Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar är präst och teolog och bloggar på www.akhammar.se

Göm inte undan de fattiga

Krönika

Många vill gömma tiggarna i städernas utkanter, men ”de fattiga har ni alltid ibland er”, står det. Så ska det vara så länge behoven finns: De ska aldrig få gömmas undan, utan göras centrala, skriver Anna Karin Hammar.

Fira romernas nationaldag

Krönika

Romerna är den största nationella minoriteten i Europa, och en av de allra mest utsatta, både historiskt och idag. När vi firar romernas nationella dag den 8 april firar vi också att vi är medborgare i Europa med ansvar att försvara allas mänskliga rättigheter, skriver Anna Karin Hammar.

Bojkott är ickevåldets väg till fred i Israel

Krönika

När vi diskuterar Svenska kyrkans stöd för bojkott av varor från ockuperad mark, då bör vi se det stora sammanhanget. Bojkott och andra ekonomiska sanktioner är en fredlig väg att protestera mot en apartheidliknande situation, som också fått en allt större israelisk opinion emot sig, skriver Anna Karin Hammar.

Med eller mot strömmen?

Krönika

Ny jul i sikte och Svenska kyrkan har inte suttit tyst genom året utan tvärtom legat i framkant med att driva frågor för människovärdet, skriver Anna Karin Hammar.

Fördjupa dialogen om kristen tro

Krönika

Vi är på väg att få till ett rejält teologiskt samtal i den ekumeniska rörelsen. Det kan främjas av en relaterande hållning, skriver Anna Karin Hammar.

Barn behöver få höra till

Krönika

OM MANLIG OMSKÄRELSE Åter riktas sekulär kritik mot spädbarnsomskärelse. Men kritiken missar den större kontexten, skriver Anna Karin Hammar.

Främja freden, inte kriget

Krönika

Få vill se ett nytt USA-lett krig, men folkrättens nödvändighet gör sig påmind. Men ska kriget ges större resurser än diplomatin, frågar sig Anna Karin Hammar.

Maria i Hallaröd berättar om samtidens utsatthet

Krönika

Gud handlar med människor också i den största utsatthet. Utanför ramarna. Utanför konventionerna. Här är den kristna och den muslimska traditionen överens. Om detta kan en månskära hos Maria i Hallaröd berätta, skriver Anna Karin Hammar.

Vad innebär det att tillhöra en nation?

Krönika

Anna Karin Hammar höll ett nationaldagstal i Öregrund om vad det innebär att tillhöra en nation.

Alla ska med, då som nu

Krönika

Anna Karin Hammar skriver om samkönad kärlek vid tiden för texternas tillkomst, och vad vi kan lära oss idag. Den tidiga kyrkan underströk att alla skulle med.

Reformism eller absolutism

Krönika

Jag vill inte säga att socialdemokraternas ledning har handlat religionsfobiskt, men jag vill hävda att man handlat i fallet Omar Mustafa på ett icke-reformistiskt vis. I strid med sina egna övertygelser, skriver prästen Anna Karin Hammar och benar ut skillnaden i att vara reformist och absolutist.

Vårtecken även i Vatikanen

Krönika

Den arabiska våren är inte glömd och vårtecknen spirar fortfarande på flera håll. Svenska kyrkans kyrkomöte rekommenderar regeringen att erkänna Palestina. Den nya påven öppnar med namnet Franciskus vägen för en kyrklig vår. Och vår kan snabbt övergå i sommar vet vi av erfarenhet, skriver Anna Karin Hammar.

Moder Teresa utmanar allas vår kallelse

Krönika

Moder Teresa identifierade sig med de oönskade och oälskade. Hon blev själv en av dem, skriver Anna Karin Hammar och låter Teresa bli en utmanande förebild för alla kristna.

Handling och bön må bli ett

Krönika

Kamp och lovsång. mystik och solidaritet. Egentligen handlar det om samma förhållande, om att det inre och det yttre livet hänger samman. Att tro och politik hör samman, skriver Anna Karin Hammar.

Utbildning för förändring i Sydsudan

Krönika

Jag tror att utbildning för förändring är bland det mest livgivande jag varit med om i mitt yrkesliv som präst, skriver Anna Karin Hammar, teol.doktor och stiftsadjunkt i Uppsala.