Jernhusen i Linköping har gjort klart att de inte vill ha tiggande EU-medborgare på sina stationer. Deras utspel har väckt starka negativa reaktioner.

Linköping öppnar härbärge för fattiga EU-migranter

Jernhusen i Linköping har gjort klart att de inte vill ha tiggande EU-medborgare på sina stationer. Deras utspel har väckt starka negativa reaktioner. Men Linköpings kommun och Stadsmissionen kommer även i år att hjälpa hemlösa EU-medborgare med husrum, med ett natthärbärge i Ryttargårdskyrkan.

Kommunen har tillsammans med Stadsmissionen och Hjärta till hjärta gjort en gemensam studieresa till Rumänien. Efter resan har Linköpings kommun, Svenska kyrkan, Stadsmissionen och Hjärta till hjärta formulerat en gemensam ståndpunkt, som utgår ifrån att de människor som kommer till Linköping ska bemötas med värdighet och respekt och att insatser ska göras för att lindra den nöd som de utsätts för. Parterna är också överens om att långsiktigt arbeta för en politisk lösning.

Eva Lindh kommunalråd Linköping– EU-medborgare kommer hit för att de lever under extremt fattiga förhållanden. På lång sikt måste deras förhållanden i hemländerna förbättras, men på kort sikt måste vi ge dessa människor ett värdigt bemötande när de befinner sig här, säger kommunalrådet Eva Lindh(S).

Natthärbärget drivs av projektet Crossroads, och erbjuder bland annat rådgivning till EU-migranter, lunchservering och möjlighet att sköta tvätt och hygien. Härbärget har plats för maximalt 20 övernattande, men Stadsmissionen har kontakt med ett 60-tal EU-migranter i Linköping. Därför fördels platserna varje natt i form av övernattningsbiljetter.

– Vi kan inte hjälpa alla samtidigt, men vi hjälper människor med det mest akuta. I grunden är det här en politisk fråga på lokal, nationell och internationell nivå, säger Lars Linebäck, direktor för Linköpings Stadsmission.

Linköpings kommun stödjer projektet Crossroads ekonomiskt med 2,5 miljoner kronor fram till hösten 2015. Kostnader för mat, kläder filtar och hygienartiklar delas mellan kommunen och Stadsmissionen.

1 kommentar på “Linköping öppnar härbärge för fattiga EU-migranter

  1. åke johansson skriver:

    se ovanst. komm.