Krönika

När det kom till kritan resulterade ett års intensiv debatt om representation i noll och intet. Panelerna fylldes med vita deltagare när regeringskrisen skulle dryftas i höstas. Juridikstudenten, kultur- och konstvetaren Araia Ghirmai Sebhatu efterlyser mer ambition i jämlikhetsarbetet.