När religioner kritiseras är religionskrig och religiöst legitimerat våld ett vanligt skäl. Idag kommer ofta islam i fokus för kritiken.

”Helig fred” är mer än frånvaro av krig

Hanna Stenström

När religioner kritiseras är religionskrig och religiöst legitimerat våld ett vanligt skäl. Idag kommer ofta islam i fokus för kritiken.Vi får därför inte glömma att Bibeln och kyrkohistorien inkluderar krig i trons namn. Bibelns grövsta skildringar av gudomligt sanktionerat våld finns i Nya testamentets texter om eviga straff. Även kristna har fört ”heliga krig”.

Därför har vi som identifierar oss som kristna ansvar för att aktivt välja sådant i vår traditions mångfald som går att använda när vi formar tro som inspirerar strävan efter ”helig fred”. I en historia där kristna fört grymma krig de kallat ”heliga” är detta ett ställningstagande, inte en självklarhet. I arbetet med att forma tro och praxis för helig fred har kristna bundsförvanter bland muslimer, judar och människor från andra traditioner. Uppgiften engagerar idag kyrkor och enskilda kristna i hela världen.Vi kan lära känna arbetet och delta i det under nästa vecka.

På söndag, 16 november, firas nämligen Söndagen före Domsöndagen. Bibeltexterna denna och nästa söndag talar om dom och i vissa fall eviga straff. De kräver av oss att vi väljer hur vi tolkar dem. De går att tolka som bilder för att vi har ansvar för våra liv. Då perspektiven i dessa bibeltexter ofta är globala kan de tolkas som texter om den enskildes medansvar för hur det går med världen. Under 1900-talet formades en tolkningstradition som läser sådana apokalyptiska texter,inklusive Uppenbarelseboken, som symboliska berättelser om att Gud är starkare än diktatorer och orättfärdiga strukturer, som läser apokalyptiska visioner som uttryck för människors hopp om en värld i fred och rättvisa.

Sedan flera år fokuserar kyrkorna i Sverige under veckan mellan Söndagen före Domsöndagen och Domsöndagen på globala sociala frågor, internationell solidaritet och strävan efter rättvisa. Veckan kallas nuförtiden ”Globala veckan”. I Svenska kyrkan kulminerar den i Domsöndagens kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete med katastrofhjälp samt långsiktiga insatser för en rättvis och hållbar värld.Varje år har veckan ett tema. I år är det ”Helig fred”. I veckans gudstjänster och arrangemang ska fokus ligga på kristna kyrkor och organisationers roll som fredsskapare, här hemma och globalt.

FAKTA

Kyrkornas globala vecka pågår 16-23 november och arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionrådet tillsammans med Diakonia, Kristna fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För mer info, se www.skr.org

”Helig fred” är, enligt Sveriges kristna råd, inte bara frånvaro av krig. Den inkluderar rättvisa. Globala veckan fokuserar också på fred i alla relationer och arbete mot könsrelaterat våld i nära relationer. Det våldet har i vissa kristna sammanhang legitimerats av föreställningar om att Gud vill kvinnors underordning under män, en underordning som får upprätthållas med våld. Den legitimeringen är främmande för många idag, men våldet finns kvar. Därmed handlar strävan efter helig fred om världens konflikter och om vår egen vardag.

Låt oss alltså delta i Globala veckans gudstjänster och verksamheter om helig fred, för helig fred, och själva söka vägar att verka för helig fred – i världen och vår närhet.

Kommentarsfältet är stängt.