Det våld som äger rum i världen  i detta nu  ligger utanför logiken.   Så inleder  den syriske katolske prästen Jacques Mourad, som varit fånge hos IS, vårt samtal.

Prästen Jacques Mourad kidnappad av IS

Det våld som äger rum i världen 

i detta nu 

ligger utanför logiken. 

 Så inleder  den syriske katolske prästen Jacques Mourad, som varit fånge hos IS, vårt samtal. Till detta återkommer han. Han är frispråkig. Han är rak på sak – men ber mig att skriva efter eget huvud. Det är nu en krigszon vi pratar om. De 400 000 syriska dödsoffer som de officiella siffrorna ger vid handen, menar han är bevisbart alltför låga. En rysk hand styr.  

 Han har nyligen varit i Berlin – inbjuden av den tyska regeringen. Han deltog i en biskopskonferens där – syriern Jacques Mourad. Han har inte varit i sitt hemland sedan förra julen, och när han då lämnade detta krigshärjade land kände han att han inte kunde återvända igen – inte förrän politiken i Syrien ändras. 

Hans sociala ställning hade tidigt i kriget gett honom rollen av medlare mellan regeringstrupper och rebeller. Med hjälp av internationella kontakter hade han lokalt lyckats återuppbygga 142 demolerade hus. Han bistod folket.

Ibland ses folket som fienden. Hans roll blev hotfull. De internationella militära krafter som deltar i kriget hindrar att en intern fredsprocess kan komma till stånd, säger han. Men var finns viljan till fred? Sunnimuslimerna önskas ut ur landet 

 

Det är bara rädslan som blockerar.  

Rädslan gör människan sjuk.  

Rädslan hindrar freden. 

Vill vi ha en politik som leder till ökad välfärd  

innebär det krig i omvärlden. 

Vår välfärd sker på bekostnad av andras lidande. 

Vi behöver sälja arbetstillfällen för att bygga upp infrastrukturen i andra länder  

i stället för att sälja vapen. 

Alla behöver kräva att egna landsmän inte deltar i kriget – inte säljer vapen till exempelvis Turkiet. 

 Jacques Mourad säger sig ha tre ting på sitt hjärta när han nu far världen över som ett språkrör för sitt folk. Vid flera europeiska universitet har han hittills lyckats utverka att syriska universitetsstuderande ska få stipendier för att utveckla sina vetenskapliga förmågor. Detta för att sedan när fred nåtts kunna återvända till sitt land för att bygga upp det igen.

Han arbetar också för att andra länders sjukhus ska ta emot svårt drabbade syrier i akut behov av avancerad medicinsk behandling och vård – som helt enkelt inte längre finns i Syrien. Och så är det de separerade kristna familjerna. Han ber nästan om ursäkt för att han avgränsar önskemålet till dessa. De är så få.

Jacques Mourad betonar att till skillnad från kristna palestinier som flyr Israel och Palestina och säger sig inte vilja återvända, så hävdar han efter ymnigt resande bland Europas flyktingar, att syrierna vill tillbaka till sitt land så snart det är möjligt. Som vanligt bland människor från Mellanöstern är det avsaknaden av släkten som är det stora dilemmat hos syriska flyktingar.  

 Det var tre medmänskliga ting. Men han har ännu inte nämnt ett ytterligare område som ligger honom varmt om hjärtat. Det utgör själva grundpulsen i hans livsgärning: religionsdialog. 

 Det blev inte jul hemma i Syrien i år för Jacques Mourad. När han talar om sin förstörda födelsestad, Aleppo, är sorgen djup i hans röst. Det är nu han återkommer till att det är fullständigt ologiskt att utöva allt detta våld. Varför låter vi det ske? Inte bara i Syrien. I världen över.

Men det finns en anledning utöver politiken till att det inte blev jul i Syrien i år. Han kände sig inte trygg förra julen. Förra året var han kidnappad av IS. Samvetsfånge. Han lyckades rymma. Med erfarenheten av att ha varit kidnappad och frihetsberövad av IS blev det för tungt att se hela sitt folk frihetsberövat. Och så nämner han det förut icke nämnda: 

Bara dialog kan bryta våldet. 

 

Gästkrönikör Susanne Grimheden, som mött Jacques Mourad.

Hon återkommer med fler delar av sitt samtal med Mourad.

 

1 kommentar på “Prästen Jacques Mourad kidnappad av IS

  1. Best Writing Service

    Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline.