Somliga uppfattar kanske rubriken som hädisk.  Den innebär ju att tonårsmamman Maria inte skulle vara jungfru och att Jesusbarnet skulle kunna vara  frukten av en våldtäkt, vilket i sin tur skulle innebära att Jesus hade en biologisk jordisk far.

Jungfru Maria #metoo

Irène Nordgren

Somliga uppfattar kanske rubriken som hädisk.  Den innebär ju att tonårsmamman Maria inte skulle vara jungfru och att Jesusbarnet skulle kunna vara  frukten av en våldtäkt, vilket i sin tur skulle innebära att Jesus hade en biologisk jordisk far.

Dagens Metoo rörelse har blottlagt den skam och förnedring som är förknippad med sexuella övergrepp och som varit det i alla tider.

Såväl Matteus som Lukas har lämnat spår i sina evangelier som tyder på att de kände till att Jesus avlats illegitimt – vilket ju innebär en jordisk biologisk far. Maria blev gravid som trolovad dvs innan Josef tog hem henne till sig samt att Josef inte var den biologiske fadern till Marias väntade barn. Redan 1987 vågar den katolska teologen och professorn i religionsvetenskap och genusfrågor Helen Schaberg (död 2012) i sin bok ”The Illegitimacy of Jesus – A  Feminist Theologcal Interpretation of the Infancy Narratives”  redovisa sina  forskningsresultat som gick stick i stäv med sin tids mest inflytelserike katolske professor i bibelvetenskap, tillika präst och ordensman Raymond E. Brown (Saint-Sulpiceorden) (död 1998).

Brown – till vilken Helen Schaberg var elev – räknas som pionjär inom historisk-kritisk katolsk bibelforskning. Schabergs forskningsresultat  medförde att hon  fick mycket av sin forskarkarriär förstörd. Hennes forskning  harmonierade inte med katolsk lärodoktrin.   Detta trots att Schaberg påvisar att en jordisk far till Jesus – oavsett vem det skulle vara- inte står i motsats till den Helige Andes medverkan.

Principen om  kyrkans lära om jungfrufödelsen handlar om att ”Jesus kommer från Gud, är unik och att i  Kristus har mänskligheten fått en ny början, att frälsningen han för med sig förvandlar den här världen och att Gud handlar genom människor som är svaga och ödmjuka.”  ”Maria är en kvinna som har tillgång till det heliga utanför den patriarkala familjen och dess kontroll.”

Katolske professorn i religionsvetenskap Robert J. Miller går ett steg vidare och  jämför i sin bok ”Born Divine”  (2003)  det motstånd som tanken på att Maria utsatts för en sexuell våldshandling väcker hos dagens kristna med det motstånd som antikens människor kände inför den i antikens värld helt absurda tanken  att en Gud kunde låta sig korsfästas.  ”Vem kunde ta en sådan religion på allvar?”

Miller påminner om hur vana vi kristna blivit vid  den våldshandling som korsfästelsen innebar. ”Om Guds Son kunde lämna den här världen som det oskyldiga offret för fasansfullt våld, varför skulle det då vara så oacceptabelt  att han skulle kommit in i den här världen genom en våldshandling mot ett oskyldigt offer?”

Miller lyfter fram det faktum att år 4 f Kr ägde i staden Sepphoris – en timmes gångväg från Nazareth – ett uppror  rum mot den romerska makten, vilket romarna bestraffade genom att skicka en armé med romerska soldater som belägrade staden, brände ned den och sålde befolkningen som slavar. Kvinnor som inte lyckats fly eller gömma sig riskerade att bli våldagna och de barn som föddes nio månader senare blev levande exempel på Israels förnedring av sina fiender.

Miller menar att det finns utrymme för spekulationer utifrån att tidpunkten för Jesu avlelse historiskt skulle kunna sammanfalla med Sepphoris förstörelse. Olika judiska källor talar också om Jesus som en ”mamzer” oäkting och även i Nya Testamentet finns raljerande anspelningar på detta.

Julen närmar sig.

Ja, som katolik tror jag att Maria sade ja till ängelns förutsägelse – men först  #Metoo

 

2 kommentarer på “Jungfru Maria #metoo

  1. Erik Westerberg skriver:

    Stort tack, Irène,
    har själv länge tänkt i dessa banor, och även om Maria sluppit undan kom hon, som både Matteus och Lukas påpekar, inte undan ryktena och byskvallret. Den patriarkala logiken då som nu stigmatiserar som bekant alltid offret och inte förövaren. Så Gud blir i varje fall människa som barn till en stigmatiserad och ostracerad tonårsmoder och en gammal ”fosterfar” som uthärdade omgivningens glåpord; #godtoo