Den 26 augusti landade SvP i Linköping under sin valturné. Domprosten i Linköpings stift, Peter Lundborg, gick ut med ett om hur kyrkan där skulle agera.

Låt klockorna ringa

Helena Myrstener

Den 26 augusti landade SvP i Linköping under sin valturné. Domprosten i Linköpings stift, Peter Lundborg, gick ut med ett pressmeddelande om hur kyrkan där skulle agera. Peter Lundborg meddelar då att någon klockringning inte skulle ske.Han anser att det är ”kontraproduktivt och farligt” att Svenska kyrkan utmålar en specifik grupp som ”huvudfiende”. Domprosten Lundborg menar också att Svenska kyrkan med sitt agerande blivit SvP:s största PR-organisation med klockringning och gudstjänst.

På första maj i Jönköping trädde en mycket tydlig kyrka fram. Ingen kunde tveka på var den kristna kyrkan där stod när SvP demonstrerade. Klockorna ringde en timme för fara, utomhus-gudstjänst firades och ickevåldsaktionen Psalmer mot nazism genomfördes. Sedan dess har kyrkklockorna ringt i städer som Helsingborg, Norrköping, Visby, Växjö, Sveg och Gävle. Slutsatsen efter detta blev att en stark antirasistisk rörelse med en vilja till tydlighet och manifestation hade fått ett genomslag i Svenska kyrkan.

Nu är det viktigt att den antirasistiska rörelsen inom kyrkan inte kvävs eller sätts på sparlåga. De tydliga uttrycken för denna såsom klockringning kan stöta på patrull av ovanans tveksamhet eller ängslighet inom kyrkan, att hon t.ex. indirekt skulle fungera som PR-organisation. Att kasta sig ut på tusen famnars djup kan behövas ibland om något väsentligt står på spel.

Biskopen i Karlstad, Esbjörn Hagberg, gick ut med råd gällande klockringning till sitt stift. Även övriga biskopar ställde sig bakom hans råd att klockor ska ringa i samband med gudstjänst, som ska erbjudas som ett alternativ till demonstration, och ringningen behöver inte vara ”omotiverat kort” när det gäller aktioner eller demonstrationer ”med främlingsfientligt innehåll”. Klockringningen ska ske ”för” och inte ”mot” något.Det biskoparna missade i sina råd är att lägga till hur viktigt det är att Svenska kyrkans anställda finns närvarande både under demonstrationen men även efter för att stödja, lugna och samtala. Här kan diakonerna t.ex. fylla en viktig funktion.

Peter Lundborg har naturligtvis rätt i att varje gudstjänst är en ”reell protest mot det onda”. Samtidigt behöver kyrkan både för samhällets skull och för sin egen träda fram ibland och bli tydlig gentemot samhällsproblem och utmaningar som många människor är engagerade i. Det är olyckligt om den som har mandatet och makten säger nej till den antirasistiska vågen inom kyrkan.

För många människor finns också protesten inlagd som en del av den kristna trons uttryck. Den är viktig att ta vara på och kanalisera på olika sätt. När det gäller SvP kommer de aldrig att vara vilken grupp som helst, eller vilket parti eller vilken åsikt som helst.

1 kommentar på “Låt klockorna ringa