Attacker mot moskéer har nyss skakat om landet. På fem år har attackerna mot moskéer i Sverige ökat med 26 procent.

Pegida är inte ”folkets röst”

Helena Myrstener

Attacker mot moskéer har nyss skakat om landet. På fem år har attackerna mot moskéer i Sverige ökat med 26 procent. Situationen i samhället har blivit mera hotfull mot muslimer. Som om detta inte vore nog kommer nu också ett försök av Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, sv. Patriotiska Européer mot islamiseringen av västerlandet, red.) att etablera sig i Sverige.

Pegida genomför denna måndag, den 9 februari, sin första demonstration i Sverige. Vintern i Sverige blir plötsligt ännu kallare. Staden de valt är Malmö. En stad som inte hämtat sig än från händelserna vid Limhamns torg då svenska nazister höll torgmöte inför valet i början av september förra året.

Pegida vill framstå som en ”folklig” rörelse och vara folkets röst. Pegida marscherar och manifesterar mot något som de betecknar som en ökad islamisering av Europa. Retoriken känns igen från antisemitismen men muslimerna är måltavlan, de är dessa som vill ta över Europa och tränga ut den västerländska kulturen.

Henrik Rönnquist, gallerist i Malmö är initiativtagare till Pegida i Sverige och i Norden. Rönnquist känner Malmö och vet att en demo av detta slag samlar många motdemonstranter. Möjligheten att få stor uppmärksamhet ökar då och när motståndet är kompakt, också vinna sympati.

Henrik Rönnquist är dömd för hets mot folkgrupp och anser att svenskar och muslimer inte kan leva sida vid sida. En av talarna i Malmö är gatukonstnären Dan Park som provocerat med grova afrofobiska motiv.

Park har i uttalanden också förnekat Förintelsen och vid ett tillfälle placerat en burk med ett hakkors på och texten Zyklon B utanför synagogan i Malmö. Zyklon B är namnet på den dödsgas som användes i de nazistiska förintelselägren. Park har också hyllat massmördaren Anders Behring Breivik.

Han har fällts ett antal gånger för hets mot folkgrupp och tycks nu gå vidare genom att tala i denna manifestation. Park är alltså beredd att bli förknippad med Pegida och därmed kan hans affischer också tolkas som ett ställningstagande mot alla människors lika värde.

Polisen i Skåne förbereder genom att samtala med demonstranter för att förhindra våld av det slag som skedde i Limhamn. Det lutar också åt att de kommer att bygga upp vad de kallar för fållor av kravallstaket, hålla motdemonstranterna där och på det sättet möjliggöra Pegidas manifestation.

Skånepolisen visar nu igen att de ger högerextrema och antidemokratiska krafter tillstånd att inta våra torg med ett människofientligt budskap. På detta sätt bjuder de också upp rasisterna till dans och medverkar till att människor som lever, bor och tror i Malmö och egentligen i hela vårt land, får anledning att känna sig rädda och hotade.

Detta borde inte ligga i den svenska polisens intresse. De borde istället vilja skydda människor från hets och hot. Det är orimligt av en svensk myndighet att skicka signaler om att de accepterar fördomar och intolerans. Yttrandefriheten måste användas under ansvar. Här borde polisen visa vägen och vara ett föredöme. När polistillstånd ges gång efter gång normaliseras ett kallare Sverige.

Motdemonstranternas mål på måndag i Malmö är att vara många och visa Pegida vad folkets inställning till mångfald verkligen är. Men det pågår en styrkemätning eller process i vår samtid mellan respekt och generositet å ena sidan, och fördomar, rädsla och rasism å den andra. Den processen måste vinnas. Något annat är inte möjligt.

5 kommentarer på “Pegida är inte ”folkets röst”

 1. Henrik Nelson skriver:

  Hej Helena!

  Jag tycker inte heller om Pegida. Men polisen ska inte göra någon som helst värdering av åsikter när de utdelar demonstrationstillstånd – varför din skrivelse om att polisen ”bjuder upp rasisterna till dans” samt ger folk i vårt land ”en anledning att känna sig rädda och hotade” känns otroligt märklig.

  Hade du hellre sett att människor inte får uttrycka sina åsikter på ett civiliserat och kontrollerat vis? Det är i så fall en åsikt en par med de som Pegida själva torgför.

  Två fel gör inte ett rätt.

  //Henrik

 2. Allan Karlsson skriver:

  Jag gjorde min militärtjänst de åren det rysliga pågick i Tyskland. Utrotningen av miljoner judar och mycket annat, förintelselägren var mycket tal om då.
  Vi var tacksamma för att vi slapp detta men min fråga, hur blir det nu i detta oroliga Europa? Judarna har tillfört vårt land mycket, hoppas de kan få fortsätta sitt verk.

 3. John Nilsson skriver:

  Helena Myrstener kommer ut som värdegrundsdemokrat, snarare än åsiktsfrihetsdemokrat. Här öppnar sig en avgrund mellan olika syner på demokrati, i synnerhet när Myrstener mer eller mindre förespråkar att bara åsikter som (enligt henne) ligger i polisens (eller överhetens/elitens) intresse ska tillåtas komma till uttryck på gator och torg. (Argumenterar Myrstener här för en politiskt styrd polisstat, eller vad är det fråga om egentligen?)

  Vad gäller en ökande mängd attacker mot moskéer och att ”Situationen i samhället har blivit mera hotfull mot muslimer”, går det ju också att framhålla att ett ökande antal svenska och europeiska muslimer ansluter sig till IS och liknande organisationer, och att situationen i samhället har blivit mera hotfull mot sekulära västerlänningar (och en hel del andra), när stridstränade och motiverade jihadister i allt större utsträckning kommer tillbaka till sina europeiska hemländer (och i vissa fall begår terrordåd där); länder som de antagligen mera betraktar som fientliga stater och som ett ”krigets hus” enligt islam. Inte ett ord från Myrstener om detta dock, och den formulering som Dagens Segloras egen Arne Carlsson har som tematisk överskrift på sin blogg, ”Fienden är den människa som beslutat sig för att inte dela hela bördan av världens komplexitet med dig”, gör sig påmind.

  Utförligt om åsiktsfrihetsdemokrati och värdegrundsdemokrati, från en ganska klok kvinna:

  http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

 4. helena myrstener skriver:

  ”Att polisen inte ska göra någon som helst värdering av åsikter när de utdelar demonstrationstillstånd” är rätt: demonstrationsrätten är en grundlagsskyddad rättighet.Samtidigt finns exempel på att Ny demokrati 1998 fick avslag på att demonstrera med hänvisning till att det fanns en tydlig koppling till nazism i den sökta demonstrationen. Men frågan är svår. Det är viktigt att värna om ytttrandefriheten.Samtidigt kan vi få betala ett högt pris om nazister och rasister blir allt mer accepterade, att deras åsikt anses vara självklara att framföra i det offentliga rummet.Min förhoppning är att polisen har sett till att utbilda sig och skaffa sig kunskap om de grupper som de idag väljer att ge polistillstånd.

  Men frågan är om yttrandefriheten i sig ska vara ett totalt mål som gör att inga hänsyn ska tas till de som offras och som redan tillhör de utsatta i ett samhälle.När yttrandefiheten och demonstrationsrätten används som rätten att få hävda vad som helst tror jag att vi hamnat fel.Även polistillstånd måste ses i sin samhälleliga kontext.
  Vad det gäller jihadisternas hot mot västerlänningar så vet vi ju att det är hot som också sätts i verket. Och det är djupt tragiskt och något som många muslimer och muslimska företrädare tar avstånd ifrån.Jihadisterna vill väl just detta: väcka rädsla och på så sätt, i ett alltmer polariserat och segregerat västerländskt samhälle, få fler anhängare att ansluta sig. Därför behöver vi än mer värna om ett samhälle som inte spelar de högerextrema krafterna i händerna.

 5. John Nilsson skriver:

  Uppskattar att du svarar, Helena Myrstener.