Universitetskanslersämbetet kritiserar den nybildade Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala för vilseledande information till studenter. På hemsidan angavs det att grundkursen ger 60 högskolepoäng.

Vilseledande löften från teologisk högskola

Universitetskanslersämbetet kritiserar den nybildade Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala för vilseledande information till studenter. På hemsidan angavs det att grundkursen ger 60 högskolepoäng. Det är bara det att skolan saknar högskolestatus uppger UNT.

Personerna bakom den nya högskolan var de tidigare medarbetarna på Livets ords teologiska seminarium, Lots, som nyligen lades ned. Enligt Anders Gerdemar, som var rektor vid Lots, sker utbildningen i samarbete med Oral Roberts University men nu frikopplad från Livets Ord.

En tidigare ansökan för att ge utbildningen rätt till studiebesök gjordes när utbildningen arrangerades i Livets ords regi. Men Universitetskanslersämbetet slog då fast att utbildningen brister på samtliga punkter som måste uppfyllas för att ge rätt till studiebesök. Lärarkapacitet och lärarkompetens, utbildningsmiljö, styrdokument och kurslitteratur såväl som säkring av målen i högskoleförordningen.

– Ett genomgående problem är att utbildningen inte är konfessionsneutral och inte först och främst vilar på vetenskaplig grund, säger Magnus Johansson vid Universitetskanslersämbetet till UNT.

Kommentarsfältet är stängt.