Vi vill påminna om det angelägna i det julupprop SKR gick ut med före jul med en namninsamling för en human migrationspolitik. Uppropet har fått stor uppmärksamhet i media men de önskar ett ännu större engagemang genom att fler är med och skriver under uppropet.

Juluppropet nu 33 177 underskrifter

Vi vill påminna om det angelägna i det julupprop SKR gick ut med före jul med en namninsamling för en human migrationspolitik. Uppropet har fått stor uppmärksamhet i media men de önskar ett ännu större engagemang genom att fler är med och skriver under uppropet. Elektroniskt är det nu ca 33 000 underskrifter och till detta kommer läggas till de namnlistor som finns utlagda bland annat i kyrkor runt om i landet. Det finns möjlighet att skriva på uppropet fram till den 31 januari.

Vad kan du eller ditt sammanhang/organisation göra för att bidra till att vi får ännu fler underskrifter?
Skriv gärna ut listor och lägg ut i de olika verksamheter som ni är en del av! Eller fortsätt dela informationen elektroniskt i era kanaler.

Här länk till juluppropet:
https://www.juluppropet.se/uppropet/

Skriv ut en namnlista:
https://www.juluppropet.se/files/2016/12/namnlista-bredare.pdf

Såhär har det uppmärksammats i media:

https://www.juluppropet.se/juluppropet-i-media/

Kommentarsfältet är stängt.