Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Elin Lundell

Elin Lundell

Genusvetare och aktivist som de (få) gånger jag ombeds definiera min tro och politik kallar jag mig för kristen anarkafeminist.

Slutplädering

Krönika

Genom upprättandet av ett monument till åminnelse av de som dödats av svenska vapen påtalas det som få vill kännas vid; här tillverkas sådant som syftar till att döda människor som dig om mig. Hade jag blivit född i någon annan del av världen hade det kanske varit jag som blivit dödad av ett svensktillverkat granatgevär. Min förhoppning är att den insikten kan få vara ett av de frön som sakta men säkert gror till ett motstånd mot det krigsmaskineri, som Sverige göder genom att ständigt förse det med nya vapen.

Arbeten jag som kristen inte vill göra

Krönika

Det finns en massa arbetsuppgifter som min kristna övertygelse och mitt samvete hindrar mig från att utföra. Jag vill till exempel inte bidra till att upprätthålla statens våldsmonopol genom att arbeta inom polisväsendet eller försvarsmakten; jag vill inte döda eller exploatera djur genom att arbeta i djurfabriker; jag vill inte arbeta med att ta fram, tillverka eller sälja krigsmateriel; jag vill inte tjäna pengar på att sälja omoraliska tjänster som läxläsning eller städning av privata hushåll och jag kan inte tänka mig att arbeta för ett vinstdrivande vård- och omsorgsföretag, skriver Elin Lundell.

”Kärlek” med stort K är vår tids avgudadyrkan

Krönika

I den kristna traditionen och texterna finns gott stöd för att göra kyrkan till en fristad från normer om hur kärlek och vänskap borde se ut och praktiseras. Ändå fastnar vi i tvåsamhetens normer, skriver Elin Lundell.

Staten tiger om sin egen våldsanvändning

Krönika

Sidan Samtalskompassen varnar för extremisering. Men varför talas det så lite om statens våld? Varför skyddar polisen nazister och slår ner transaktivister, frågar Elin Lundell.

Kamp är mer än vackra ord

Krönika

Politisk kamp kräver mer än vackra ord. I vissa kamper gör vi motstånd, bara genom att vara dem vi är. Vi måste leva feminism, leva antirasism och leva samexistens, skriver Elin Lundell.