Någon har klottrat på valaffischerna: "Permaculture is the solution".  Permakultur är kanske ingen mirakellösning, men hur vi väljer att leva vår vardag är lika viktigt som vilka vi röstar fram till makten, skriver Erikka Chapman.

Fundera på hur du förvaltar ditt överflöd

Erikka Chapman

Någon har klottrat på valaffischerna: ”Permaculture is the solution”.  Permakultur är kanske ingen mirakellösning, men hur vi väljer att leva vår vardag är lika viktigt som vilka vi röstar fram till makten, skriver Erikka Chapman.

”Du vet när någon kommer fram till dig på stan och ber om vägbeskrivning någonstans och du kan vägen dit? Du vet, den där glädjen som infinner sig när du har fått ge något som du hade ett överflöd av och du inte väntar dig någonting alls tillbaka…” Workshophållaren fick oss alla att nicka igenkännande. ”Tänk dig att hela samhället var uppbyggt så.”

Det var workshop i gåvoekonomi under den Nordiska permakulturfestivalen i Danmark. Vi fick lista våra behov – nya skor, massage, ett hem åt fåren, sammanhang att lära sig mer i – och vad vi hade i överflöd – ett rum till uthyrning i Oslo, en ledig plats i bilen hem, tomater. Workshophållarna bor i Köpenhamn och träffas i en cirkel tillsammans med andra varje månad. De drömmer om ett samhälle som inte styrs av pengar och stora banker, utan människors sanna generositet.

Att dela med sig av sitt överflöd. Det var himla enkelt. Vi gick en runda för varje lista och fick chansen att prata med dem som behövde något vi själva erbjöd eller hade något vi behövde. Det är inte byteshandel, för du ger utan att förvänta dig någonting tillbaka, men i längden har alla gett något och alla fått något. Lite som ta vad du vill och ge vad du kan-hyllan som finns i vissa tvättstugor. Men här satt i ett sammanhang där alla har ansikten och ses regelbundet. Ett nätverk för solidaritet och närhet. I en gåvocirkel vågar man kanske berätta att pengarna är slut på kontot och att barnen behöver nya skor.

Det var första workshopen under en långhelg full av inspirerande möten med deltagare från hela Norden. Det byggdes hus av jordsäckar, lärdes ut sociokrati, guidades bland ätbara fleråriga växter i en skogsträdgård, pratades mjölksyrning av grönsaker och dansades långdans. Själv höll jag i spinnarworkshop med slända och spinnrock.

Permakultur är ett sätt att lära oss tillämpa samma principer som resten av naturen använder för att skapa smarta, energieffektiva lösningar. Genom att titta på hur naturen skapar kretslopp och ekosystem kan vi också formge så. Till vår hjälp har vi permakulturens etik – omsorg om jorden, omsorg om människan och rättvis fördelning – och ett antal principer som t e x att använda förnyelsebara resurser och tjänster, värna mångfald och skapa självreglerande system. Det ryms så mycket olika ämnen på en permakulturfestival för att tillämpningarna av principerna är oändliga. Alla tillämpningar bygger på tanken att vi är del av ett större sammanhang där alla delar är beroende av varandra.

Det ryktas i Facebookflödet om klotter på valaffischer i Stockholm. Någon har skrivit Permaculture is the solution, på budskap från diverse partier. Permakultur är ett analysverktyg och inte en mirakellösning, men det är nog sant att det går bortom partipolitiken. Det handlar om ett annat slags val, som påverkar oss lika mycket som vem som sitter vid makten de kommande fyra åren. Valet om hur jag väljer att leva i min vardag. Hur jag vill vara del av ekosystemet jorden och vad jag egentligen gör med mitt överflöd. Jag vill starta en gåvocirkel i Lund, som ett första steg mot samhället där alla ger i glädje.

Kommentarsfältet är stängt.