har sammanfattats av organisationen Representation project. Deras slutsats är att kvinnor fått ta större plats i media samtidigt som sexism och objektifiering ut sig.

Säg ifrån mot förlegade p-piller

Helena Myrstener

Sexismåret 2014 i media har sammanfattats av organisationen Representation project. Deras slutsats är att kvinnor fått ta större plats i media samtidigt som sexism och objektifiering ut sig. Detta drabbar också män som framställs i stereotyper.

Om vi frångår media så borde till sexismåret 2014 och tidigare år också, höra det faktum att forskningen kring p-pillret dröjt så länge. Kvinnor har mått dåligt och fått försämrad livskvalité av att använda detta preventivmedel. Men ingen tycks på riktigt ha brytt sig om dem och tagit reda på varför. Forskare vid Karolinska institutet har nu bestämt sig för att, sent omsider, göra det.

När över en halv miljon kvinnor i Sverige använder detta hormonpreparat kommer denna forskning igång inte en dag för tidigt. Det är klarlagt att kvinnor nu bestämmer sig för att sluta med p-piller, främst i åldrarna 25-34 år, på grund av biverkningar som nedstämdhet, melankoli och minskad sexlust. Det är väl känt att vården i Sverige inte har högsta betyg i bemötandet av kvinnor. Kvalitén på vården är ofta könsrelaterad och när läkare ska skriva ut medicin är männen prioriterade och får de dyrare läkemedlen.

2014 fyllde p-pillret femtio år. Utan tvekan betydde det nya pillret enormt mycket för kvinnors frihet, självbestämmande och sexualitet. Tabletten var helt grundläggande för vårt samhälles utveckling och jämställdhet. Till p-pillrets mörkare historia hör också att det första pillret innehöll så mycket östrogen att det inte skulle tillåtits idag. Biverkningarna kunde vara svåra och 1972 kom den första rapporten om blodpropp som åtföljdes av larm om hjärtinfarkt och risken för bröstcancer.

För att komma tillrätta med sina försummelser gentemot kvinnor borde den svenska sjukvården nu aktivt gå in i ett påverkansarbete gentemot läkemedelsindustrin och se till att slutföra svenska kliniska studier på ett manligt p-medel. Den medicinska tekniken finns utvecklad men läkemedelsföretagen säger blankt nej. De stoppar alltså detta med hänvisning till att män bl.a. anses ha svårare för att tolerera eventuella biverkningar och att de skulle konkurrera med sig själva om de också sålde till män. Samtidigt har de visat noll intresse att sponsra forskning om varför kvinnor mår dåligt av p-piller. De är inte beredda att ta något ansvar alls för ett läkemedel som de tjänar pengar på.

Självklart har det varit bekvämt att det är kvinnor som bär och tar ansvaret inte bara för sitt eget sexliv utan också för mannens. Så till den milda grad bekvämt att det blivit ”tingens ordning” att det ska vara så. Till den patriarkala bilden av mannen hör också att han i sin manlighet ständigt ska vara fertil. Att kvinnor har stoppat i sig hormoner dag ut och dag in, år efter år, är en ojämlikhet och ett slit och släng sätt att se på kvinnors kroppar och hälsa som både politiker och sjukvården i detta land borde vara intresserad av att komma tillrätta med. Även för jämlikhetens skull och för att ge människor förutsättningar för en ansvarsfull sexualitet.

Ingen kan längre förvänta sig att läkemedelsindustrin ska tillverka ett p-piller för män även om möjligheterna finns. Det har inte hänt någonting på alla dessa år, det har inte funnits någon vilja. Det tyder på en stockkonservatism inom denna bransch och en syn på både män och kvinnor som inte är försvarbar.

Tyvärr har inte heller männen själva ställt sig på barrikaderna och krävt ett p-medel utöver kondomen även om många säkert önskar sig ett sådant och i sina värderingar befinner sig långt från läkemedelsföretagens patriarkala människosyn.

Återstår då att politikerna och sjukvården, inte minst för att få ner abortsiffrorna och för att kvinnors kroppar och hälsa är viktiga, tar ansvar för opinionen och driver den. Nu och inte i morgon. Är kvinnor värda något eller inte?

1 kommentar på “Säg ifrån mot förlegade p-piller

  1. Patrik Öbrink skriver:

    Det är bättre att kvinnor och män tar ansvar för sin egen sexualitet och idkar avhållsamhet, håller sig till säkra perioder när de inte vill ha barn och i övrigt bara är sexuellt aktiva inom ramen för äktenskapet.