Lunds andaktsmöte/Kväkarna, uttrycker sitt stöd för de 380 pastorer ifrån frikyrkorna som tagit avstånd från den människosyn som SD representerar, skriver deltagarna i Lunds andaktsmöte/Kväkarna. “Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless.

”Var medmänniska, inte motmänniska”

Lunds andaktsmöte/Kväkarna, uttrycker sitt stöd för de 380 pastorer ifrån frikyrkorna som tagit avstånd från den människosyn som SD representerar, skriver deltagarna i Lunds andaktsmöte/Kväkarna.

“Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act.” Dietrich Bonhoeffer, kristen teolog som avrättades av nazister den 9 april 1945.

Lunds andaktsmöte/Kväkarna, vill med denna korta text uttrycka sitt självklara stöd och den djupaste respekt för de 380 stycken pastorer ifrån frikyrkorna som rakryggat och efterföljansvärt tagit avstånd från den livsfientliga och inhumana människosyn som SD representerar. Kväkarna har ingen fast lära men vi följer några okränkbara principer: ickevåld, tolerans och jämlikhet.

Människovärdet får aldrig mätas i pengar och statistik. De globala flyktingströmmarna är en av vår tids största humanitära utmaningar och vårt gemensamma mänskliga ansvar. Den kyla som visas i hatretorik och i förnekandet av svår mänsklig utsatthet som krig, terror, klimatförändringar och ekonomiska orättvisor innebär, är en våldshandling som Lunds andaktsmöte kraftfullt säger nej till.

Om vi som medmänniskor inte möter mänsklig nöd med kärlek, förståelse och medmänsklighet, strider det mot kväkarnas tro att det finns lite av Gud inom varje människa. Vi tolkar Bibeln och andra heliga skrifter olika men att utnyttja heliga skrifter i ondskans och mörkrets tjänst är inte att leva och verka i ljuset.

Lunds andaktsmöte delar slutsatsen som finns i uppropet ”vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans. Att hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra”. Den som inte tydligt och klart i både ord och handling markerar sitt nej när människohat, fördomar och avhumanisering sprider sig som en livshotande samhällssjukdom i Sverige, ägnar sig åt medlöperi.

Lunds andaktsmöte/Kväkarna

Kommentarsfältet är stängt.