En präst i Visby stift har erkänt att han har haft sex med unga människor, vilka deltagit i Kyrkans verksamhet. Därefter har han själv avsagt sig prästkragen, alltså rätten att verka som präst.

Sluta fixa och trixa med sexövergreppen

En präst i Visby stift har erkänt att han har haft sex med unga människor, vilka deltagit i Kyrkans verksamhet. Därefter har han själv avsagt sig prästkragen, alltså rätten att verka som präst.

Stiftet har dock under senare tid valt att återinsätta prästen, vilket väckt kritik.
Undertecknad genomförde 2011 en Inventering av anmälningar om misstänkta sexuella övergrepp, vilka föranlett utredning och disciplinåtgärder av Domkapitel, åren 2000-2011 (Svenska kyrkan 2012). Uppdraget var begränsat till implementeringen av Kyrkans egna riktlinjer på området och jag valde därför att fokusera på moralfrågorna, vilka är centrala i sammanhanget.

Den avgörande frågan är alltså den skada som orsakas; Varför är dessa handlingar så problematiska och varför kan man, även från det omgivande samhället, ställa krav på att Kyrkan ska agera mot präster som överskrider dessa riktlinjer?

De aktuella riktlinjerna är tydliga. De bygger vidare på andra kyrkliga dokument vilka framhåller samma enkla grundprincip: man har inte sex med de människor man möter i sin egenskap av att vara andlig ledare. Det gäller särskilt i relation till ungdomar, där det finns ytterligare praktiska, men i grunden etiska, anvisningar för umgänget.

Riktlinjerna i sig får inte präster att avhålla sig från olämpliga relationer. Men, inte heller strafflagstiftningen förhindrar brott. Det som komplicerar bilden är att handlingarna ofta visar att man inte har förstått sitt uppdrag. Att inte heller vigningslöftena, som är så centrala för en präst, bidrar till att man väljer att avstå, är ytterst klandervärt.

Än värre blir det, när Kyrkans ledare framstår som några som fixar och trixar, för att ostört kunna sköta sina inre angelägenheter. Man prioriterar att skydda sina medarbetare och sin Kyrka. Mänskligt, men ovärdigt. Risken är att Kyrkan därigenom glömmer att värna de utsatta, att skadan blir osynliggjord. I värsta fall blir syndaren ursäktad, vilken även teologiskt sett, kan uppfattas vara förledd.

Problemet med det osynliggjorda offret, de institutionaliserade maktrelationerna och en gärningsman som frestats av kvinnan (eller djävulen), är välkända komponenter i alla samhällens problem med att hantera sexuella kränkningar.

För att man överhuvudtaget ska kunna välja att fokusera på värdet av sina kollegor och deras rykte, så måste själva skadan nedvärderas. I min inventering försökte jag därför visa varför det är så viktigt att förstå innebörden av den individuella kränkningen i dessa fall. Vi talar här alltid om handlingar som kränker den enskilde individens integritet. Den som utsätts för sexuella kräkningar, drabbas i sin egenskap av att vara kvinna eller man. Kränkningen rör därför viktiga aspekter av människors identitet och självförståelse. I dessa fall förstärks skadan av det svekfulla och manipulativa moment som ligger i prästens yrkesmässiga position. (När jag har talat med Kyrkans fotfolk, vill de gärna också framhålla vikten av Kyrkan som en trygg plats och risken för människors alienation.)

Riktlinjerna ger uttryck för en viktig värdegrund, de syftar till att ange godtagbara etiska principer vid svåra beslut. Det är också därför som dessa beslut berör så många fler människor än de vilsegångna prästerna. De fall som vi har sett i Stockholm och i Visby, vilka båda handlar om sexuella handlingar med ungdomar där prästen varit själasörjare, är intet annat än tragiska exempel på Kyrkans oförmåga till ledarskap.

Kerstin Berglund
Juris dr.

6 kommentarer på “Sluta fixa och trixa med sexövergreppen

 1. Pia Toftenius skriver:

  Dessvärre tyckte Visby prästen något helt annat. Han drog parallellen med Josef och Maria, att det är en biologisk drift äldre män ska ha sex med yngre kvinnor. Ledsamt! Men tack CB för ditt inlägg!

 2. Else-Britt Kjellqvist skriver:

  Och särskilt mottagliga för en förförares manipulation är de mest känsliga och sårbara. Manipulatörer är skickliga men här följer några igenkänningstecken: Överdrivet behov av att bli beundrade; Ändrar åsikt och beteende efter person och situation; Döljer sina krav bakom logiska resonemang; Blir lätt sentimentala; Nedvärderar och dömer andra utan att det framstår så; Använder sig av dolt hot eller utpressning; Förnekar det uppenbara; Tål inte kritik; Använder smicker, ger presenter och gullar med offren; Väcker känslor av obehag och instängdhet; Frånkänner sig eget ansvar.

  Else-Britt Kjellqvist
  författare och psykoanalytiker

 3. Anna skriver:

  Jag har en fråga bara och det är på vilket sätt det kommit fram att det var ”övergrepp”. För att det ska kallas det måste det väl förekomma fysiskt eller psykiskt tvång? Eller psykisk manipulation/påtryckning. Att det var utnyttjande av personer i beroendeställning är lättare att inse, men just ordet övergrepp och ibland ”förgrep sig” har inte fått någon förklaring. Vad jag har sett, men har å andra sidan inte studerat fallet.

 4. Kerstin Berglund skriver:

  Kyrkoordningens regler om prästers ansvar för sitt handlande kräver inte att brott har begåtts. Det krävs alltså inte, som Anna undrar, att man har utövat något fysiskt eller psykiskt tvång i rättslig mening. För Kyrkans del handlar det om lämpligheten att utöva yrket, inte om ett ev. straffrättsligt ansvar.

 5. Anna skriver:

  Men det var inte det jag undrade! Jag visste dessutom redan tidigare det du skrev om att det inte måste handla om brott i juridisk mening. Jag talar om att använda termer som ”övergrepp” och ”förgrep sig på”. Om de var adekvata ska de naturligtvis användas, men av det som släppts har det inte framgått, tycker jag. Det är fel att inleda ett sexuellt förhållande med en 16-åring som är i beroendeställning men det är inte riktigt samma sak som att med våld tilltvinga sig sex, och så uppfattar jag orden förgrep och övergrepp.

 6. Anna skriver:

  Och min slutsats är att OM sådana begrepp överanvänds så förlorar i förlängningen offren mest på detta.

  Det som också framstår som oklart är varför flickorna mår dåligt än i dag (antagligen vet vi inte för att de inte tillfrågades). Men det har tidigare framkommit att en av dem anmälde prästen först när hon fick reda på att han hade relationer med en annan tjej också. Då kan man tänka att vilken kvinna som helst som är kär lider om hon får veta att hon långt ifrån var ”den enda”.

  Missförstå mig inte nu som att påstår att påkragningen var rätt och riktig och att jag misstror de unga kvinnorna, men oklarheter som de ovan tror jag just leder till att allt inte framstår som så självklart som många vill ha det till.