Vi är en organisation som ska tåla granskning. Inför Uppdrag granskning om homofobi bland präster måste vi börja med att inse att problemet finns, skriver Emilia Lindstrand.

Insikt är första steget till förändring

Emilia Lindstrand

Vi är en organisation som ska tåla granskning. Inför Uppdrag granskning om homofobi bland präster måste vi börja med att inse att problemet finns, skriver Emilia Lindstrand.

”You can’t change what you don’t acknowledge”. Du kan inte förändra vad du vägrar se, benämna, erkänna, inse. Tv-psykologen Phil McGraw a.k.a Dr Phil säger så till alla möjliga gäster med bristande självinsikt: Män som misshandlar, mytomaner, curlande mammor. Insikt är första steget till förändring. Vi kanske ibland behöver säga detsamma till oss själva, som individer och som kyrka.

Ibland tvingar sig insikten på oss. Uppdrag granskning som spelat in präster i själavårdssituationer kommer kanske snart att tvinga oss att inse att vi inte riktigt är färdiga med diskussionen om homosexualitet i kristen tro. Och några kommer att trilla i den stora fällan och tycka att det är ett jäkla sätt: att spela in i smyg, att smutsa ner det heliga. Istället för att inse: att vi är en organisation som ska tåla granskning, att de har hittat präster med annan hållning än vad vi gemensamt har beslutat. Vissa kommer att uppleva sig som offer för omständigheter och försvara också det som inte bör försvaras. Istället för att försöka svara på den egentliga frågan: kan man lita på Svenska kyrkan, vad de säger och vad de gör? Vi kan inte förändra vad vi vägrar inse.

Som kyrka och förtroendeberoende organisation är vi utöver Guds nåd även beroende av medlemmar och av medlemmars avgifter. Det är ett ansvar som ska tas i alla led: församlingens grundläggande uppgift, kyrkopolitik, teologi, personalpolitik, medlemsvård. Och ska vi vara ärliga finns det som Uppdrag granskning valt att kalla ”allvarliga missförhållanden”. Mer än en gång har jag hört, sett och upplevt att förtroendet missbrukas, att pengar slösas, att personal missköts, att medlemmar kommer i kläm. Vi har bara haft turen att media inte bevittnat eller tipsats. Men vi kan inte förändra vad vi vägrar inse.

Chefer som psykiskt misshandlar personal, präster utan gränser för människors integritet, arbetsplatser där medarbetare har ont i magen, kapital som växer tack vare riskplaceringar och daytrading, kistor som krossas. Media kan kännas elak men tystnad gör nog större skada. We can’t change what we don’t acknowledge. Gud, låt oss våga se och benämna missförhållanden, inom och utanför vår älskade kyrka. Så att vi kan göra annorlunda, för Jesu Kristi skull.

1 kommentar på “Insikt är första steget till förändring

  1. Bo Rydén skriver:

    Jag ser också fram emot den diskussion som förhoppningsvis kommer att följa, både bland anställda/frivilliga inom Svenska Kyrkan och bland medlemmar och andra. Fast jag har ibland onda aningar om att det kommer att bli ett utbrott av moralism ackompanjerat med rop på rättning i ledet; så som kyrkomötet beslutat skall också präster och andra anställda rätta sig efter.

    Men i mindre dystra stunder hoppas jag på ett samtal där olika sätt att se på äktenskapet inom Svenska Kyrkan följer just det kyrkomötesbeslut som skulle tillåta olika uppfattning i äktenskapsfrågan.

    Och hur är det nu: kan man välja sin sexuella läggning och könsidentitet eller inte? Det verkar inte råda någon riktigt konsensus där, förutom då möjligen att ingen tydligen kan välja att vara hetero.

    Till sist tror jag det behöver påpekas att Uppdrag Granskning, liksom övriga program i genren, först och främst är underhållningsprogram. Indignation är en del i programformatets dramaturgi och syftar till den katharsis som kommer av tittarens förlösande insikt att så usel som dessa som avslöjas är jag dock inte, alltså är jag en god människa.