Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Helle Klein

Helle Klein

Helle Klein är medgrundare av och tidigare chefredaktör för Dagens Seglora. Hon är medgrundare av Seglora smedja och präst i Svenska kyrkan.

Var går gränsen, Frimodig kyrka?

Ledare

Höstens kyrkoval bör handla om kyrkan och det mångkulturella. Frimodig kyrkas undfallenhet gentemot den pågående normaliseringen av SD:s världsbild är oroväckande, skriver Helle Klein.

Vi måste stå upp för rätten att vara muslim

Ledare

Det blåser iskalla vindar i Europa. Människovärdet står på spel och det är hög tid att reagera. Som kristna bör vi stå upp för människors rätt att få vara muslimer eller judar, skriver Helle Klein.

Se upp för koncernkyrkan!

Ledare

Kyrkan bygger nu koncern och likriktningen är ett faktum. Perspektivet är uppifrån och ner. Gud talar knappast koncernspråk. Guds tilltal är kontextuellt, skriver Helle Klein.

Kom igen nu, biskopar!

Ledare

Hoppet finns i alla de människor som reagerar mot REVA. Denna hoppets kraft måste kyrkan värna. Den 20 mars samlas biskopsmötet. Må det bli starten på Påskuppropet 2013, skriver Helle Klein.

Dags för påskupprop för de papperslösa

Ledare

Reaktionerna mot REVA är oerhört hoppfulla. Tänk om kyrkans biskopar nu kunde ta täten i REVA-uppropet och styra samhällsdebatten bort från SD:s rasism och nationalism, skriver Helle Klein.

Hoppfull respons på uppropet mot REVA

Ledare

Responsen på uppropet mot polisens vettlösa jakt på papperslösa flyktingar och REVA är överväldigande. Det strömmar in kommentarer från personer som vill skriva under. Eftersom vi modererar manuellt varje kommentar kan vi inte klara denna härliga respons utan har nu byggt en särskild insamlingssida där man kan skriva under uppropet.

Diskutera det kristna ledarskapet

Ledare

Det vore bra om ärkebiskopsvalet kunde föregås av en diskussion om hur ett modernt kristet ledarskap ska se ut och att kyrkan bildar motvikt till det auktoritära, skriver Helle Klein.

Anders Ekhem ny kyrkoherde i Malmö

Nyhet

Anders Ekhem, kyrkoherde i Farsta, blir ny kyrkoherde i Malmö pastorat. Det formella beslutet tas den 28 februari då kyrkonämnden sammanträder. 2014 ska Malmös sexton församlingar bilda ett pastorat som Ekhem blir chef för.

Lyft fram den profetiska diakonin

Ledare

De sociala trygghetssystemen knakar betänkligt. Självklart måste kyrkan hjälpa till när människor far illa och får det svårt i livet, men nästankärlekens praxis måste också leda till samhällskritik, skriver Klein.

Farligt fiskande i grumligt vatten

Ledare

Migrationsminister Billströms utspel om ett minskat flyktingmottagande skrämmer. Svenska kyrkan finns i alla kommuner och borde bli en stark aktör för en generös asylpolitik, skriver Helle Klein.

Juden Jesus och den nödvändiga dialogen

Kultur

Den judisk-kristna dialogen var då liksom i dag ett värdefullt verktyg mot grumlig teologi som hellre bygger murar mot Den Andre än ser till det gemensamma mänskliga, skriver Helle Klein.

Kyrkan måste lyfta fram etiken i skogsnäringen

Ledare

Kyrkan bör som stor skogsägare ta initiativ till en konferens om skogsbruksetik. Vi vill inte se fler fall av vidrigt utnyttjande av utländsk arbetskraft i skogarna, skriver Helle Klein.

Dags för en befrielseteologisk väckelse

Ledare

Det blåser politiska vindar i svenskt kulturliv. Frågan är om någon motsvarighet kan skönjas i kyrka och teologi? Helle Klein efterlyser en befrielseteologisk väckelse.

Förtydligande och frågor angående ÄB-val

Ledare

Min ledare i tisdags angående ärkebiskopsvalet har lett till en del debatt. Här är ett förtydligande och några ytterligare frågor, skriver Helle Klein.

Ge stiften lika stor makt i ÄB-valet

Ledare

Det är konstigt att Uppsala stift ska ha större makt än andra stift vid valet till ny ärkebiskop, skriver Helle Klein som också hoppas på att en kvinna blir vald till ärkebiskop denna gång.

Dags för biskopsbrev om barnfattigdomen

Ledare

Röda Korset varnar för folkuppror i Europa på grund av den växande fattigdomen. Hög tid för kyrkan att bli ett socialpolitiskt salt i debatten. Den profetiska diakonin behöver allt stöd den kan få.