Svenska kyrkan är en stor aktör på Bokmässan med bl a sin Se människan-scen. Är det inte dags för kyrkan att markera var man står i debatten om Nya Tiders närvaro? Debatten om den högerextrema och rasistiska tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan pågår för fullt.

Säg nej till Nya Tider

Helle Klein

Svenska kyrkan är en stor aktör på Bokmässan med bl a sin Se människan-scen. Är det inte dags för kyrkan att markera var man står i debatten om Nya Tiders närvaro?

Debatten om den högerextrema och rasistiska tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan pågår för fullt. Ett stort antal namnkunniga författare har markerat att de inte vill delta på samma arena som denna tidning i synnerhet som dess redaktör har uppmanat extremister att gå hem till journalister och filma dem.

Hot och hat mot journalister och författare har ökat drastiskt på senare år. Det är ett allvarligt problem som hotar yttrandefriheten. Nya Tiders koppling till det högerextrema garde som vill uppsöka och skrämma journalister är oerhört graverande.

Nya tiders medverkan på Bokmässan har inte ett dugg med yttrandefrihet att göra. Det är en tidning som uppbär presstöd och ingen förbjuder de avskyvärda åsikterna att spridas. Av det följer inte att tidningen ska bjudas in att delta överallt. Det är helt upp till en kommersiell aktör som Bokmässan att bestämma. Precis som Nobelstiftelsen väljer att inte bjuda in SD till Nobelfestligheterna kan Bokmässan säga nej till Nya Tider.
Och vi alla är fria att säga ja eller nej till att medverka i Bokmässan. Själv tänker jag inte göra det i år.

Stora förlag som Bonniers och Natur & Kultur har sagt att de inte vill ha Nya Tider på bokmässan. Det är hög tid att också Svenska kyrkan markerar. Kyrkan hör till en av de största aktörerna på Bokmässan i Göteborg med ”Se Människan”-scenen. I år ska kyrkan satsa extra stort för att det är Reformationsjubileum. Om kyrkan skulle utebli vore det katastrofalt för Bokmässan.

Därför väger kyrkans ord så klart mycket tungt för en Bokmässoledning som redan är djupt ifrågasatt från olika håll. Redan i höstas var vi många journalister och författare som kritiserade ledningens oreflekterade hållning till nazisters medverkan på Bokmässan.

När nu filmen med Nya tiders vice chefredaktör eldar sina frontsoldater att uppsöka journalister i sina hem och ”intervjua” dem borde det vara en självklarhet att Nya Tider inte har på Bokmässan att göra.

Men vd Maria Källsson hänvisar till att de konsulterat jurister som sagt att Nya tider-redaktörens yttrande inte kan komma att fällas i domstol som stämpling till brott och därför ser Bokmässan inga skäl till att bryta kontraktet med Nya Tider.

Bokmässan har i andra uttalanden berättat om sin vackra värdegrund. Men tydligen gäller den inte i praktiken. I stället gömmer ledningen sig bakom juridiken.

Svenska kyrkan om någon borde kunna hjälpa Bokmässan att hitta sina etiska kompass. Nu är det hög tid att kyrkan markerar en civilitetens gräns. Människovärdet står på spel när de auktoritära rörelserna marscherar fram runtom i Europa och i vårt eget land. Om inte kyrkan markerar nu, när ska den då göra det?

 

2 kommentarer på “Säg nej till Nya Tider

  1. Inge Bredin skriver:

    Med vemod noterar jag att Svenska kyrkan alltmer tenderar till att bli en åsiktsgemenskap utöver att vara en trosgemenskap. Traditionen om evangelisk frihet har varit en grundbult. Dvs kyrkans olika delar är bundna av kyrkans bekännelse och ordningar och ingen kyrklig myndighet (inte ens biskopar) kan därutöver föreskriva kyrkliga organ vilken uppfattning de skall företräda i olika dagsaktuella frågor. Kyrkostyrelsen kan ha åsikter. Så ock kyrkoråd. Men att binda hela kyrkan vid en viss uppfattning är inte ett uttryck för evangelisk frihet. Inte en Stefan Löfven skulle komma på tanken att göra ett uttalande på Sveriges vägnar. Han skulle tala på regeringens vägnar. Inte ens riksdagen skulle göra det. De skulle nöja sig med att göra ett ställningstagande just som riksdag. Svenska kyrkan är inte prinmärt en organisation men hon har en organisation som framträder genom en rad olika ganska självständiga organ. Bästa Helle (du är bra!): Tänk ett varv till om ditt ordval. Rikta ditt berättigade krav till rätt strukturer Tyvärr finns det en tendens även i Kyrkokansliet i Uppsala att i olika dagsaktuella frågor yttra sig på hela trosgenskapens vägnar. Det borde räcka med att uttala sig på Kyrkokansliet vägnar. Snälla: Värna åsiktsfriheten i Svenska kyrkan! Värna den evangeliska friheten!

  2. Eskil Jonsson skriver:

    Bra Helle!