Det behövs fler ord för att beskriva och levandegöra erfarenheten av att leva utanför normer. Ett sådant ord som behövs är "normskugga", skriver Malin Elgborn, psykodramaterapeut med intresse för normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Normerna kastar skuggor som skymmer

malin elgborn 150pxDet behövs fler ord för att beskriva och levandegöra erfarenheten av att leva utanför normer. Ett sådant ord som behövs är ”normskugga”, skriver Malin Elgborn, psykodramaterapeut med intresse för normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Jag önskar mig fler vardagsord för heteronormen. Ord som inte är vetenskapliga, men gärna bygger på de som finns, etablerade begrepp som är väldigt bra som heterosexism, homofobi, hatbrott, att komma ut och dubbellivssituation till exempel, men kan vara för oprecisa när jag beskriver min vardag.

Ett ord som jag prövar är normskugga. Normskugga kunde användas i uttrycket att hamna i normskugga, en kan prata om att normskuggan breder ut sig över situationen, men också att den skingras eller att en kliver ut ur skuggan.

Vid mitt senaste mammografibesök var sköterskan på gott humör och hon började skoja om att det ofta är partnern som först märker förändringar i brösten. Men hon sa inte partner, hon pratade om män, så jag, som smittades av hennes goda humör, undrade med ett menande leende om det funkar lika bra med kvinnor. Hon tog det som att jag missförstått henne och förklarade lite mer om varför män kan vara så bra på att upptäcka förändringar i kvinnors bröst. Och jag gjorde ett försök till att förklara vad jag menade, att kvinnor kanske också kan upptäcka förändringar i kvinnors bröst. Sådär höll vi på ett par varv till tills jag fräste Men det är partners vi pratar om, eller hur? och så var det samtalet avslutat.

Heteronormen överskuggar hela situationen, hon ser inte vem hon har framför sig, för henne är jag som lesbisk helt osynlig, att jag protesterar mot det spelar ingen roll. Men jag är inte särskilt osynlig, hon är blind. Det är en dubbellivssituation, jag blir osynliggjord, jag försöker komma ut – men när jag återberättar det här för en god vän säger jag kanske hellre av vi fastnade i normskuggan, det var helt mörkt och vi tog oss inte ut.

Normskugga kom som en association till att vara i radioskugga. När en är i radioskugga når radiovågorna inte fram. När den norm som råder i situationen inte gäller mig, då når den inte fram till mig, det gäller inte mig, jag och mina erfarenheter hamnar i skuggan. Normskugga är besläktat med att komma ut, att komma ut ur garderoben, eller kliva ut ur skuggan.

Att vara i normskugga är att det icke-heterosexuella i mitt liv är osynligt för en eller flera i situationen. Men jag känner mig inte osynlig i de här situationerna. När jag är i normskugga kan du kanske inte se mig, men jag är inte osynlig.

Jag tänker på en arbetsplats jag var på tidigare, vi sitter och fikar och en kollega jag inte känner så väl, vi kan kalla henne Eva, säger plötsligt att ja, homosexuella kan ju inte få barn. Jag och en annan kollega, vi kan kalla henne Kerstin utbyter en hastig blick av samförstånd och hon säger till mig Jo då. Vi känner båda flera familjer med barn. Ingen av oss säger något till Eva och samtalet glider snabbt över i något annat. Visst kan vi beskriva det här som ett vanligt fall av osynliggörande, Eva osynliggör homosexuella föräldrar. Men min känsla var inte så mycket att bli osynlig, jag syntes tydligt för Kerstin och jag såg henne. Snarare var min känsla att Evas bild av föräldraskap var överskuggad av heteronormen, det spillde över på situationen och Kerstin och jag fick valet att stå kvar i skuggan eller att stiga fram.

Även om det finns likheter mellan att vara i normskugga och att bli osynliggjord, så är osyngliggörande för odynamiskt för att räcka till för den här situationen. Eva osynliggör icke-heterosexuella föräldrar. Men det är inte det enda som händer.

Vid radioskugga upphör kommunikationen, radiovågorna når inte fram. Normskugga tänker jag mig likadant, men med skillnaden att det uppstår en tystnad från båda håll, normen når inte hit, men det som pågår här när inte fram till dem som befinner sig inom normen. Normskugga kan vara ett ord jag använder tillsammans med människor som, liksom jag, märker av heteronormen i vårt vardagliga liv. Fokus flyttas från om jag syns eller inte, de jag pratar med ser mig, till hur heteronormen beter sig.

1 kommentar på “Normerna kastar skuggor som skymmer

  1. Karin M skriver:

    Kanonbra skrivet Malin!