På onsdagen ställdes fem personer inför rätta i Jönköping anklagade för att med psalmsång ha utgjort ett hinder för en nazistisk demonstration att passera. Bland de åtalade fanns Mattias Irving, redaktionschef på Dagens Seglora, och krönikören Isak Gerson.

Rättegång mot psalmsång blev till etikseminarium

På onsdagen ställdes fem personer inför rätta i Jönköping anklagade för att med psalmsång ha utgjort ett hinder för en nazistisk demonstration att passera. Bland de åtalade fanns Mattias Irving, redaktionschef på Dagens Seglora, och krönikören Isak Gerson.

Det nazistiska partiet Svenskarnas parti hade fått demonstrationstillstånd 1:a maj av polismyndigheten. Detta tillstånd hade väckt stark kritik och utanför Sofiakyrkan arrangerades en gudstjänst med klockringning i protest mot att nazisterna skulle få demonstrera. De fem åtalade demonstranterna hade deltagit i gudstjänsten och valde sedan att förlänga den med ytterligare psalmsång. Avsikten var att förhindra att demonstrationen genomfördes då polisen lovat att inte släppa iväg demonstrationen förrän gudstjänsten var slut.

Åklagaren Lisa Hedberg konstaterade att personerna har trotsat polismans befallning och därmed stört den allmänna ordningen. Ett solklart fall av ohörsamhet mot ordningsmakten.

– Det handlar inte om ideologi. Det handlar om att de inte lydde en polismans befallning och har därmed begått ett brott, sa hon under sin slutplädering.

För försvarsadvokaten Tomas Fridh och de åtalade var denna förenklade bild av vad som hänt inte relevant. Samtliga åtalade nekade till brott. De hävdade rätten till nödvärn med hänvisning till att Svenskarnas Parti begår brottet ”hets mot folkgrupp” när de demonstrerar med nazistiska symboler. Nazisterna använder en hjälm som kallas för skräckhjälmen. Den består av fyra runor som utgör livets träd och dessa nazistiska symboler i kombination med hetsande slagord och vad som står i deras partiprogram utgör brottet hets mot folkgrupp.

Vidare hävdade de åtalade att om rätten inte bedömer att det föreligger nödvärn så ska åtalet ogillas med hänsyn till religionsfriheten och vad som sägs om allmän sammankomst.

När de åtalade började sitt försvar förvandlades det som varit ett enkelt ordningsärende till ett etikseminarium där det framkom att Sverige har fått hård kritik från FN för att öppet nazistiska partier får organisera sig och verka.

Mattias Irving hänvisade till historiska anknytningar med både personliga och principiella trådar:

– Min bakgrund sträcker sig till 1933 när det första ”barmhärtighetsmordet” på en funktionshindrad genomfördes av nazisterna. 1939 kom en order som heter T4. Det ledde till att 30 000 funktionsnedsatta mördades för att de hade genetiska defekter som nazisterna inte tyckte om.

Han menade också att det har skett en glidning i det svenska rättsväsendet. För några år sedan hade det varit otänkbart att nazister skulle tåga genom Jönköping på arbetarnas dag, 1 maj.

Isak Gerson hänvisade till ett djupare rättsbegrepp och hävdade:

– Att acceptera nazistmarscher kan aldrig vara kärleksfullt eller förenligt med min kristna tro. Era lagböcker kan inte döma om jag är skyldig eller inte.

Medan Mikael Risenfors, som förde egen talan hade en omfattande biblisk grund för sitt deltagande i protesterna och berättade:

– När jag ser nazisterna på gatan ser jag också gaskamrarna. Det är ett reellt hot mot vårt samhälle.

Försvarsadvokaten reste ytterligare frågetecken omkring gripandet av 5 psalmsjungande demonstranter och redogör för att det fanns tre blockeringar utmed den utstakade demonstrationsvägen för SVP. Två utgjordes av autonoma och maskerade demonstranter och av dessa skedde inga gripanden.

Rättegången har rönt stor uppmärksamhet i media och i Dagens Arena skriver Henrik Arnstad under rubriken ”Sjunga psalmer mot nazism är hjältedåd – inte brott”:

”Onsdagens rättegång är en skam för Sverige. Onsdagens rättegång är en skymf mot demokratin. Onsdagens rättegång är ett hån mot alla de miljoner människor som mördades av de nazistiska barbarerna 1933-1945.
Därför kräver jag, i den svenska demokratins namn: Frikänn de åtalade!”

Domen meddelas om en vecka. Åklagaren yrkade på 30 dagsböter som är det lägsta straffet som kan utdömas.

1 kommentar på “Rättegång mot psalmsång blev till etikseminarium

  1. Henrik Larsson skriver:

    Tack till er som tagit hundvakten mot nazismen.