Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Bernt Jonsson

Bernt Jonsson

Klimatpolitiken har tappat farten

Krönika

Dramatiska åtgärder är nödvändiga. Men regeringen misslyckas med 15 av 16 klimatmål. Vilken värld vill vi överlämna till våra barn och barnbarn, frågar Bernt Jonsson.

Ickevåldet är starkare än någonsin

Krönika

De allra flesta konflikterna i världen idag blir lösta med fredliga medel, inte med vapen. Ny forskning visar att civilt motstånd har haft en starkare historisk roll än vi hittills har känt till. Det civila motståndet blir allt vanligare världen över, skriver Bernt Jonsson.

Tvåstatslösningen är död

Krönika

Samtidigt som de israeliska regeringarna har talat om en 2-statslösning, har de i praktiken agerat för att göra en sådan lösning praktiskt omöjlig. Nu måste vi inventera alternativen, inte minst möjliga modeller för en enstatslösning, skriver Bernt Jonsson.

Ryssen kommer! Ryssen kommer?

Krönika

Väst sitter i hyckleriets glasbur. Hökar ropar efter upprustning. Alternativet är att göra om delar av försvarsanslaget till positiva fredsinsatser. Det diskuteras alldeles för lite, och nu är hög tid att tänka om, skriver Bernt Jonsson.

Demokratins villkor och EU-valet

Krönika

Vem är det egentligen som bestämmer? Undrar Bernt Jonsson i Dagens krönika, i idealmodellens värld är det folket. En person en röst. Varken mer eller mindre. Detta kallar vi demokrati. Så långt så gott. Sen blir det svårare. Det visar sig nämligen, att verkligheten inte riktigt stämmer med den ideala modellen.

Tidens puls slår för ett jämlikare Sverige

Krönika

Konkurrensens många fördelar har nu övertrumfats av styrkans logik där den överlägsne premieras, men samtidens pulsslag slår för de mest utsatta i en anda av broderskap, skriver Bernt Jonsson.

Israels politik strider mot judiska värderingar

Krönika

Judendomen kan med rätta kallas världens äldsta människorättsorganisation. Det påminns vi om när vi läser om de judar som tar ställning mot Israels agerande mot palestinierna, skriver Bernt Jonsson.

Höj skatten!

Krönika

Ingen vågar påstå att de senaste årens lägre skattesatser har skapat ett värdigare samhälle. Varför vågar inte partierna ta ut svängarna och beskriva sin ideologi och sin vision om samhället? Tankesmedjan Katalys släppte nyligen en analys som föreslår höjda skatter. Det är ett viktigt steg för att skapa ett humanare samhälle, skriver Bernt Jonsson.

Jakubowski lika enögd som de han kritiserar

Krönika

Jackie Jakubowski har många försonande kvaliteter. Men i sitt försvar för Israel är han lika selektiv som dem han kritiserar, skriver Bernt Jonsson.

Om jag fick rösta blev det Jackelén

Krönika

Bernt Jonsson bevakade hearingen av ärkebiskopskandidaterna som ägde rum under tisdagen och skriver om vad som förenar och skiljer kandidaterna.

Kriget uppskjutet – tills vidare

Krönika

Den viktigaste säkerhetspolitiska insatsen är idag att bygga fred och förebygga väpnade konflikter. Så sparas både liv och resurser, skriver Bernt Jonsson.

Vad bör Obama säga till Reinfeldt?

Krönika

Om nu USA och Sverige faktiskt är goda vänner, så bör Sverige bevisa sin vänskap genom uppriktighet, skriver Bernt Jonsson.

Var är Equmeniakyrkans solidaritet med Palestina?

Krönika

Gemensam framtid har bytt namn till Equmeniakyrkan och säger sig på sin årskonferens vilja verka för fred och försoning. På samma möte röstar en förkrossande majoritet ner att församlingarna ska studera de kristna palestiniernas vittnesbörd. Var är solidariteten, undrar Fredagsprofilen Bernt Jonsson.