Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Helle Klein

Helle Klein

Helle Klein är medgrundare av och tidigare chefredaktör för Dagens Seglora. Hon är medgrundare av Seglora smedja och präst i Svenska kyrkan.

Tro, hopp och sanning

Krönika

Krister Stendahl frågade en gång: ”Vad är det första som Gud frågar efter då Gud kommer till kontoret på morgonen? Är det utskriften av den senaste frälsningsstatistiken från de kristna kyrkorna? Eller ställer kanske Gud en fråga: Har Guds rike gått framåt – och har de kristna varit till hjälp eller hinder?”

Säg nej till Nya Tider

Ledare

Svenska kyrkan är en stor aktör på Bokmässan med bl a sin Se människan-scen. Är det inte dags för kyrkan att markera var man står i debatten om Nya Tiders närvaro?

Var vaksamma mot domedagsprofeterna

Krönika

Vi lever också i dag i domedagsprofeternas tidevarv– väldigt mycket i vårt kulturklimat bär just apokalypsens prägel. Det talas om systemkollaps när det svenska samhället tar emot mindre än en promille av världens alla flyktingar. Vi hör missnöjespopulister i hela Europa tala om ett civilisationernas krig där den kristna världen står mot den islamska. Vi har just bevittnat en av de mest fasansfulla valrörelser i USA där den trumpska retoriken slagit rekord i domedagsprofetior. I det moderna teckentyderiet trampas det på både demokratin och människovärdet.

Ord och inga visor om habegär

Krönika

Som kristna har vi att både älska vår nästa och kritisera det kärlekslösa i samhället.

I dagens bibeltexter är det ord och inga visor: ”Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar och den som älskar rikedom får aldrig nog”, säger Predikaren. ”Kärleken till pengar är roten till allt ont”, förkunnar Paulus i episteltexten. Och Jesus själv säger i dagens evangelietext: Akta er för allt habegär.

Det är rakt och tydligt. Och vi kommer genast i konflikt med denna söndagens bibeltexter för hela vårt västerländska samhällssystem och vår konsumistiska livshållning är ju identisk med den rike bonden som samlar i sina lador.

Gör upp med den kristna konservatismen

Krönika

Präster och biskopar, t ex på Balkan eller i Ungern, kan gå hand i hand med högerextremister och hetsa mot kvinnors rättigheter, abort, samkönade äktenskap och mot det mångkulturella samhället.

Man kan tala om konservatismens tredje våg, skriver Helle Klein som noterar att den danske prästen Sören Krarup är en del av den.

Uselt agerande av Visby stift

Krönika

Visby stift ger kragen åter till en präst som haft sexuella relationer med mycket unga kvinnor. Biskop Sven-Bernhard Fast undviker frågorna. Skandal, skriver Helle Klein, som även kommenterar fallet i Aftonbladet TV.

Vi kallas att vara människor – och medmänniskor

Krönika

Den första söndagen i fastan höll Seglora smedja temasöndag i Nacka kyrka. Då predikade Helle Klein på temat Prövningens stund, på evangelietexten Matt.4:1-11, om Jesu frestelser i öknen och om vikten av att välja att vara människa.

Du är älskad och kallad att älska

Kultur

Under söndagen höll Seglora smedja en temadag om kyrkan och nationalismen, och smedjans Helle Klein predikade på temat ”Enheten i Kristus. Här publiceras hennes predikan. Efter ett val där alla är förlorare måste vi återvända till det som är centralt: Vår respekt för olikhet, det förvandlande mötet mellan människor och den grundläggande mänskliga gemenskapen som vi alla delar, skriver Helle Klein.

Nu behövs en ekumenik mot fascism

Krönika

Svenska kyrkan måste markera när andra kyrkor i Europa underblåser de bruna rörelserna som är på frammarsch idag, skriver Helle Klein.

Markera mot homofobi förklädd till bön

Krönika

Uppdrag gransknings program ”Bögbotarna” ikväll avslöjar präster som gör kvacksalveri av själavårdssamtalet. Biskoparna måste reagera, skriver Helle Klein.

Samkönade vigslar borde vara självklart

Krönika

Ta bort väjningsrätten för präster. Det borde vara självklart att kyrkans präster ställer upp på statens äktenskapslag, skriver Helle Klein.

Biskoparna kan inte blunda längre

Krönika

De vackra orden om att kyrkan står emot nazism och antisemitism måste också få praktiska konsekvenser. Med kyrkans mörka historia borde det vara självklart att vi inte ska göra om 30-talets misstag, skriver Helle Klein.

Stå emot murbyggandet

Krönika

Genom minnet av Förintelsen manas vi att alltid bilda motstånd mot människoföraktet i alla dess former, skriver Helle Klein.

Grattis, Dagens Seglora!

Krönika

Idag fyller Dagens Seglora ett år. Ett innehållsrikt år, med snabb etablering och viktig debatt, skriver tidningens förra chefredaktör Helle Klein i en jubileumskrönika.

Kyrkan måste vittna om vanmakts-Sverige

Krönika

I det nya Sverige präglas växande grupper av en känsla av vanmakt. Men kyrkan finns i hela Sverige, i storstad likaväl som bruksort, på landsbygd likaväl som i urbana miljöer. Varför inte använda sin folkliga infrastruktur till att formulera vittnesbördet om klassklyftornas Sverige, skriver Helle Klein.

Kära läsare, tack för mig

Ledare

Efter de senaste veckornas debatt i och utanför Kyrkans tidning blir det än tydligare att det behövs flera tidningsröster i Svenska kyrkans närhet. Dagens Seglora fyller ett tomrum, skriver Helle Klein avgående chefredaktör.