segloras fördjupningssöndag om Påven Franciskus och kvinnorna.

Helgonförklaringar och vatikanska värderingar

Krönika

Kan det vara så här? Hur snabbt en person blir helgonförklarad efter sin död kan i mångt och mycket ses som en fingervisning för vilka värderingar Vatikanen önskar bör vara vägledande för världen, skriver Irene Nordgren. Missa inte heller kommande söndags (dvs 18 sep) spännande samtal i Nacka församling, med bl a dominikansyster Madeleine Fredell och Gert Gelotte – om katolska kyrkan och kvinnorna. Läs mer på seglorasmedja.se/fordjupningssondagar

Ta på dig ljusets rustning

Krönika

”1.Himmelen brinner! Mörkret försvinner! Här vid Guds sida vi vandrar i ljus. Hatet besegras! Hoppet kan stegras! Livsträdets blommor vill smycka vart hus. 2. Eldarna falnar, drömmarna svalnar, mil efter mil över asfalt och sten.Tomt ekar skratten. Rädslan och natten växer inom oss i lågornas sken. 3. Gränser som korsas, skeppen som lossas, hastar vi […]

Vi borde oroa oss framför teven

Krönika

Idag när terror, hat, hot, våld och rasism åter breder ut sig över Europa och skapar skräck och rädsla får svenska TV tittare i direktsändning i Aktuellt se och höra en talesperson som utanför TV rutan gör sig känd för att underblåsa splittring, segregering, hat och rasism genom ”undergångsretorik som kastar skuld mot ett etablissemang och målar ut flyktingarna som ett hot mot nationens fortlevnad.” Inför detta borde vi känna stor oro framför teven.

Moderna visselblåsare och profeter

Krönika

Jag lyssnar på ”två icke-representativa extremister” vilket ju precis skulle kunna sägas utgöra en definition på visselblåsare, en kanske modern beteckning för profet? Och när har visselblåsare alternativt profeter ansetts representativa eller varit populära? Impopularitet i sin samtid är visselblåsarens och profetens signum, skriver Irene Nordgren.

Barmhärtighet vs mänskliga rättigheter

Krönika

För mig har Franciskus jubelår om barmhärtighet på allvar väckt frågan om hur kristen barmhärtighet förhåller sig i relation till mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor män och och mellan hetero- och homosexuella? Det är i svaren på dessa frågor som barmhärtighet för mig får sin rätta dimension.

Kristna måste sluta hyckla om homosexualitet

Krönika

Såväl evangelikala som katolska tyckare tillämpar dubbla måttstockar på de egna skrifterna när homosexualitet debatteras, allt efter vad omständigheterna kräver. Men utåt är man duktig på att förneka att texterna ständigt måste tolkas. Vatikanen bör börja leva som man lär, skriver Irène Nordgren.

Ända arvstvisten mellan Abrahams barn

Krönika

Palestine House är ett initiativ att bygga fredens hus istället för främlinggörande murar, i arvstvisten mellan Abrahams barn, skriver Irène Nordgren.

Ulf Ekman slapp billigt undan

Krönika

Ulf Ekman fick en lindrig frågestund med Anna Hedenmo i SVT-programmet ”Min sanning”. Inget om de dolda miljonerna, eller om hjälpen till israeliska judar att bygga bosättningar på Palestinsk mark. Så beskars Ekmans ”sanning” till oigenkännlighet, skriver Irène Nordgren.

Annika Borg har svagt mandat att ropa ”antisemitism”

Krönika

Prästen Annika Borg är självutnämnd expert på antisemitism i Svenska kyrkan, samtidigt som hon själv pläderat kraftfullt mot judiska sedvänjor. Vem har mandat att peka ut andra för antisemitism, och är det ok att själv ständigt agera kränkt när rollerna är de omvända, frågar Irène Nordgren.

”Björn och Benny”, ett etnokratiskt radarpar

Krönika

Demokrati eller etnokrati? Frågan är inte bara aktuell här i Sverige i och med andre vice talmannen Björn Söders uttalande om vilka som är svenskar. I Israel har nyval utlysts efter bråk om huruvida Israel ska konstitueras som en ”nationalstat för det judiska folket”. Hur skulle Benjamin Netanyahu och Söder resonera om de språkade med varandra, undrar Irène Nordgren.