Regeringen tar ett stort kliv åt fel håll genom att låta hela 85 procent av de ökade kostnaderna för flyktingmottagande belasta biståndsbudgeten. Det ökar urholkningen av biståndet för flyktingmottagande från 13 procent 2014 till 21 procent 2015 skriver Forum Syd i ett pressmeddelande.

Forum Syd beklagar urholkning av biståndsbudgeten

Regeringen tar ett stort kliv åt fel håll genom att låta hela 85 procent av de ökade kostnaderna för flyktingmottagande belasta biståndsbudgeten. Det ökar urholkningen av biståndet för flyktingmottagande från 13 procent 2014 till 21 procent 2015 skriver Forum Syd i ett pressmeddelande.

– Det är bara att beklaga att den nya regeringen väljer att förvärra urholkningen. Sverige har möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande utan att kostnaderna ska belasta biståndsbudgeten. På det här sättet fortsätter regeringen tyvärr att ställa utsatta grupper mot varandra, säger Annica Sohlström, generalsekreterare i Forum Syd.

Men det finns också goda sidor i budgeten: finansieringen av den globala gröna klimatfonden på i sammanhanget blygsamma 500 miljoner kronor ligger utanför biståndet, och är därmed i verklig mening additionell.

Forum Syd ser också positivt på att regeringen i frågan om åtgärder mot internationell skatteflykt välkomnar en automatisk rapportering om banktillgodohavanden mellan länder, vilket bland annat leder till att skatteparadisen blir allt mer öppna. En annan positiv markering är att regeringen ser att offentlig upphandling som görs på rätt sätt kan bli en faktor som driver på för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Kommentarsfältet är stängt.