Tala väl om din nästa och tolka allt till det bästa. Så vill de som inbjuder till valurnorna på söndag att vi som röstar skall förstå just deras politik.

Säkerhetspolitik stavas ”fred”

Ann-Cathrin Jarl

Tala väl om din nästa och tolka allt till det bästa. Så vill de som inbjuder till valurnorna på söndag att vi som röstar skall förstå just deras politik. Alla partier framställer sig själva som lösningen på alla svåra frågor. Men de vanliga partierna, de som vi lärt känna i många år och vars politik har misslyckats på flera punkter – vad är det med dom, vad tror dom om oss, väljarna.

Dom kan frågorna, dom har sökt lösningar på många sätt och landet är nog i god ordning. Men hur kan det vara så svårt att tala om vilka frågor det råder samstämmighet och vilka som skiljer partierna åt. Hur kan det vara så svårt att genomföra det man är enig om? Folket skriker efter kompromisser och effektivitet i genomförandet, implementering.

Sedan finns det extremt viktiga frågor som partierna undviker.

Där det bränner till är säkerhetspolitiken. Sverige har varit och är möjligen fortfarande i krig i Afghanisan – där har vi militär trupp under Natos befäl. Våra 200 år av fred är över. Och med inriktningen på svenska försvaret för insatsstyrkor istället för invasionsförsvar kommer krigsinsatserna att öka. Inget land vill ta ansvar så i den globala byn delegeras ansvaret till Nato.

Vi vet att de största partierna och flera små prioriterar medlemskap i Nato. Tydligast är Folkpartier liberalerna. Enda anledningen till att frågan inte kommer upp tydligare är att svenska folket inte vill bli medlemmar i Nato. Vårt formella Natosamarbete har just uppgraderats genom att låta deras trupp och flyg använda svenskt territorium för sin snabba insatsstyrka.

Men vi kan säga nej. Fan tro’t. Sedan lång tid övar Nato över Sveriges och Finlands och Norges nordliga områden i Nordic Battle Group. Nonchalansen mot djur och natur och folk i dessa områden är ett ytterligare tecken på att Nato står våra politiker nära. Försvaret har begärt utökade områden för sin utprovning av skjutvapen, i Göteborgs skärgård bl.a. och hit är många länder välkomna att pröva sina vapen. I Uppsala är ett av våra viktiga vattenområden, Uppsalaåsen, stängd på grund av blyförgiftning som misstänkts komma från det lokala skjutfältet. Miljöförstöringen är enorm.

Oron i Ukraina, Mellanöstern, Iran och Irak har gjort att många talar för svensk upprustning. Tex den lokala KD riksdagsmannen som går ut med budet om ett starkt försvar.

Hela idén om ett starkt försvar är sanslös. Alla dessa vapen som vi i Sverige säljer över hela världen, uppenbart eller fördolt, skapar ingen fred, Titta på Libyen, detta arma land och dessa arma människor. Män med vapen som saknar sammanhang och hem och arbete begår brott som dom aldrig i sin vildaste fantasi hade tänkt. Ge dom pengar istället för vapen. Ge Afghanistan pengar i stället för vapen och militärer. Tänk Marshallhjälpen där länderna i Europa fick hjälp att bygga sina länder efter andra världskriget.. Använd Jas-pengarna till fredlig utveckling, för romer i Sverige och i Rumänien, stärk integration av invandrare.

Ingen höjer på ögonbrynen när Sverige beställer fler Jasplan – som tack och lov inte går att sälja.

Nästan alla politiker stämmer in i kören som kräver ökade försvarsanslag. Sverige producerar och säljer vapen i en omfattning som per capita gör oss till världens tredje vapenexportör. Vi är välbeväpnade! Men armén är ingen attraktiv arbetsplats. Våra unga män vill inte ut i krig i insatsstyrkor som skall ersätta vårt invasionsförsvar. Vi vill ha fred i den globala byn och vi vill veta vem som kan leverera. Säkerhetspolitik stavas fred!

Kommentarsfältet är stängt.