Förra året publicerade den större ungerska dagstidningen en artikel som uppmanade till etnisk rensning av landets romer. "De här djuren borde inte få existera", skrev författaren, som även är medgrundare till regeringspartiet Fidesz.

Människovärdets förkämpar behöver höras tydligare

Förra året publicerade den större ungerska dagstidningen en artikel som uppmanade till etnisk rensning av landets romer. ”De här djuren borde inte få existera”, skrev författaren, som även är medgrundare till regeringspartiet Fidesz. I EU reagerar inget av Fidesz allianspartier. Människovärdet är hotat, och motkrafterna måste bli synligare, skriver Martin Lind.

Det är lätt att gripas av berättelsen. Jag ser filmen ”Ida”, den polska film som berättar om kvinnan Anna i klostret. Det är en spänstig story om en ung kvinna som växt upp i ett kloster på landsbygden i Polen efter andra världskriget. Hennes föräldrar har dött i kriget. Nu är det dags för hennes löften. Hon ska bli nunna på riktigt. Det är bara ett problem. Abbedissan kräver att hon först återvänder till sin födelsebygd och möter den enda kvarvarande släktingen, moster Wanda.

Berättelsen snubblar nästan av oförutsägbara inslag. Anna är egentligen judinna, berättar Wanda. Anna heter egentligen Ida. Hennes föräldrar avrättades under kriget, men sannolikt av polacker, inte av de tyska nazisterna. Så börjar Idas vandring genom förälskelse och möten med ogina, smått giriga landsmän innan hon får se den skogsdunge där hennes föräldrar ligger begravda och får vara med om att deras kvarlevor begravs i en riktig grav.

Filmen har kritiserats för att vara alltför politiskt korrekt. Efterkrigstidens Polen får alla plus i filmen: yttrandefrihet, öppenhet kring den grova polska antisemitismen (enligt många alltjämt livskraftig), den blivande nunnans förälskelse och det slutliga beslutet att återvända till klostret. Det senare blir mest av en antydan i filmen.

Men trots kritiken kvarstår en berättelse som griper. Vi upptäcker människan bakom dräkten, människan med ett hisnande livsöde. Människan som bär på kärlekens överväldigande krafter, trots barndom och ungdomstid i klostermiljö.

Filmen bidrar till respekten för den enskilda människan, för människovärdet. Det är stort även om storyn kunde varit ännu bättre. Varje ny berättelse som hjälper oss att hålla fast människovärdet utgör ett väsentligt bidrag.

Vi upplever idag en tid när människovärdet ständigt hotas och står på spel. Då är varje motdrag viktigt, utomordentligt angeläget.

Sedan en tid arbetar jag regelbundet i Storbritannien. Där finns ett så kallat patriotiskt parti som kallar sig UKIP (United Kingdom Independence Party). Ukip fick 27,5% i EU-valet i år och blev därmed Storbritanniens största parti i EU-parlamentet. De tillhör samma allians som Sverigedemokraterna.

I Ukips program ingår en rad typiska inslag för de nationalistiska partierna i Europa: utträde ur EU, lägre skatter, större personligt ansvar. Mycket känns igen från högerpropaganda världen över.

Men när Ukip kräver att inga invandrare ska tas emot som inte kan hosta upp fem års finansiellt stöd för skola, hälsovård och uppehälle för hela familjen blir man mörkrädd. De ska betala innan de kommer. Sedan kan staten ta pengar från denna första inbetalning. Hela upplägget innebär en omfattande diskriminering mot dem som har mindre ekonomiska resurser. Det är helt enkelt ett upplägg för att välkomna världens överklass, inga andra.

Ännu värre scenarier äger dagligen rum i Ungern. Där är inte bara Sverigedemokraternas systerparti Jobbik starka utan även det regerande högerpartiet Fidesz med auktoritära drag har vunnit tvåtredjedelsmajoritet i parlamentet. Det behövs knappast något Jobbik i Ungern. Regeringspartiet sköter tillräckligt mycket av den auktoritära, nationalistiska, diskriminerande politiken.

Politisk lojalitet med Fidesz krävs snart på alla vitala poster i landet: i rättsväsendet, i skolorna och i massmedia. Tre vitala områden för ett levande samhälle. Den katolska kyrkan tycks slicka medhårs liksom delar av den reformerta kyrkan.

Förra året publicerades i en större dagstidning Magyar Hirlap en utmanande krönika av tidningens stjärnkrönikör Zsolt Bayer. Han skrev i januari 2013: ”Fakta är nämligen följande: En betydande del av romerna är olämpliga för samexistens. De kan inte leva tillsammans med människor. De här romerna är djur och beter sig som djur. De vill para sig där och då med den som de ser. När de möter motstånd så dödar de.”

Bayer fortsätter utan skrupler: ”Man ska inte förstå och tolerera, man ska vedergälla. Och just här begår den politiskt korrekta delen av den idiotiska västvärlden den största synden. Utifrån beräknande och egenintresse agerar de som om man kunde tolerera, förstå och till och med respektera dessa djur oavsett vad de gjort, som om dessa skulle ha gjort sig förtjänta av att få respekt och mänsklig värdighet.”

Krönikan slutar med en konsekvent hatpropaganda: ” De här djuren borde inte få existera. Inte på något sätt. Det här måste lösas, omedelbart och på vilket sätt som helst.” (Citat från G. Byström, Tystnadens triumf. Ordfront 2014, sid 171f.)

Detta är inte bara diskriminering, rasism – här handlar det öppet om förintelse. Författaren är dessutom ohotad, vän med premiärministern och en av grundarna av partiet Fidesz. Krönikan får inga konsekvenser för författaren. Han fortsätter att skriva som om denna krönika var helt i sin ordning.

Ingen gör något åt det. Fidesz tillhör samma allians som Kristdemokraterna i Tyskland, Tories i Storbritannien, Moderaterna och Kristdemokraterna i Sverige. Fidesz har mäktiga bundsförvanter. Det bidrar till att ingen ingriper för att stoppa den pågående kränkningen av människans värde.

*
Människovärdet i Europa står på spel.
Det är dags för alla som vill värna människans värde att samlas till gemensam aktion. Hotet är starkt.
Men motkrafterna är större. Bara det kunde synas och bli tydligt för alla.

Kommentarsfältet är stängt.