Öppet brev till Tove Lifvendahl, chefredaktör för Svenska Dagbladet Bästa Tove! Det är uppenbart att vi håller på att få en riktigt otäck höger. Inte bara Sverigedemokraterna utan även moderaterna och nu även Svenska Dagbladets ledarsida som ägnar sig åt rasism och föreslår tiggeriförbud.

Öppet brev till Tove Lifvendahl

Öppet brev till Tove Lifvendahl, chefredaktör för Svenska Dagbladet

Bästa Tove!

Det är uppenbart att vi håller på att få en riktigt otäck höger. Inte bara Sverigedemokraterna utan även moderaterna och nu även Svenska Dagbladets ledarsida som ägnar sig åt rasism och föreslår tiggeriförbud. Det är chockerande att läsa Ivar Arpi i dagens ledare sprida trettiotalsmyter om romer. Det är en stark signal att något inte står väl till i vårt samhälle.

Varningarna från de överlevande från Förintelsen klingar ohörda.

Att rasism är förkastligt och strider mot mänskliga rättigheter och svensk grundlag är uppenbart. Men hur är det med tiggeriförbud? Låt mig få bemöta några av de vanligaste argumenten för tiggeriförbud och börja med argumentet att det inte är värdigt att tigga.

Ytterst få EU-medborgare sitter på knä och tigger. De flesta sitter på ett varmt upphöjt underlag. Men vad är värdighet?

Det är ovärdigt att människor dör i Medelhavet, men inte för dem som dör utan för dem som inte gör något för att situationen ska förändras.

Det är ovärdigt att människor är diskriminerade, utsatta och fattiga och ber andra om pengar, s.k. tiggeri, men det är inte ovärdigt för den som tigger utan för dem som inte gör något för att förändra den situation som en utsatt, ofta romsk och rumänsk medborgare, står i.

Den som tigger är inte enbart ett offer för omständigheter utan en aktör som försöker att göra något åt sin situation. Forskning jämte erfarenheter från besök i kommuner i Rumänien där ortens tiggare kommer från (t ex har Uppsala och Strängnäs gjort sådana besök) visar att anledningen till migration inklusive tiggeri ofta är att försöka få inkomster till att förbättra sitt skjul eller enkla hus, sätta in riktiga glasfönster, bygga ett rum till, eller köpa en lite mera centralt belägen tomt där byggnation kan ske med vatten och avlopp indragna.

Det gäller att vara medveten om att en inkomst i jordbruket i Rumänien, där arbetslösheten bland romer är stor, kan ge cirka tjugo kronor per dag medan en tiggarmugg i Sverige vid dagens slut kan ha inbringat upp till 100 kronor, varierande lite efter geografisk spridning.

Det andra skälet till att söka arbete och när det inte går att få jobb, tigga, i västeuropeiska städer och orter, är att hjälpa till med försörjningen för det dagliga livet för familjemedlemmar i Rumänien. De remitteringar som skickas till romska familjer i Rumänien från ett ofta strapatsrikt migrationsliv i västeuropeiska städer inbegriper stora belopp. Principiellt jämförbart med remitteringar i stort från migranter i världen som numera trefaldigar världens samlade bistånd i omfång.

Detta innebär att migration, inklusive att söka arbete och att tigga, ofta kombineras de två, inte är en defensiv åtgärd utan i huvudsak (med undantag av att utnyttjande kan förekomma)  en konstruktiv handling, ett aktörskap, med syfte att nå vissa specifika utvecklingsmål hemma i Rumänien.

Det är min mångåriga erfarenhet och en policy som drivits från 2012 att vi alltid hälsar och ser i ögonen när vi går förbi en tiggare med koppen framför sig. Så kan en utsatt situation brytas, ett mänskligt möte kan ske,  och om jag då även ger pengar i koppen kan chanserna öka att utvecklingsmålen nås hemma i Rumänien.

Det är inte värdigt att inte försöka förändra situationen i stort och därför driver jag tillsammans med många andra en fempunktsstrategi för oss i Sverige där den ena strategin inte står över den andra utan där de kompletterar varandra. De fem strategierna, offentligt presenterade i workshop i Göteborg på konferens för utsatta EU-medborgare, är:

 1. Hälsa alltid, se i ögonen, och ge ofta, om du kan, pengar i koppen.
 2. Stöd den kommunala/landstingets omsorg och civilsamhällets omsorg om de utsatta EU-medborgarnas behov av tryggt husrum, sjukvård m m i Sverige. Erfarenheten visar att om boendet är tryggt ökar möjligheten att både söka och få olika betalda jobb.
 3. Stöd de svenska biståndsorganisationerna i Rumänien och kyrkornas arbete i Rumänien. Antiziganismen som finns i Rumänien, som har sin bakgrund i att romerna har varit slavar in på 1800-talet, gör att den självklara jämlikheten och likavärdet inte finns i det rumänska samhället. Den självklara jämlikhet som oftast finns i kyrkorna är en stor resurs till attitydförändring.
 4. Stöd den svenska regeringens samarbete med Rumänien och Bulgarien och försöken att genom avtal och kollegialt stöd och uppmuntran bistå i förändringen för de fattigaste och mest utsatta och diskriminerade i Rumänien.
 5. Ge stöd till romsk politisk representation på alla nivåer inom hela EU. Samhällsforskning visar att en förtryckt grupp aldrig kan på ett mera genomgripande sätt förändra sin utsatta situation utan egen politisk representation på alla nivåer.

Ju tryggare situation de utsatta EU-medborgarna får under sin vistelse i Sverige ju mer kan de hitta jobb och nå sina utvecklingsmål. Det är otvivelaktigt så att närvaron av de fattiga ibland oss i Sverige har öppnat våra ögon för den otroliga misär och det stora förtryck som finns mitt i Europa. Romerna har aldrig kompenserats för Förintelsen. Deras närvaro på våra gator inbjuder alla de möter till att vara med och bygga den europeiska medborgarrättsrörelse med och för romer som behövs för att ett helt folks situation ska vändas i social trygghet och självklar hemhörighet med fulla medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter.

Tiggeri kommer ur utsatthet, som en strategi att genom migration vända situationen. Utsattheten är grundorsaken, tiggeriet är en av flera strategier att möta och motarbeta utsattheten, under svåra umbäranden, men ändå med ett mål i sikte. Det är fel att jämställa dem. Det ena är orsak och det andra är effekt, men inte bara effekt utan också strategi. De allra fattigaste och mest utsatta i Rumänien har inte kapacitet att klara den utmaning som migration innebär, vare sig ekonomiskt eller på andra sätt.

Det är självklart att målet är att människor ska kunna leva med fulla medborgerliga och mänskliga rättigheter i hemlandet, i det land de väljer att bo i. Att tro att värdigheten är mindre i Sverige i dag än i hemlandets utsatthet är emellertid en missuppfattning. Ju fler personer som besöker Rumänien och de utsatta romska byarna och stadsdelarna, ju bättre är det. Kunskapen växer om hur svåra klyftor som finns inom Europeiska Unionen. Det är en effekt av EU-medlemskapet att vi nu får dela de utsatta EU-medborgarnas situation och vi ska inte visa dem ifrån oss utan stötta dem på alla sätt enligt de fem strategier som beskrivits ovan. Den ena strategin ska inte sättas emot den andra, de behövs alla samtidigt.

De fattigas situation förändras inte med vare sig förbud att tigga eller smutskastning och spridande av rasistiska myter. Tvärtom förvärras våra fattigaste medmänniskors situation. Därför Tove Lifvendahl, uppmanar jag dig att be om ursäkt å ledarsidans vägnar för spridande av rasism. Moderaternas förslag om tiggeriförbud är vi många som kommer att bemöta på olika sätt och vi hoppas att du kommer att ge rum för dessa insikter under valåret som kommer.

Anna Karin Hammar, präst och teol dr, kandidat för s i kyrkovalet

4 kommentarer på “Öppet brev till Tove Lifvendahl

 1. Thomas Hammarberg skriver:

  I Ivar Arpis ledare i SvD skrev han: ”Romer har länge varit rädda för assimilering, vilket kan förklara varför romska barn oftare än andra avviker från skolan trots skolplikt. Man vill inte låta dem bli gadje (icke-romer. Så hur hjälper man någon som inte vill bli hjälpt?” Detta skriver han i en artikel som kräver att deras vädjanden om hjälp ska kriminaliseras! Men låt oss bortse från den ‘logiken’ – vad han sprider är en av dessa vandringsmyter om romer som präglar antiziganismen: deras utanförskap är deras eget fel; de har valt att ta barnen från skolan och vända vårt samhälle ryggen. Inte ett ord om hur de i århundraden behandlats, om förföljelserna och den systematiska diskrimineringen. Jag har besökt romernas hemländer; pratat med barn, föräldrar och lärare och sett den kamp som förs för att ge romerna en möjlighet att gå i skolan som alla andra barn. Det är starka reaktionära krafter som saboterar dessa strävanden, vilket gjort att Europadomstolen för mänskliga rättigheter riktat anmärkningar mot dessa länder. Arpis okunniga, fördomsfulla ‘analys’ är ett hån mot dessa försök. Romerna är faktiskt inga idioter, de vet att utbildning är viktig för barnens framtid – även om diskrimineringen på arbetsmarknaden hotar av nästa generation av romer. Det är för mig obegripligt att chefredaktör Lifvendahl lät publicera en sådan text som SvDs huvudledare…

 2. Tomas Lindbom skriver:

  All respekt för ditt kloka och välavvägda öppna brev till SvD:s chefredaktör. Det är ganska uppenbart att argumenten för ett tiggeriförbud ofta rör sig i grumligt vatten. Vi måste alla öva oss i medmänsklighet och du visar vägen samtidigt som du också presenterar ett bredare program för att lösa de sociala problem som tiggeriet ger uttryck för.

 3. Anne skriver:

  Tack!!! Det är så klokt att ge alternativt sätt att reagera, för reagerar gör många.