[caption id="attachment_8451" align="aligncenter" width="438"] Så här kan Guds Hus se ut i framtiden, skriver Nacka församling på sin hemsida.[/caption] Bakslag för konservativa när Svenska kyrkans överklagandenämnd fastslår att Nacka församling kan fortsätta sitt arbete med Guds husprojektet.

Klartecken för Guds hus

Så här kan Guds Hus se ut i framtiden, skriver Nacka församling på sin hemsida.

Så här kan Guds Hus se ut i framtiden, skriver Nacka församling på sin hemsida.

Bakslag för konservativa när Svenska kyrkans överklagandenämnd fastslår att Nacka församling kan fortsätta sitt arbete med Guds husprojektet.

Guds hus är ett projekt som upprättar en moské och en kyrka sida vid sida, med en öppen gångväg mellan byggnaderna. Projektet har mött hård kritik inom främst konservativa delar av kristenheten. Bland annat har tidningen Dagen kallat projektet ”religionsdialog som går över styr”.

Anders Lundberg, kyrkofullmäktigeledamot för konservativa Frimodig kyrka, har motsatt sig projektet från första början. Han har anmält det först till Domkapitlet, och därefter till Överklagandenämnden, sedan församlingen friats i domkapitlet. När det första friande beslutet kom menade Lundberg att församlingar numera lika gärna kan starta tivolin och gruvbolag.

I sitt beslut vilar sig Överklagandenämnden på Domkapitlets beslut, som tar fasta på att religionsdialog har blivit en viktigare del av kyrkans missionerande uppdrag:

”Som Domkapitlet närmare redovisat har utvecklingen lett till att bedrivande av mission numera enligt fast praxis har en vid betydelse och anses innefatta dialog och samarbete med företrädare för andra religioner.

Vad som förekommit i Överklagandenämnden ger inte anledning till någon annan bedömning än den som domkapitlet har gjort. Således kan det inte anses att kyrkofullmäktige genom det klandrade beslutet – vilket för övrigt inte innebär att församlingens medel tas i anspråk – fattat ett beslut som hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen eller överskridit sina befogenheter.

Överklagandet ska följaktligen avslås.”

5 kommentarer på “Klartecken för Guds hus

 1. Jag tror att ni menar allvar med religionsdialog när ni släpper in Scientologerna.

 2. Anders Lundberg skriver:

  Notisen är helt korrekt men jag vill bara lägga till några saker.
  De teologiska ledamöterna instämmer i beslutet och tillägger för egen del att beslutet ”tangerar gränsen för vad som kan vara tillåtet för en församling inom Svenska kyrkan”. Möjligen har vi alltså i detta utslag en gräns för var religionsdialogen i Svenska kyrkan går, nämligen i möjliggörande av annan religions faktiska verksamhet.

  Vidare har ledamöterna haft tillgång till allt relevant material samt församlingens försvar för sitt beslut. Angående detta säger samma ledamöter att beslutets ”teologiska implikationer” ”borde ha utretts grundligare”. Kanske hade en sådan utredning redan i ett inledande skede kunnat stilla de kritiker som menade att projektets utformning ifrågasätter vissa centrala delar av den kristna förkunnelsen?

  Flera frågetecken kvarstår dock avseende den större situationen i kyrkan. Om man till exempel går tillbaka till domkapitlets skäl för sitt avslag bortses det helt ifrån beslutet koppling till faktisk verksamhet. Spelar det någon roll att den verksamhet som skall gynnas motsäger den kristna tron? Nej tycker domkapitlet, det viktiga är att beslutet kan motiveras utifrån det nutida missionsbegreppet. Jag är mycket skeptisk till om detta skulle hålla under andra förutsättningar.

  Det hade verkligen varit intressant att se en prövning av ett församlingsbeslut i viss motsättning emot vedertagen kyrkosyn t.ex. startandet av ett tivoli för att ge människor arbetstillfällen, skänka människor glädje och avslappning på fritiden, skapa möjligheter för människor att mötas etc. etc. – dvs. alla dessa nyckelbegrepp som uppfattas som viktiga i det nutida missionsbegreppet. Dock förstår jag att referensen till tivoli och gruvbolag är något ad hoc i sammanhanget. Meningen med uttrycket var inte att polarisera mellan olika intressegrupper mer än nödvändigt.

 3. […] Dagens Seglora skriver i en artikel, triumferande: ”Bakslag för konservativa när Svenska kyrkans överklagandenämnd fastslår att Nacka församling kan fortsätta sitt arbete med Guds husprojektet.” Visst, så är det, konservativa eller inte, de som protestrat och överklagat, har inte fått rätt, utan projektet kan fortsätta. Däremot bör diskussionen fortsätta. Det finns mycket jag som lekman ställer mig frågande till. […]

 4. Hej! Tanken med Guds hus projektet är inte att påverka de andra religionerna, eller ta medlemmar från dem. Detta gör ju att Svenska kyrkan fortfarande följer missionsbefallning, men har religionsdialog. Har jag fel?

 5. Anders Lundberg skriver:

  Hej Kristoffer.

  Enligt min mening är inte det viktigaste de principiella uttalandena man gör om exempelvis förhållandet mellan religionsdialog och missionsbefallningen. Detta behandlar domkapitlet och är också den ”praxis” som överklagandenämnden hänvisar till. Viktigare är hur det arbete man bedriver gestaltas i det enskilda fallet, exempelvis vad som sägs i förkunnelse och vad det kan bero på.

  Att konstatera att man både kan stå för sin kristna tro och samtidigt möta företrädare för andra religioner är värdelöst i de fall som man uppträder på ett sådant sätt att man inte står för sin kristna tro.

  Vi ska naturligtvis samarbeta med alla människor av god vilja, vare sig de är muslimer, humanister eller andra. Men vår uppgift är över allt annat att peka på Jesus.