Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Elias Carlberg

Elias Carlberg

Elias Carlberg är samordnare för Sveriges interreligösa råd. Försöker lära sig om världen med dess historia på sin fritid. Tidigare arbetat på Fryshuset. Skriver om religionsdialog & interreligiös verksamhet. Är redaktör för boken Fred i religionens namn!

Antisemitiska vågor

Krönika

Så vad gör vi när okunskapen gör sig synlig. När dumheter sprids över världen. När främlingsfientligheten finns på våra arbetsplatser, i våra samfund och möteslokaler. Vi använder oss av det botemedel som finns inom oss. Vi möts.

Du är vad du äter

Krönika

I själva verket Halal-certifierar flera stora företag sina varor. Förmodligen inte för att stödja terrorism utan för att öka sin omsättning. Smart. En behöver inte heller vara Einstein för att förstå att det är efterfrågan som styr marknaden.

Alla borde ha en Sana!

I december förra året nådde den norska seriesnackisen Skam även mig. Skam äntrade mitt liv som en virvelvind. Äntligen kände jag. Ett halvår senare har jag inte missat ett enda avsnitt.

Trons förklädnader förenar oss

Krönika

Inte heller visste jag att kristaller kan hjälpa till att ordna ens ekonomi, attrahera kärlek, hela jordens energi, skicka helande energier till katastrofdrabbade, skydda ens hem och mycket mer. Det enda kristaller inte kan användas för är negativa saker. Bra.

Min sanning & andras

Krönika

Ärligt, ibland har jag svårt att förstå hur en kan vara så övertygad i sin religiösa tro. Paradoxalt nog har jag minst lika svårt att förstå hur en inte kan vara övertygad.

Istället för mors dag

Krönika

Är det inte på tiden att vi, religiösa företrädare och medlemmar i interreligiösa nätverk visar att även vi står enade mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet? För det bästa sättet att åstadkomma förändring är alltid tillsammans.

En optimists guide till 2016

Krönika

Oroliga tider borde ses som intressanta tider. För aldrig tidigare har jag upplevt att samverkan mellan religioner sätts som allt viktigare. Inte bara i Sverige. Utan i hela världen.

Bilden av religiöst liv ska bygga på fakta

Krönika

Sanningen är snarare att en majoritet av Sveriges befolkning, över sju miljoner, är medlemmar eller registrerade deltagare i något trossamfund. Över en halv miljon människor deltar i gudstjänst minst en gång varje vecka. Vårt land har aldrig tidigare varit så här mångreligiöst.

Vikten av att värna religionsfriheten

Krönika

Kommuner instiftar interreligiösa råd i syfte att skapa utbyten mellan och över religionsgränser. Engagemang för att få flera samfund att arbeta tillsammans vid kriser ökar. Interreligiösa ungdomsprojekt för ungdomar från olika religioner blir fler. Ofta kommer initiativen från lokala eldsjälar men för en demokratisk religionsfrihet behöver initiativen komma från trossamfunden, skriver Elias Lomfors Carlberg, ny medarbetare i Dagens Seglora. Välkommen!